Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 176235Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14133

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34134

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16541

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23011

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9758

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11033

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14121

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9793

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28602

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10550

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11563

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6865

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6949

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14343

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8461

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13233

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5715

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8875

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5146

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15600

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9125

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19460

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8518

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5976

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5641

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10060

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23818

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13124

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9935

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5069

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14383

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9081

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4799

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2952

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7860

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6021

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6553

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9057

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3907

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6288

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4792

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7188

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31732

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5378

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5356

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9222

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8393

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6669

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8292

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3988

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8518

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5716

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7069

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7180

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4554

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6956

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3582

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4101

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7787

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2173

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4724

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23635

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2846

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2931

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3570

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4565

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6917

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6183

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3313

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6008

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6282

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9571

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7274

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6671

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54131

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28594

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43701

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35147

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26533

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40286

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55388

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21116

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28486

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
70129

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59285

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24008

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2045

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4133

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3807

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2445

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44734

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7431

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3791

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13153

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4599

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5414

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4473

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6820

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4139

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3323

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5796

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5805

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2876

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4265

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2709

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2604

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1401

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1574

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1844

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2518

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2136

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4078

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1579

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1105

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2938

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3988

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5583

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4451

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5369

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4791

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8058

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6509

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7156

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2754

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4883

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12457

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14185

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18461

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua