Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 180982Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14366

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34548

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16857

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23407

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9985

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11269

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14387

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9949

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29000

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10664

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11739

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6957

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7073

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14504

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8557

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13397

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5778

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8996

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5200

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15768

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9239

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19593

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8621

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6111

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5702

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10182

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23933

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13269

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6990

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10040

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3888

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14522

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9172

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4845

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2989

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8008

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6109

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6614

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9205

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6366

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4835

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7247

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31965

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5426

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2873

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9308

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8460

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6753

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8341

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3432

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6466

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8617

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5800

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7149

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7239

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4633

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7082

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3643

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4212

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5226

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7902

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3412

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2203

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4781

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23717

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7550

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2893

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3993

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2978

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3608

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4652

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3349

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6226

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3367

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6055

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6341

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9622

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5875

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7314

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54396

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29203

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44236

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35580

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26866

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40900

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56433

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21488

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29004

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71639

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60995

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24345

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3856

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2482

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45333

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7520

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13304

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4644

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4641

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5458

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6171

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4526

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7032

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3325

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2980

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4372

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2951

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2246

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1429

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1604

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3075

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1875

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2567

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2177

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4150

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1669

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1142

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3336

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3004

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4182

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5701

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4531

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5453

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5505

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4906

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8207

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6659

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7328

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2799

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12714

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14456

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19030

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua