Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9851Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15622

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36851

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18542

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25482

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11149

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12369

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15890

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10801

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31403

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11513

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12817

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7613

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7810

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15560

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9219

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14319

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16806

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10003

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20592

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9307

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6964

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11175

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24938

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14297

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7457

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10708

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5671

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15471

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9900

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5236

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3346

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8826

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6726

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7195

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10008

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6930

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5197

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7584

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4644

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33197

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5797

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10068

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8922

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7390

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8701

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4535

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4504

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9242

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6428

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7711

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7714

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5089

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7767

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4174

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4753

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5762

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8753

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3780

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2452

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5225

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24237

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8211

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4294

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5358

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6666

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3786

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6417

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6848

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10044

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6447

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7617

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7490

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55885

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32612

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47986

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38632

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28766

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
204635

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44618

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61908

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23386

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31365

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79504

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70100

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26465

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3704

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2400

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48646

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8099

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4253

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14176

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4989

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4984

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3506

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6590

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4887

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6566

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3513

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3197

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3356

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3116

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1692

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1876

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2191

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2989

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2529

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4743

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2147

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1372

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3856

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3489

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4747

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4776

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6471

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5190

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6300

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5695

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9111

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7645

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8416

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5770

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14404

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16158

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21294

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua