Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4586Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14536

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34869

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17147

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23751

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10162

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11487

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14641

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10077

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29404

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10770

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11904

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7175

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14662

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8653

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13561

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5839

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9147

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5255

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15927

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9365

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19738

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8758

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6232

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5753

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10319

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24060

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13416

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7066

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10137

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5222

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14641

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9322

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8136

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6220

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6687

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9330

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6440

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4888

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7296

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4373

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32159

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5467

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5460

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2918

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9420

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8530

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6852

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8374

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4266

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3469

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6525

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4122

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8758

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5891

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7239

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7314

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4721

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7189

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5193

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3708

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5315

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8024

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2234

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23782

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7617

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2937

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4034

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3024

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3647

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3389

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7097

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6286

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3145

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6404

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9683

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6853

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54611

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29776

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44761

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36048

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27179

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
184791

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41474

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57341

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21827

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29357

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
72905

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62898

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24686

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2128

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3905

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2532

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45862

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3181

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7602

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13449

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4689

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4693

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6222

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7145

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4282

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3367

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5932

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3060

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2804

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3007

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2718

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2305

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1457

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1643

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1919

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2645

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2225

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1735

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1174

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3066

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4199

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4265

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4639

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5559

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5006

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8378

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6800

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5102

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12976

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14695

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19399

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua