Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4368



Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13460

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33221

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15763

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22174

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9292

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10509

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13654

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9427

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27734

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10235

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11201

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6649

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6672

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13968

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8253

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12898

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5594

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8613

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5021

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15152

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8859

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19117

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8279

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5713

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5529

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9712

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23567

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12752

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6755

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9675

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14064

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8845

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7592

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5832

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6384

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8767

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6068

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4687

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7091

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31219

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5287

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5242

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8953

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8204

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4117

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6266

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3874

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8307

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6891

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4392

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4887

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5000

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7529

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3257

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2104

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23473

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7248

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2754

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3476

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4366

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6731

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3186

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5934

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6129

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9437

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7197

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6481

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53566

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27151

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42527

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33893

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25722

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165087

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38877

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52326

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20326

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27627

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66226

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55380

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23261

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3206

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1963

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4042

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2380

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43267

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7238

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12859

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5295

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6650

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3227

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5613

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5685

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4068

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2596

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2439

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1346

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1492

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2826

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1787

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2414

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1513

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1044

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2784

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3924

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5357

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5026

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5157

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4599

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7738

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6841

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2614

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4625

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11924

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13561

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17495

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua