Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 171943



Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13879

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33806

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16273

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22664

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9552

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10829

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13943

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9655

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28319

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10430

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11425

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6778

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6839

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14205

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8377

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13116

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8768

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15472

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9037

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19313

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8423

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5876

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5596

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9930

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23731

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12975

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6852

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9845

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14279

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8985

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2916

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7759

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5954

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8962

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3867

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6229

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4754

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7141

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4274

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31550

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5314

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2772

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9107

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8339

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6589

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8248

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6361

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3946

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8445

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7013

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7113

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6870

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4985

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3524

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4060

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7685

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2143

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4654

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23572

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7392

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2804

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3897

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2875

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4500

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3277

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6852

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6136

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3015

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3365

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6226

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9522

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5751

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7241

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6603

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53895

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28023

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43269

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34696

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26245

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39784

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54299

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20797

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28105

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
68885

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57750

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23718

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2010

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3775

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44211

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3073

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3741

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13041

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6082

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5727

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5751

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2832

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2659

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2851

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2537

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2153

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1377

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1542

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2925

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1826

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2484

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2090

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1549

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1079

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3187

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2892

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4035

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5493

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5220

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5286

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4709

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7946

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6388

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7029

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2711

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4770

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12229

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13977

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18109

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua