Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 161338Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13218

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32870

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15480

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21912

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9136

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10308

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13483

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9311

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27511

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10154

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11032

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6579

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6587

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13867

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8204

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12773

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5541

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8532

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4992

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14999

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8787

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19037

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8214

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5622

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5494

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9576

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23478

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12638

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9598

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4861

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13988

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8766

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4674

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2825

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7480

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5749

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6336

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8649

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3648

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6015

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4663

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31051

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5207

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2684

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8900

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8149

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6370

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8139

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4083

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6221

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3825

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8213

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5501

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6815

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6925

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4329

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6595

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4816

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3397

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4943

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7432

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3233

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2085

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4523

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23438

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7190

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3807

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2809

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3451

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4321

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3203

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6648

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6034

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3156

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2931

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3311

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9410

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5594

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7172

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53402

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26708

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42056

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33558

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25481

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38388

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51424

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20075

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27391

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
64817

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53856

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22986

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3173

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1937

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4021

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3683

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2356

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42729

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2958

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7164

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3663

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12769

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4486

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4476

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5258

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4330

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6605

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3966

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3173

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5563

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2695

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4014

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2560

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2718

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2409

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2056

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1329

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1466

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2789

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2366

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1995

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3857

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1490

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1024

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3065

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2734

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4912

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5074

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4546

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7626

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6716

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2556

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4533

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11720

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13377

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17161

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua