Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 217814Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16130

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37565

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19009

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26097

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11491

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12644

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16286

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11232

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32156

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11747

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13143

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7837

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7998

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15897

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9379

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14585

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6313

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10137

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5767

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17141

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10217

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20869

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9505

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7239

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6220

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11421

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25237

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14601

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7649

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10914

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4359

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5806

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15938

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10106

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5362

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9074

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6897

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7364

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10269

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4387

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7076

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7701

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4761

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33557

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5948

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3310

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10268

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9067

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7578

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8825

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4629

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3855

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7157

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9399

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6728

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7889

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5233

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7966

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5801

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4348

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4883

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9144

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3910

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2545

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5400

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24493

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8418

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3304

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4406

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3435

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5517

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3777

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8005

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6816

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3953

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6539

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7012

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10162

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6611

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7735

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7670

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56236

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33506

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48865

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39359

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29257

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45605

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
63333

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23916

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32375

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
82146

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
72573

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26983

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3849

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2495

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4405

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2922

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49546

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8272

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14423

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5115

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5116

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6024

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3615

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6742

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8118

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3905

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3846

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6755

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6421

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3661

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3338

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3485

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1788

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1971

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3801

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2312

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2652

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4955

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2283

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1451

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3654

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4922

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6704

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5400

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6503

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5928

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9327

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7997

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8681

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3423

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6011

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14819

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16615

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21941

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua