Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4977Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15877

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37205

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18751

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25789

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11306

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12506

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16114

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10929

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31768

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11628

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12996

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7719

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7906

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15729

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9301

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14433

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6237

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9982

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16982

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10103

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20722

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9407

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11307

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25080

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14461

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7557

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10800

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4304

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15611

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10006

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5300

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8946

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7281

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10154

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4313

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7002

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5265

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7638

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33383

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10167

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8996

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7497

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8761

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9327

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6545

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7798

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7773

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5166

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7864

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5705

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8884

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3847

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2508

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5306

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24309

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8318

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4341

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3998

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5436

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7907

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6746

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3862

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3480

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6939

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10103

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7672

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7581

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56066

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33078

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48455

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39012

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29007

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
210713

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45073

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62663

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23622

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31915

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80439

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71319

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26726

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2452

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4533

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4354

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2879

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49065

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8184

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4324

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14291

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5058

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5959

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3559

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6668

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8014

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4819

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3825

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3773

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6665

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3587

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5110

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3430

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3192

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2702

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1741

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1925

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3740

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2247

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3064

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4852

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2233

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1415

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3934

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3563

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4855

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6467

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6414

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9198

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8552

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5894

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14599

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16419

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21627

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua