Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 96536Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8897

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26732

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10623

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15651

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6128

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6943

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9677

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6676

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21562

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8247

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8100

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4905

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11479

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6609

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9367

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4354

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6150

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4150

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12287

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7079

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16278

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6148

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7157

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21362

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9853

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5410

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7774

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3099

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3681

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11611

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6839

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3760

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5459

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5024

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2843

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4923

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6082

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25856

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4307

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4267

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1897

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7295

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4732

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7175

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3382

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2360

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5119

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2763

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6517

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4243

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5278

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5601

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3186

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4862

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3523

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2283

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5530

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2410

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1509

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22177

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5875

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2026

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3034

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2033

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2584

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5240

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5187

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2368

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2163

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2707

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4578

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8326

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4170

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6500

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5109

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42741

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16485

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28701

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24991

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19745

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27753

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36496

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14742

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20635

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38641

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36605

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17253

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1434

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2838

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1815

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32310

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2261

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5880

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10469

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3576

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4350

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5289

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4827

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2814

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2382

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2390

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4677

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1748

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2617

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1663

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1718

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1422

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1363

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
861

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
847

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1614

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1033

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1447

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1320

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2528

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
841

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
641

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1954

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1680

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2349

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2403

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3463

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2553

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2997

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3245

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3789

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4266

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1504

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2881

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7648

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9199

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10683

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua