Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3856Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10883

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29577

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12858

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18511

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7495

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8432

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11493

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7943

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24754

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9118

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9454

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5732

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5680

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12704

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7384

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11200

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5067

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7192

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4576

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13578

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7936

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17641

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7289

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5045

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8348

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22429

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11288

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6105

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8734

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4258

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12843

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7813

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2469

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6403

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4995

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5698

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7437

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3221

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5456

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4235

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6636

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3895

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28177

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4761

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2307

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8072

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7503

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5600

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7691

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3749

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5655

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7326

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4889

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5994

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6294

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5774

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4190

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2873

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6449

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2860

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1820

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4031

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22817

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6558

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2416

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2477

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3051

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2920

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5930

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5511

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2586

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3036

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5380

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8899

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6838

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5796

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50098

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21051

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35493

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28956

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22666

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
123621

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32961

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43113

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17307

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24403

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50354

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42506

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19771

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2820

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1682

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2109

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37418

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6578

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3237

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11645

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4115

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3430

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2795

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2837

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4921

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2239

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2134

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2260

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1956

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1771

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1122

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1193

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2236

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1463

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1908

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1674

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3207

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1234

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
840

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2502

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2244

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3042

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4428

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3334

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4144

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6491

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4928

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5432

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2072

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9454

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11395

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13967

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua