Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4211Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12553

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31875

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14657

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21072

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8631

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9741

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12909

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8943

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26641

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9869

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10487

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6335

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13541

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7999

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12420

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5422

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8187

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14647

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8578

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18660

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7962

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5360

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5396

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9207

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23195

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12252

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6524

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9375

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3647

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4722

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13621

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8480

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4557

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7132

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5568

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6177

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8301

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3494

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4567

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6960

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29840

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2591

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8706

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7985

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6161

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8045

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6081

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3671

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7945

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5331

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6760

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4683

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4796

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7098

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2038

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4397

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23286

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6999

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3365

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6429

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2865

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5885

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9288

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5430

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7087

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52793

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24814

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40540

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32118

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24513

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
147461

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36650

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48789

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19267

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26494

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60150

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49584

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21952

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1886

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3593

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2287

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41089

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6998

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3572

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12424

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4396

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5139

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5907

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6433

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3830

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3119

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5371

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2570

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2577

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1975

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1264

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1414

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1712

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2250

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1902

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1433

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2947

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2625

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3518

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3656

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3882

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4598

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4833

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4310

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7283

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5801

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6344

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11079

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12765

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16174

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua