Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3879Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10960

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29693

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12927

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18631

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7552

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8486

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11567

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7996

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24864

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9162

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9507

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5770

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5707

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12769

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7422

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11271

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5098

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7251

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4593

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13640

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7969

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17713

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7328

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4739

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5068

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8400

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22474

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11345

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6134

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8786

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4291

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12915

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7867

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4203

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2496

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6450

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5031

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7485

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5487

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4260

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28281

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4857

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4789

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2324

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8107

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7537

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5642

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2868

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5681

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3316

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6051

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6332

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3798

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5816

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4221

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4410

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6501

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2889

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1839

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22850

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6588

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2437

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3079

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3742

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2944

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5968

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5656

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2607

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3055

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5408

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8928

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4941

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6858

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5829

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50417

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21196

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35830

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29108

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22821

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124780

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33195

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43459

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17443

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24538

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
51000

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42771

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19910

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2841

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1690

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3282

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2121

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37643

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2616

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6622

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3268

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11699

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4068

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4837

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5675

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5998

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3467

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2818

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2867

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4946

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5162

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3348

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2163

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2291

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1979

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1783

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1127

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1219

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2274

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1482

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1936

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1684

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3241

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1247

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
847

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2532

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2274

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3080

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3229

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4019

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4196

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6547

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4997

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5502

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2101

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3736

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9538

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11478

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14084

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua