Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Chế ngự phiền não 1

Bài giảng Chế ngự phiền não 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Chế ngự phiền não 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Chế ngự phiền não 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 65515Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16864

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38484

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19768

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26940

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12020

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13057

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16929

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12489

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33394

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12168

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13586

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8137

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8319

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16302

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9596

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14883

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6473

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10537

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17629

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10504

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21309

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9756

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6381

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11741

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25700

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15000

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7865

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11185

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4513

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6011

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16432

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10367

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5511

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3587

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9438

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7114

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10683

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7289

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7844

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34003

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6149

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6181

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10498

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9257

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7843

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8995

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4003

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7391

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4810

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9605

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7240

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8149

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7999

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5429

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8316

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4603

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5058

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6180

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10737

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4085

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2688

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5673

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24810

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8685

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3427

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4596

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3565

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5706

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3932

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8274

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7022

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6676

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3687

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3917

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7277

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10317

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6919

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7910

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7939

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56714

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34824

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50127

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40406

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30282

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
243997

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47045

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24696

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33484

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84694

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
75739

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27775

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4016

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2644

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4755

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3070

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50837

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3664

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8600

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4554

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14762

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5293

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5273

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6211

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3771

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5321

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8479

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5190

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4136

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4036

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7034

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6617

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3888

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5443

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3509

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3660

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2916

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1933

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2092

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4003

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2447

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3408

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5281

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1572

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4253

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3885

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5243

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7009

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5701

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6918

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6808

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6247

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9638

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8356

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9000

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15439

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17213

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22880

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua