Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4432Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13872

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33794

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16267

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22650

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9547

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10818

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13932

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9642

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28293

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10426

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11420

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6777

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14203

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8376

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13113

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5666

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8765

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5094

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15460

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9034

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19305

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8419

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5873

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5595

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9925

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23730

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12975

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6850

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9843

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5000

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14274

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8981

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4747

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2916

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7755

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6487

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8959

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3864

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6227

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4753

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7141

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4274

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31541

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5339

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5313

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2772

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9101

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8337

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6587

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8247

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3356

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6359

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8442

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7011

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7111

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6869

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4985

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3524

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4060

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7682

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3326

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2141

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4653

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23572

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7391

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2803

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3896

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2874

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3531

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4500

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3277

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6851

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6135

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5979

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3014

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6225

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9520

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5749

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7241

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53886

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27992

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43252

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34677

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26234

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
171799

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39769

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54266

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20786

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28083

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
68844

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57723

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23713

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2008

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3774

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44194

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3070

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7359

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3741

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13036

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5369

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6082

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6754

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5725

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5747

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2847

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2535

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2152

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1377

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1540

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2922

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1825

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2483

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4021

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1549

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1079

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4034

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5492

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5217

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5286

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4708

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7939

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7026

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2710

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4769

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12226

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13973

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18104

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua