Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9155Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14554

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34903

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17159

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23761

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10173

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11502

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14680

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10083

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29430

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10777

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11912

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7065

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7183

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14674

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8659

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13575

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5844

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5260

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15939

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9376

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19745

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8767

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6247

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5760

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10333

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24073

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13427

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7074

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10151

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5229

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14650

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9334

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4923

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3043

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8144

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6225

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6698

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9341

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3983

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6450

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7299

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32180

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5474

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5467

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2927

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9432

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8535

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6864

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8380

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3472

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6536

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4127

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8764

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5900

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7244

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7328

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7200

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5200

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3717

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4287

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8036

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2234

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4856

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23790

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7632

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4036

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3027

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4733

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7111

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6106

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9692

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5950

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7360

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6861

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54626

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29808

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44805

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36081

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27198

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
185012

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41507

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57399

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21851

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29390

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
72979

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
63003

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24722

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2131

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4213

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3910

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2540

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45893

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3898

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13462

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4693

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4695

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3240

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6229

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7157

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4288

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3410

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5988

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5940

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4484

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2729

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2309

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1461

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1645

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3163

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1922

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2650

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2227

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1741

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1175

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4270

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5821

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4650

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5574

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5603

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8395

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6811

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7518

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2857

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5112

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12994

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14717

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19426

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua