Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4995Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15945

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37304

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18818

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25885

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11351

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12540

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16161

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11008

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31863

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11660

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13036

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7931

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15768

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9323

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14476

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6257

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10034

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5716

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17017

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10135

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20755

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9438

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6174

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11344

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25127

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14505

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10831

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4318

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15701

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10032

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5317

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8986

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7305

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10188

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7019

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5281

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7657

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4719

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33429

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5894

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5912

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3277

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10195

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9020

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7523

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8776

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4605

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7092

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9345

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6575

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7830

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7790

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5192

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7889

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4846

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5887

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8938

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3866

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2523

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24421

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8350

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4361

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5465

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7939

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6767

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3893

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6492

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3497

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3762

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6960

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10129

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6560

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7689

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7600

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56112

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33164

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48566

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39120

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29067

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
212595

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45222

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62872

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23703

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32072

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80798

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71741

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26815

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2469

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4551

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4373

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49202

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3505

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4346

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14326

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5075

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5067

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6694

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8044

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3287

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3444

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3213

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2720

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1758

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1940

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3755

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2267

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2609

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4885

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3960

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3594

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4868

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4879

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6616

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5323

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6439

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5846

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9240

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7834

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8590

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5924

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14661

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16460

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21702

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua