Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 141462Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12114

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31304

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14200

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20579

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8351

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9431

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12627

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8707

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26232

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9734

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10287

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6235

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6217

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13360

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7871

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12142

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5360

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7956

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4845

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14386

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8438

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18462

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7803

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5216

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5332

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9042

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23016

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12053

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6449

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9233

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3603

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13498

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8338

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4493

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6978

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5459

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8101

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5790

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4507

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4116

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29432

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5114

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5040

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2539

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8575

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7889

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6029

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7976

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3979

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5991

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7790

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5228

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6455

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6688

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4112

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6227

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3720

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4698

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6969

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3109

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2009

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4323

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23183

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2624

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2696

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3102

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6324

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5890

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2985

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2814

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3209

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5778

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9207

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5329

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7035

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6189

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52471

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23846

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39570

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31410

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24133

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35893

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47333

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18820

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26060

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
57676

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47622

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21497

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3054

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1849

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3534

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2249

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40285

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2782

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6905

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12265

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4354

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5076

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2948

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4131

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6333

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3753

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3035

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5277

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5452

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2390

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2518

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2227

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1935

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1239

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1384

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2596

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1673

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2185

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1853

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3584

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1391

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
953

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2865

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2551

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3569

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4924

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7094

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5620

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6160

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2359

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4208

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10737

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12460

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15708

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua