Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4710Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15115

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35820

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17894

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24618

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10691

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11968

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15315

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10451

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30384

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11147

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12368

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7344

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15118

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8965

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13960

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9499

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16343

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9669

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20166

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9009

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6561

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5909

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10763

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24489

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13829

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7258

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10433

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5452

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15033

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9640

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5069

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3195

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8476

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6473

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6955

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9706

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4107

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6680

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7444

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4501

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32686

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5621

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3056

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9741

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8714

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7111

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8528

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4381

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3624

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6753

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4300

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9001

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6157

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7515

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7498

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5395

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4515

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8363

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3616

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2343

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23997

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7886

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3800

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7424

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6604

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9850

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7489

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55231

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31140

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46349

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37341

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27955

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195210

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43158

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59616

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22608

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30325

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76505

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66971

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25599

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3515

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4350

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4066

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47261

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7830

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13769

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4807

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5681

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7430

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3504

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3540

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6098

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4714

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3143

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1555

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1745

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2027

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2795

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2367

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4458

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1924

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1266

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3598

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3268

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4473

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4528

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4903

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5962

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5347

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8756

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7212

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7964

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3042

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5442

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13730

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15398

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20449

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua