Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4798Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15325

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36282

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18202

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25056

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10933

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12148

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15594

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10623

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30910

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11342

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12579

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7485

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7681

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15325

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9105

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14130

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6109

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9686

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5533

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16572

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9824

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20373

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9173

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6756

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6004

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10960

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24710

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14082

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7350

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10544

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15260

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9772

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5154

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8660

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6596

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7064

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9849

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4173

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6813

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4573

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32934

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5718

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3130

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9940

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8828

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8629

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6878

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9140

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6288

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7587

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5008

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7640

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5525

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4052

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4625

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8531

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3701

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5121

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24123

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8046

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5220

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3598

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7603

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6582

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3681

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3348

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3632

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6722

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9944

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6320

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7273

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55559

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31911

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47200

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38025

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28416

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
199407

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43980

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60726

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23042

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30898

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78116

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68536

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26074

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3614

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2324

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4414

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48022

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3374

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7955

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4153

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13969

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5786

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3430

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6488

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7574

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4583

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3636

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3624

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6413

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6192

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3382

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4874

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3080

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3001

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2537

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1633

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1801

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3536

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2110

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2441

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4591

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2030

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1325

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4625

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6305

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5049

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6127

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5525

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8924

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7419

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8196

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3144

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5604

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14059

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15784

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20872

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua