Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 , Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4888Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15622

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36851

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18542

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25483

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11149

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12370

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15890

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10804

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31403

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11513

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12817

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7613

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7810

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15560

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9219

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14319

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9852

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5618

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16810

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10004

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20593

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11175

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24941

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14299

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7459

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10708

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5671

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15472

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9902

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5236

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3346

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8827

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6727

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7195

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10009

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7584

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4645

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33202

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5797

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10070

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8922

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7391

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8703

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4535

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4505

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9242

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6428

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7711

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7714

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7768

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4174

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4753

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5762

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8755

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3781

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5225

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24239

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5358

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6668

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6417

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6848

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10044

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6447

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7618

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7491

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55888

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32614

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47987

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38638

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28766

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
204662

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44618

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61911

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23386

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31368

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79509

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70108

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26465

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3705

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48647

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8101

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4253

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14176

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4989

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4984

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3506

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6592

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3757

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6567

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3513

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5021

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3197

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1692

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1876

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2191

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2529

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4744

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2147

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1373

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3856

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4748

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4776

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6472

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5190

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6300

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5696

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9111

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7645

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8419

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5771

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14404

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16159

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21294

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua