Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4213Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12682

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32036

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14791

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21217

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8696

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9833

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13014

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9021

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26736

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9895

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10576

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6399

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6371

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13577

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8001

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12487

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5435

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8243

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14733

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8601

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18699

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7994

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5409

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5399

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9278

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23215

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12303

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6534

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9408

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3655

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4735

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13674

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8512

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4570

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7166

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8356

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4576

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29804

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5178

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5120

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2597

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8719

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8007

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6189

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8063

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4032

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3127

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6111

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3683

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7967

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5348

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6604

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6774

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6391

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4706

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3263

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3815

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4811

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7117

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3162

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2043

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4421

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23296

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7025

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4182

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3140

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6438

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5959

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3039

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5813

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2854

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3250

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5900

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5432

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7095

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6310

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52889

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25028

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40775

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32300

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24638

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
149332

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36846

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49295

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19383

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26650

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60902

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50154

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22093

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3106

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1886

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3946

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2286

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41260

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2845

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7001

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12465

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4415

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4410

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2997

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5911

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3825

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5391

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5537

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2580

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3862

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2462

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2584

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2297

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1976

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1270

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1426

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2681

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1712

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2263

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1908

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1435

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
980

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2970

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2638

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3550

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5075

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4652

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4877

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7329

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5842

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6408

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2428

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4378

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11166

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12838

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16275

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua