Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4035Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11712

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30693

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13744

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20012

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8039

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9119

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12235

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8479

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25694

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9525

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10000

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6050

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13150

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11818

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7739

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14121

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8262

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18200

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7643

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5057

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8819

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22826

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11794

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9063

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13326

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8179

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4388

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2648

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6768

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7883

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5689

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6836

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4060

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28949

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4965

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2473

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8402

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5892

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7899

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3922

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3023

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5884

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3477

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7637

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6285

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6551

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6070

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4454

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3634

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4618

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6805

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1963

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23074

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6807

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2643

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6208

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5830

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5696

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5642

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9108

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5209

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6991

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6050

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52042

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22837

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38513

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30538

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23660

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
134567

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34878

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45872

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18343

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25549

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
55091

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45400

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20894

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2999

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1788

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3826

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2206

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39342

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6818

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12046

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5010

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5825

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6240

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2963

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3009

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5162

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5362

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2330

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2154

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1888

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1195

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1352

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2495

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1625

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1793

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1326

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
925

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2481

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4775

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4314

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4512

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6881

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5409

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5919

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10279

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12037

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15086

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua