Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5377Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16956

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38629

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19878

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27092

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12099

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13163

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17025

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12743

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33646

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12269

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13671

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8201

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8390

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16408

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9664

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14939

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6533

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10621

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6015

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17721

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10567

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21388

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9817

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7832

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11833

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25818

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15097

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7924

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11242

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6049

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16540

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10438

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5555

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9488

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7170

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7610

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10766

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7344

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5510

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7871

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34113

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6231

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10554

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9303

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7895

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9043

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4788

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7436

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9649

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7484

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8192

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8052

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5473

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8383

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6098

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5098

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6236

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11016

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4124

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2721

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5748

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24870

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8739

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3470

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4632

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4233

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5754

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3961

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8331

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4177

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6713

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3954

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7330

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10351

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6994

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7947

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7998

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56818

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35043

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50310

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40604

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30514

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
247182

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47292

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65810

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24862

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33722

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84990

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
76274

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27934

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2681

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4581

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3102

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51051

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8670

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14836

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5327

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5305

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6253

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8577

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5232

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4202

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4078

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7110

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6660

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3927

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5506

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3549

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2952

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1969

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2130

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4037

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2482

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1592

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4321

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3919

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5222

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5310

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5774

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7000

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6892

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6337

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9706

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8459

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9072

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15541

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17364

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23099

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua