Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3940Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11183

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29959

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13162

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18893

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7712

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8644

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11768

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8154

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25172

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9283

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9664

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5881

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12901

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7522

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11433

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5178

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7438

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4638

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13795

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8061

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17863

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7424

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4854

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8515

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22587

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11500

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6219

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8879

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13056

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7994

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2550

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6563

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5116

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7605

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3313

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5555

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6728

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3979

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28542

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4862

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2389

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8198

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7630

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5733

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7790

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3829

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5752

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3383

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7454

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5012

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6139

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6406

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3865

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5914

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4314

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2971

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4489

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6622

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2954

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4125

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22928

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6667

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2493

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2557

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3882

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2988

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6067

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5714

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2802

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2679

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3105

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5506

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8992

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5033

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6907

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5919

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51154

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21681

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
36675

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29571

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23143

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
127481

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33736

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44296

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17753

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24874

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
52490

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43390

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20249

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1716

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3755

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2156

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38180

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2670

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3339

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11811

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4196

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4191

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2846

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6099

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2879

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2923

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5015

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5246

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2313

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3438

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2235

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2348

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2054

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1817

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1158

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1278

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2359

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1545

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2013

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1729

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3326

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1277

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
878

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2620

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2353

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3156

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3322

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4587

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3450

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4127

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4317

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3848

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6660

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2169

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3839

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9774

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11658

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14372

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua