Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 204467Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15610

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36840

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18537

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25471

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11143

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12365

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15887

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10800

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31390

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11510

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12814

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7610

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7808

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15553

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9214

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14317

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9847

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16802

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9997

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20588

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9305

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6961

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6085

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11175

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24934

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14293

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7454

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10706

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5669

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15467

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9893

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5235

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3344

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8826

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6722

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7193

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10007

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6929

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5194

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7581

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4644

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33188

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5797

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5803

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3197

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10064

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8919

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7387

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8701

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4534

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3745

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4504

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9242

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7709

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7712

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5088

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7764

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5626

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4172

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5760

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8749

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3777

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2450

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5223

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24234

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8208

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4293

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3325

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3942

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5357

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7793

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3785

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3418

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10043

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6445

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7616

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7487

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55882

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32605

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47968

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38618

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28758

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44605

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61889

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23380

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31351

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79473

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70047

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26453

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3702

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2400

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4282

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2826

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48631

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3433

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8094

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14172

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4987

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4977

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5895

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3505

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6590

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4885

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7759

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3754

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3710

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6563

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5018

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3114

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2633

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1690

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1875

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2191

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2528

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4743

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2147

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1370

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3853

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3489

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4742

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4773

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6466

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6294

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9105

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7641

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8411

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3263

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5766

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14393

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16151

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21277

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua