Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 132915Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11584

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30502

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13635

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19875

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7967

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9016

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12147

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8423

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25569

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9476

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9923

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6045

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6009

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13102

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7676

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11743

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5273

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7684

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4711

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14048

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8225

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18135

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7599

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4999

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5227

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8767

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22792

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11733

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6318

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9033

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3531

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4516

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13283

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8145

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4366

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6727

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5278

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7831

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5664

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4414

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6818

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28838

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5014

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4947

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2460

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8360

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7736

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5857

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7885

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3003

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5860

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7574

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6258

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6530

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6038

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4434

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3613

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4595

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6771

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3024

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1952

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4229

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23056

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6785

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2559

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3594

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2632

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3045

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6183

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5812

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2882

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5615

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9089

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5167

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6976

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6025

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51922

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22527

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38065

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30313

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23554

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34576

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45529

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18221

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25399

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54543

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44900

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20753

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2986

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3815

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39101

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6784

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3428

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11996

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4267

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4267

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4999

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4015

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6209

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2956

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5134

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2384

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3594

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2314

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2139

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1872

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1188

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1341

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2474

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1612

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2096

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1780

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1316

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
910

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2463

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3290

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3582

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6839

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5376

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5853

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2266

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10171

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11959

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14949

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua