Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 166350Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13530

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33341

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15883

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22266

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9338

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10579

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13706

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9485

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27833

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10276

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11237

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6665

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6697

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14007

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8282

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12933

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5606

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8637

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15209

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8895

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19152

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8307

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5753

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5539

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9752

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23603

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12793

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6764

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9700

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3746

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4918

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14125

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8865

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4708

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2868

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7628

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5857

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6403

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8796

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3740

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6097

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4696

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7103

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31268

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5296

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5251

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2713

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8982

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8221

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6474

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8184

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4122

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6287

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3887

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8344

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5578

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6935

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7000

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4409

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6722

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3471

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3998

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7562

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2112

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4575

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23493

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7277

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2761

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3846

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2836

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4393

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6089

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5938

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2973

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3333

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6147

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9448

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7202

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6498

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53613

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27303

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42656

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34050

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25827

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39041

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52718

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20402

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27725

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66747

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55860

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23329

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3213

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1967

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4053

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2385

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43427

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3016

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7272

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12892

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4521

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4514

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5312

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3085

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6025

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4380

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3208

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5699

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2765

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2610

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2782

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2459

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2099

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1353

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1501

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2835

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1793

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2428

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2036

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3939

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1519

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1050

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2804

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3814

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5381

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4274

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5065

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5188

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6237

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6879

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2652

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4648

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11978

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13646

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17616

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua