Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 248305Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17017

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38731

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19930

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27164

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12157

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13213

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17080

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12822

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33783

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12334

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13731

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8242

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8442

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16473

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9701

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14980

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6564

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10667

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6063

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17774

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10605

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21440

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9863

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7893

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6483

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11868

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25904

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15154

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7969

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11287

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4582

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16620

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10479

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3656

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9531

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7199

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7649

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10820

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7378

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5538

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7885

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4963

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34167

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6229

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6265

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3544

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10605

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9328

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7928

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9090

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4821

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4067

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7466

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4884

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9678

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8231

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8080

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5501

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8425

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6128

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4690

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6273

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11150

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5786

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24911

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8774

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3493

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3630

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4260

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5782

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3988

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8375

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4203

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6744

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3975

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7368

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10375

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7027

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7974

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8035

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56890

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35144

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50393

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40697

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30642

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47406

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65930

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24943

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33818

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85103

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
76503

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28006

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4079

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2709

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4843

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4611

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3126

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51156

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8709

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14885

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5356

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6280

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3835

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6991

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5409

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8616

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5267

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4243

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4102

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7151

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6701

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3962

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5536

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3717

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3546

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2975

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1992

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2153

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4056

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2506

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3474

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2865

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5375

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2505

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1599

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4357

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3950

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5260

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7140

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5820

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7050

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6934

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9747

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8513

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9106

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6582

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15594

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17425

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23216

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua