Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9789Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15483

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36639

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18414

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25315

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11058

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12286

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15791

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10743

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31232

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11459

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12711

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7558

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15457

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9171

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14266

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6154

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16725

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9946

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20519

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9252

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6893

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11104

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24853

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14214

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7412

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10660

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15401

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9839

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5196

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3315

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8764

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6667

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7148

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9950

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4222

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6902

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5173

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7556

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33107

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5759

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5771

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10026

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8887

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7330

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8676

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4508

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6939

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4467

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9197

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7663

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7686

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4708

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5723

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8683

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3745

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2436

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5191

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24197

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8164

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4273

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3298

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5308

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7734

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6628

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6380

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3391

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6806

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10012

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6408

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7592

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7441

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55790

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32370

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47706

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38424

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28654

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
201869

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44347

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61322

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23251

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31193

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78870

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69319

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26336

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4452

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4246

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48418

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3416

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8050

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14112

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4964

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4947

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6553

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4857

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7697

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4688

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3683

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6523

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6261

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3468

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4976

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2606

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1669

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1847

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3623

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2956

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2499

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4702

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2116

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1354

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4706

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4735

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6417

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5141

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6280

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6232

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9048

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7577

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8335

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3221

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5703

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14291

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16033

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21134

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua