Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bông hồng cài áo

Bài giảng Bông hồng cài áo, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bông hồng cài áo của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bông hồng cài áo - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 33484Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16864

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38484

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19768

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26940

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12020

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13057

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16929

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12489

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33394

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12168

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13586

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8137

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8319

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16302

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9596

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14883

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6473

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10537

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17629

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10504

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21309

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9756

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6381

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11741

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25700

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15000

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7865

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11185

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4513

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6011

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16432

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10367

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5511

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3587

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9438

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7114

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10683

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7289

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7844

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34003

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6149

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6181

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10498

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9257

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7843

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8995

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4003

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7391

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4810

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9605

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7240

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8149

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7999

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5429

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8316

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4603

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5058

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6180

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10737

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4085

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2688

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5673

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24810

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8685

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3427

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4596

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3565

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5706

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3932

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8274

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7022

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6676

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3687

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3917

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7277

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10317

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6919

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7910

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7939

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56714

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34824

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50127

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40406

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30282

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
243997

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47045

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65514

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24696

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84694

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
75739

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27775

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4016

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2644

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4755

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3070

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50837

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3664

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8600

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4554

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14762

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5293

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5273

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6211

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3771

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5321

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8479

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5190

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4136

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4036

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7034

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6617

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3888

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5443

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3509

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3660

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2916

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1933

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2092

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4003

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2447

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3408

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5281

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1572

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4253

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3885

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5243

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7009

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5701

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6918

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6808

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6247

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9638

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8356

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9000

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15439

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17213

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22880

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua