Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Chế ngự phiền não 1

Bài giảng Chế ngự phiền não 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Chế ngự phiền não 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Chế ngự phiền não 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 65202Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16761

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38347

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19664

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26801

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11931

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12995

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16829

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12176

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33160

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12098

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13507

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8078

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8275

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16234

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9548

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14842

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10481

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17578

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10462

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21237

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9725

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7648

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11705

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25613

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14939

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7830

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11142

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5981

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16335

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10337

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5483

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3562

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9385

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7074

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7528

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10625

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7252

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5437

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7821

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33931

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6126

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6148

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10466

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9227

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3975

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7360

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4774

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9562

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7159

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8115

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7963

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5392

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8268

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6017

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6147

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10453

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4056

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2662

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24763

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8648

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3396

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5675

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3903

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8237

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6989

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4101

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6647

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3889

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7231

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10283

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6859

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7880

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7896

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56630

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34646

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49913

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40245

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30044

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
240389

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46830

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24571

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33295

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84394

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
75097

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27642

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2613

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4720

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4521

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50627

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8545

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4526

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14709

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5247

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6185

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3746

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6893

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5284

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8406

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4092

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3999

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6980

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6587

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5413

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3477

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3630

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3401

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2883

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1905

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2064

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3974

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2420

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2777

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5250

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2408

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1550

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4206

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6962

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5640

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6853

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6750

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9575

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8289

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8932

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3566

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15316

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17092

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22707

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua