Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bông hồng cài áo

Bài giảng Bông hồng cài áo, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bông hồng cài áo của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bông hồng cài áo - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 34119Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17217

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39050

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20132

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27445

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12359

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13362

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17268

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12988

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34301

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12511

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13923

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8407

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8553

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16642

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9806

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15121

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6663

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10845

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17999

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10724

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21607

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10002

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8131

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12015

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26157

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15365

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8085

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11424

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4679

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6221

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16922

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10595

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5703

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9632

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7306

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7764

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10980

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4802

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7498

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7949

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5044

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34394

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6325

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10772

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9419

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8051

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9206

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4892

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4174

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4998

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9766

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8100

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8352

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8201

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5606

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8540

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6270

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4843

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5235

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11525

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5895

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25058

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8914

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4074

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8519

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7190

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3848

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7492

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10466

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7136

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8076

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8173

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57118

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35518

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50756

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41013

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31198

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
252264

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47812

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66278

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25236

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85550

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
77513

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28269

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2802

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4960

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4730

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51496

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8846

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4714

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15051

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8773

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5374

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4359

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4196

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7336

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6793

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4066

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5662

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3656

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3810

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3663

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3060

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2083

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2258

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2597

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3581

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2954

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5537

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1674

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4073

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5419

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5509

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7356

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7270

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7098

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6586

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9906

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8714

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9273

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6754

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15814

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17652

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23585

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua