Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 117648Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10383

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28847

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12339

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17776

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7145

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8077

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11047

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23885

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8888

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9127

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5524

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5454

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12410

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7178

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10739

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6920

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13232

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7735

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17305

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7002

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8043

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22185

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10916

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5959

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8507

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4096

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12474

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7562

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2354

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5524

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7176

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3118

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5318

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4119

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6488

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27697

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4696

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2191

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7884

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7353

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5373

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7559

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3652

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2725

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5511

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3129

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7122

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4708

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3607

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5527

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2691

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3222

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4189

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6178

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2735

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1720

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3863

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22646

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6384

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2283

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3297

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2349

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2928

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3496

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5743

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5501

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2638

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5373

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2456

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2904

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5177

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8741

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6716

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48677

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20119

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33385

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28058

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22088

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31906

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41592

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16754

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23353

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47577

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41235

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19224

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2694

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1622

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3557

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2045

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36374

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2489

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6388

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11359

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3994

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3852

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4664

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5537

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3263

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2659

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2705

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4767

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2135

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3128

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1997

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2089

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1805

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1691

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1074

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1074

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2033

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1286

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1791

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1596

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3044

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1086

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
798

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2354

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2071

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2836

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2988

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3143

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3672

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6249

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4585

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5177

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1933

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9075

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10858

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13017

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua