Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7738Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11710

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30691

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13743

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20012

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8039

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9119

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12235

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8478

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25694

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9525

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10000

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6050

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13150

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11818

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14121

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8262

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18197

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7643

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8819

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22826

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11794

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9063

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13326

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8179

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4387

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2648

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6768

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7883

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5689

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6836

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4060

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28949

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4965

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2473

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8402

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5892

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7899

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3922

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3023

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5884

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3477

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7637

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6285

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6551

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6070

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4454

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3634

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4618

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6805

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1963

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23074

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6807

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2643

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6208

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5830

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5695

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5641

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9108

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5208

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6991

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6050

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52040

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22834

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38511

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30536

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23660

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
134553

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34872

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45870

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18341

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25544

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
55090

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45394

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20893

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2999

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1788

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3826

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2206

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39342

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6817

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12045

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5010

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5824

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4034

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6240

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2963

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3008

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5162

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5361

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2329

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2154

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1888

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1195

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1352

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2495

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1625

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1793

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1326

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
925

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3318

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4775

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4314

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4512

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6881

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5408

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5919

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10279

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12037

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15086

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua