Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4018Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11617

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30553

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13656

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19904

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7981

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9035

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12159

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8434

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25579

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9485

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9941

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6051

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6013

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13106

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7686

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11760

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5276

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7694

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4717

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14056

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8228

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18148

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7610

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5005

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5231

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8780

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22797

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11739

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6322

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9034

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4518

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13290

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8151

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4369

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6737

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5280

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7839

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5668

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4419

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6821

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28866

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2460

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8366

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7738

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7887

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3908

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3004

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5862

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7592

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6259

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6040

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3614

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6779

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3025

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1953

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4233

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23058

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6789

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2561

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3048

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5816

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2884

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9093

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5176

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6978

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6027

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51948

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22603

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38132

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30352

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23574

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
133205

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34632

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45571

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18252

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25427

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54655

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45012

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20773

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1772

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39130

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6792

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3429

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12000

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5000

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5817

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5141

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2389

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2316

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2141

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1875

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1188

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1343

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1613

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2098

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1781

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1318

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
915

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2464

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3445

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4748

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3589

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4288

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5378

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5882

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2268

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10192

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11971

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14973

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua