Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8615Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13471

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33243

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15776

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22185

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9297

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10519

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13656

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9428

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27747

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10236

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11203

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6649

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6674

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13970

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8254

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12899

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5595

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5021

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15154

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8859

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19118

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8279

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5715

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5530

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9714

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23568

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12756

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9676

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14078

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8848

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4701

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2857

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7593

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5834

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6385

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8768

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3709

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6069

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4688

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7092

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31223

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5288

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5242

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8957

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8204

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6445

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4117

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6267

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3874

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8309

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6895

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4393

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6696

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4891

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3982

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7532

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3257

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2105

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23474

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7253

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2754

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3838

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3476

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4368

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6732

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3186

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5934

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3329

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6132

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9438

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7198

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6481

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53566

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27164

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42540

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33905

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25732

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165215

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38890

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52348

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20331

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27641

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66270

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55425

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23270

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3206

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1963

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4042

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2380

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43288

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7238

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12865

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4511

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5296

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4368

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6652

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3228

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5685

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2749

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4071

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2596

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2762

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2090

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1346

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1492

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2826

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1788

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2414

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2030

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3917

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1513

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1044

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2784

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3925

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5357

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5031

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5158

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4599

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7739

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2615

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4626

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11928

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13566

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17506

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua