Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 1

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 212658Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15945

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37306

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18819

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25887

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11352

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12541

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16162

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11010

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31863

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11661

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13037

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7932

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15770

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9324

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14477

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6257

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10036

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5717

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17017

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10136

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20756

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9438

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6175

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11345

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25127

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14505

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10831

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5759

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15702

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10033

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8988

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7305

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10188

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5281

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7658

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4720

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33431

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5895

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5912

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3279

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10195

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9020

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8777

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4606

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7092

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9345

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6575

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7830

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7790

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5199

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7890

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4846

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8943

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3866

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2523

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5343

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24422

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8351

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4363

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4019

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5466

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7941

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6768

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3895

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6492

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3498

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3762

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6962

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10130

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6561

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7692

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7601

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56115

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33167

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48569

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39124

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29071

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45225

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62881

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23704

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32074

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80811

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71751

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26816

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2469

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4374

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49212

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3505

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4346

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14326

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5076

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5067

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3576

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6694

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4997

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8046

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4852

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3605

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3287

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3444

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3213

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2720

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1758

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1940

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2267

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2611

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4885

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3960

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4869

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4880

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6618

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5323

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6439

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5847

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9240

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8592

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5924

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14664

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16462

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21702

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua