Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 255267Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17455

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39328

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20299

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27665

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12545

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13522

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17415

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13159

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34816

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12689

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14110

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8560

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8636

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16842

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9927

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15246

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11021

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18197

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10826

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21762

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10146

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8285

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6703

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12212

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26361

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15543

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8233

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11543

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4764

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6360

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17192

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10706

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5819

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3825

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9731

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7422

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7874

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11100

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7614

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5724

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8034

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5114

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34607

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6412

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6484

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10917

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9525

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8163

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9279

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4261

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7644

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5096

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9851

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8541

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8452

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8321

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8668

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6400

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4947

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6510

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11631

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2929

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5992

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25208

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9028

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4852

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3829

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4423

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6008

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8641

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7278

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4413

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6915

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4131

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7594

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10553

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7216

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8160

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8289

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57358

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35934

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51120

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41302

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31733

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48252

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66670

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25461

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34461

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86354

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
78683

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28566

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4246

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4836

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51854

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9008

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4814

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15199

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6476

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4039

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7161

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5570

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8896

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5472

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4286

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7518

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6878

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4174

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5755

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4182

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3143

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2159

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2352

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4231

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3020

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2684

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1749

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4587

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7561

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7462

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7257

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6732

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10069

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8870

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9444

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3992

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6889

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16002

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17896

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24046

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua