Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 199595Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15335

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36319

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18210

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25079

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10949

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12160

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15606

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10627

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30944

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11346

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12586

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7487

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7685

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15330

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9114

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14137

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6111

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9690

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5536

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16585

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9833

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20384

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9176

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6764

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6006

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10970

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24722

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14091

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10550

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4182

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15268

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9777

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5157

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8664

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6603

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7066

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9852

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4175

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6817

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5128

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7509

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4577

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32949

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5724

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3132

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9944

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8831

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7240

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8632

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4460

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6882

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9145

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7590

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7618

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5012

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7647

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4058

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4628

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5651

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8539

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3702

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5124

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24135

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8052

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3140

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5224

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3602

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7616

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6587

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6329

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3352

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3636

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6728

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9949

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6324

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7555

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7287

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55586

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31976

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47249

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38058

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28464

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44014

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60782

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23060

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30928

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78189

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68619

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26107

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3620

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2326

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48057

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7963

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4157

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13981

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4918

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5791

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3432

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7579

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3629

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6418

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6195

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4877

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3005

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2538

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1635

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1806

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2113

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2896

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2446

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4598

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2034

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1327

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3730

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4638

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4663

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6320

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5060

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6167

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6134

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5538

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8930

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7431

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8207

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14078

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15825

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20895

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua