Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Chế ngự phiền não 2

Bài giảng Chế ngự phiền não 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Chế ngự phiền não 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Chế ngự phiền não 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 25350Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17316

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39186

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20222

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27562

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12444

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13433

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17349

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13062

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34548

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12594

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14023

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8478

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8592

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16734

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9870

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15177

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6712

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10928

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6259

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18104

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10782

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21679

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10078

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8209

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6656

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12122

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26248

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15440

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8160

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11486

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17044

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10658

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9681

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7367

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7813

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11039

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4843

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7560

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5683

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7986

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5087

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34496

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6381

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6432

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10838

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9474

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8102

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9240

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4922

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4220

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7597

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9809

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8325

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8401

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8269

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5656

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8605

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6338

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6467

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11582

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4297

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2880

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25140

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8980

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3658

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4820

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3778

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4400

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5949

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4124

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8570

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7238

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4360

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6880

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7544

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10518

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7178

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8130

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8236

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57238

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35727

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50927

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41163

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31431

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
253812

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48051

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66463

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34280

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85876

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
78075

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28416

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5010

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4788

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3260

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51669

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3854

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8922

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4768

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15115

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5483

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6427

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3989

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7133

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5533

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8824

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5426

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4393

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4246

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7419

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6832

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4114

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3853

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3839

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3106

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2122

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2303

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4190

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2639

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3629

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2993

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5598

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2636

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1718

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4528

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5597

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7471

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6058

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7369

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7187

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6668

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9999

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8795

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9369

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3914

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6825

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15908

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17774

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23779

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua