Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4866Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15510

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36682

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18439

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25340

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11083

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12310

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15814

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10755

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31264

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11470

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12731

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7569

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7777

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15480

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9180

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14278

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9803

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5593

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16740

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9959

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20534

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9266

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6062

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11121

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24864

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14235

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7423

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10669

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5637

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15422

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9851

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5207

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8772

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6683

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7155

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9959

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4229

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5177

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7562

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4620

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33129

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5766

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5781

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3178

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10035

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8897

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7348

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8680

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4515

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6949

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4473

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9208

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7675

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7691

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5060

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7737

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5601

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4149

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4719

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8693

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3752

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2439

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5200

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24206

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4277

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3304

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5315

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7752

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6636

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6388

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3398

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6812

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10017

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7596

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7447

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55810

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32418

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47768

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38463

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28679

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
202424

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44415

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61426

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23283

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31226

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78995

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69487

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26362

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2378

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4255

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2812

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48460

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8057

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14124

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4967

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4956

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6561

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7712

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4698

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3688

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6534

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6267

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3479

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4988

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3167

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3329

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2614

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1675

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1855

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3631

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2170

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2966

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2505

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4712

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2125

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1358

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3826

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3467

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4719

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4741

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6432

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5154

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6299

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6250

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5654

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9064

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7595

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8357

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5715

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14329

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16043

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21174

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua