Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 116201Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10260

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28673

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12230

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17614

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7069

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
7968

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10921

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7532

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23704

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8828

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9026

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5397

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12342

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7127

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10642

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6853

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13163

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7676

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17229

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6934

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4452

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4891

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7970

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22110

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10848

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5918

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8458

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4053

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12404

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7493

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4016

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2315

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6126

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4790

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7109

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3085

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4086

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6453

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27601

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4583

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2159

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7818

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7312

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5309

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7521

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3616

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2692

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5468

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7066

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4662

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6040

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3565

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5462

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3965

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3179

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6127

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1687

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3815

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22597

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6330

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2312

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2893

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2773

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5695

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2611

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5340

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5125

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8699

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4690

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6684

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5556

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48329

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19803

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33033

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27865

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
21923

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31642

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41180

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16609

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23095

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47023

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40899

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19106

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1604

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3522

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3101

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2020

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36096

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2459

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3065

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11296

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4622

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2732

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3703

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5431

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2628

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2666

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4729

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4956

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2102

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3073

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1950

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2056

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1670

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1054

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1043

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1996

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1263

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1750

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1577

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1036

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
785

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2325

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2020

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2783

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4142

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3594

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3857

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3408

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4525

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5101

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3410

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
8965

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10742

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12748

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua