Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 149610Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12692

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32054

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14814

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21229

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8705

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9849

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13033

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9029

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26760

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9904

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10601

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6404

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13585

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8006

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12496

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5436

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8250

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14741

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8607

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18704

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8001

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5418

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9287

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23223

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12310

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6538

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9412

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3657

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13682

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8516

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4574

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2751

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7170

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5587

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6199

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8365

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3491

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5890

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4578

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6988

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29812

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5182

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5121

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2602

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8721

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8014

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6192

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8063

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4033

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3129

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6115

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7973

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5351

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6609

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6779

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4229

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6402

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4708

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3821

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4818

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7121

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3164

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2043

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4425

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23303

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7029

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3142

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6443

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5962

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5817

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2856

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5905

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9312

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5435

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7097

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52904

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25079

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40814

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32340

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24657

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36881

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49377

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19398

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26662

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60997

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50231

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22118

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3107

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1886

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3948

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2290

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41282

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2846

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7003

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3576

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12477

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4416

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5165

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2997

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5912

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6429

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3829

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3099

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5393

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5542

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2581

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3868

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2462

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2586

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2303

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1979

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1271

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2685

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1714

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2265

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1909

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1439

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
980

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2975

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2642

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3553

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3669

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5080

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4662

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4880

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4346

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7330

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5847

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6414

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2432

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4385

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11180

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12858

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16281

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua