Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4639Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14880

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35406

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17587

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24229

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10452

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11736

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15044

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10271

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29981

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10954

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12166

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7208

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7374

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14919

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8845

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13800

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5936

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9344

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5348

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16137

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9531

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19990

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8907

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6409

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5840

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10605

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24309

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13652

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7181

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10312

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14840

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9506

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3125

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8328

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6349

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6830

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9573

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6558

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4967

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7364

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4430

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32484

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5554

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5561

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9611

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8641

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8452

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4326

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3551

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6652

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8894

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6024

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7356

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7428

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4825

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7359

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3845

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4421

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5422

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8229

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3531

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2286

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23896

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7763

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3003

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3716

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4892

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3444

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7284

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6386

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3495

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6191

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3204

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6512

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9781

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7419

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6985

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54966

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30573

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45715

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36763

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27654

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190661

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42469

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58740

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22295

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29947

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
75173

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65570

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25222

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3442

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2189

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2598

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46717

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3238

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7719

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13629

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4758

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4752

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5593

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6300

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7305

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4383

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3426

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3470

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6112

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6016

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4606

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2908

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3077

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2812

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2375

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1503

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1696

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1964

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2727

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2297

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4366

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1833

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1222

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4345

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4393

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5957

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4764

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5773

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5817

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8595

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7007

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7774

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13387

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15069

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19993

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua