Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 128768Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11301

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30113

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13286

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18997

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8752

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11864

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8228

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25282

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9338

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9733

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5928

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12961

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7566

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11511

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5216

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7517

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4661

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13854

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8100

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17933

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7471

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5176

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8594

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22635

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11579

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6266

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8926

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3503

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4420

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13115

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8041

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4303

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2591

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6611

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5168

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5850

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7679

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3334

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4348

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6763

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28630

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4960

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8236

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7668

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7822

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3862

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5787

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7491

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5045

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6178

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6443

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3899

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5953

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3550

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4522

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6672

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2979

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1920

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4157

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22954

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6707

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2518

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3542

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2590

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3177

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3914

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3008

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6104

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5762

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3130

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5546

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9025

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5069

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6934

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51433

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21851

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
37088

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29764

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23279

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33927

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44680

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17869

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25050

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
53181

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43680

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20388

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2930

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1726

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3779

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2165

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38416

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2690

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6724

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11875

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4224

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4937

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2854

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3970

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3580

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2903

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2953

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5049

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5276

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2337

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3493

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2258

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2377

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1831

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1167

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1304

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2394

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1569

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2046

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1749

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1293

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
887

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2648

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2384

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3204

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3348

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4627

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4180

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4363

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3888

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6716

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5211

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5695

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2197

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3887

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9898

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11748

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14522

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua