Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bông hồng cài áo

Bài giảng Bông hồng cài áo, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bông hồng cài áo của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bông hồng cài áo - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 34400Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17416

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39283

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20278

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27635

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12511

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13496

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17402

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13130

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34759

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12654

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14086

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8530

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8624

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16806

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9905

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15219

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6742

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10991

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6303

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18166

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10815

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21725

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10127

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8263

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6694

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12187

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26320

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15515

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8214

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11524

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4752

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17142

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10691

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5800

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9721

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7405

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7850

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11079

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4866

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7603

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5717

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8026

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5108

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34562

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6401

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10889

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9512

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8143

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9267

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4944

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4248

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7629

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5085

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9844

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8482

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8434

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8306

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5689

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8647

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6379

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11616

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4337

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2912

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5981

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25185

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9015

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4844

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3813

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4418

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5986

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4144

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8623

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7261

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4396

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6905

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3922

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4125

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7580

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10545

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7206

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8152

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8270

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57322

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35868

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51057

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41258

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31629

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
254898

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48185

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66604

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25428

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86190

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
78496

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28524

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4239

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2880

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4822

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3284

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51793

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3883

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8980

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4803

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15164

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5506

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6460

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7150

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5561

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8878

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5462

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4422

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7481

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6862

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3881

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4083

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3131

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2152

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2337

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3663

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3011

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2668

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1741

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4188

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5548

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5657

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7537

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6096

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7427

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7229

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6711

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10051

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8842

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9424

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3966

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6867

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15978

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17853

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23947

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua