Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3378Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8856

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26694

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10585

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15584

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6093

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6925

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9650

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6659

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21509

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8232

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8062

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4881

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4742

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11457

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6593

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9350

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4140

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12266

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7069

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16260

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6127

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3798

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4496

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7135

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21338

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9831

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5395

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7758

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3093

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11593

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6823

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2079

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5441

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4325

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5011

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6273

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2830

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4905

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3814

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6074

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3544

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25786

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4261

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1889

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7282

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6845

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4724

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7166

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3378

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2351

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5113

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2753

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6503

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4229

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5595

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4855

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3512

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2269

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5517

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1500

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22168

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2020

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2655

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3079

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2579

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5227

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5180

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2360

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5023

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2157

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2703

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8317

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6494

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5096

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42574

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16411

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28582

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24888

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19660

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
95864

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27615

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36353

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14698

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20562

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38388

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36483

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17196

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2395

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1425

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3265

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2833

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1813

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32190

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2257

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10458

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3689

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4348

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2522

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5285

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4811

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2802

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2385

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4297

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1741

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2602

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1705

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1412

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1357

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
849

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
843

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1608

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1025

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1442

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1314

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2521

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
635

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1943

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1669

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2331

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2392

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3437

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2536

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2983

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3767

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4232

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1498

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2866

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7596

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9136

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10613

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua