Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 124275Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10924

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29634

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12897

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18578

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7523

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8459

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11525

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7969

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24814

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9137

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9471

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5754

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12736

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7400

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11235

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5082

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7221

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4585

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13603

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7950

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17686

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7314

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5055

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8373

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22452

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11315

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6118

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8757

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3456

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4277

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12884

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2483

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6431

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5011

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5713

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7461

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5472

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6651

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3908

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28232

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4841

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4775

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2318

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8088

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7523

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5621

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7705

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3760

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3302

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7348

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6026

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6309

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3786

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5799

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2885

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3422

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4399

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1827

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4045

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22832

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6572

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3435

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2489

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3070

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2932

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5950

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5644

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2596

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3047

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5393

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8914

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4928

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6851

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5817

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50287

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21110

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35691

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29024

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22745

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33101

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43271

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17370

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24466

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50682

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42626

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19838

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2832

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1686

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2113

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37515

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2601

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3256

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11679

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4136

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4036

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4824

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5664

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3869

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5975

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3445

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5141

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3336

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2151

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1969

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1776

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1127

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1205

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2260

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1474

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1924

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1678

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3228

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1243

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
845

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2517

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2258

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3065

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3216

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3346

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3998

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4167

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3710

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6526

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4959

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5464

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2083

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9489

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11440

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14018

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua