Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bông hồng cài áo

Bài giảng Bông hồng cài áo, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bông hồng cài áo của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bông hồng cài áo - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 33295Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16761

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38347

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19664

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26801

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11931

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12995

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16829

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12176

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33160

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12098

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13507

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8078

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8275

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16234

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9548

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14842

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10481

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17578

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10462

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21237

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9725

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7648

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11705

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25613

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14939

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7830

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11142

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5981

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16335

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10337

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5483

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3562

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9385

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7074

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7528

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10625

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7252

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5437

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7821

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33931

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6126

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6148

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10466

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9227

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3975

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7360

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4774

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9562

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7159

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8115

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7963

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5392

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8268

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6017

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6147

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10453

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4056

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2662

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24763

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8648

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3396

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5675

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3903

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8237

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6989

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4101

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6647

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3889

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7231

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10283

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6859

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7880

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7896

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56630

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34646

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49913

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40245

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30044

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
240388

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46830

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65201

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24570

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84394

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
75097

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27642

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2613

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4720

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4521

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50627

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8545

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4526

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14709

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5247

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6185

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3746

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6893

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5284

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8406

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4092

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3999

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6980

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6587

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5413

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3477

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3630

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3401

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2883

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1905

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2064

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3974

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2420

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2777

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5250

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2408

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1550

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4206

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6962

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5640

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6853

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6750

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9575

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8289

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8932

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3566

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15316

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17092

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22707

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua