Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7549Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11345

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30159

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13332

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19037

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7818

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8773

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11896

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8252

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25330

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9368

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9763

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5946

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5884

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12983

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7587

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11544

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5230

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13874

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8111

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17955

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7490

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5187

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8620

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22651

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11595

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6276

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8939

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3506

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4434

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13139

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8064

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4314

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2598

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6623

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5182

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5862

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7702

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3343

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5600

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6770

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28676

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4977

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2424

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8246

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7686

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5774

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7829

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3868

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2969

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5802

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3408

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7502

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5054

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6185

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6463

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3908

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5972

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4367

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3560

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4530

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6696

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1926

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4170

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22964

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6723

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2525

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3552

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2595

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3923

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3017

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5780

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2837

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5637

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2707

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3136

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5556

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9033

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5080

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6945

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5974

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51555

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21896

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
37199

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29814

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23318

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
129195

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33984

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44781

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17913

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25085

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
53412

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43751

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20446

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2944

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1729

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3783

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2168

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38497

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2698

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6730

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3379

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11887

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4230

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4232

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2859

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5776

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3978

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6150

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3587

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2913

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2961

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5059

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5281

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2342

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3509

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2268

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2384

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2092

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1834

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1169

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1312

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2408

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1579

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2051

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1752

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3372

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1295

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
890

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2657

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2395

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3217

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3367

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4645

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3500

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4380

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3910

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6734

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5240

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5715

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2203

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3904

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9937

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11768

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14561

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua