Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 245848Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16909

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38562

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19824

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27023

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12057

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13106

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16974

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12609

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33495

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12207

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13619

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8351

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16350

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9633

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14908

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6503

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10581

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5984

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17670

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10533

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21343

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9782

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7780

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6403

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11794

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25749

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15039

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7890

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11210

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4530

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6030

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16478

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10401

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9464

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7576

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10726

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4624

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7316

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5491

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7859

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34048

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6173

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6205

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3486

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10523

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9279

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7870

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9014

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7414

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4837

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9628

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8170

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8020

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5456

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8349

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6071

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4632

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5079

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6201

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10878

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4103

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2705

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5709

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24837

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8715

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3451

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4612

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3583

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4212

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8304

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7037

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4157

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6692

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3932

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7300

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10336

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6956

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7930

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7961

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56768

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34932

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50218

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40485

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30397

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47172

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65676

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24774

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33608

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84832

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
76072

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27849

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4032

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2663

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4786

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4567

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3086

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50938

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3681

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8634

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4575

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14795

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5310

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5287

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6942

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5350

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8531

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5211

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7069

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6638

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3478

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1952

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2110

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2466

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3426

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2824

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5308

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1581

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4289

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3901

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5268

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7045

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5739

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6954

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6850

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6281

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9672

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8408

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9029

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3634

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6471

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15483

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17295

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22989

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua