Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8758Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13849

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33771

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16235

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22616

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9528

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10803

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13914

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9627

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28260

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10410

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11403

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6772

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6821

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14188

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8374

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13099

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5664

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5090

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15450

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9022

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19296

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8415

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5862

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9912

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23723

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12964

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9836

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4995

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14261

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8971

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4744

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2912

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7749

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5948

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8951

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3862

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6221

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7136

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31528

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5337

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5307

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9095

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8324

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6580

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8245

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3942

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8436

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5646

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7004

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7106

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4475

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6855

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4981

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3521

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5087

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7677

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2139

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4651

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23568

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7380

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2798

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3892

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2870

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4493

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6845

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9514

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7238

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6590

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53868

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27948

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43189

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34637

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26208

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
171266

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39712

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54149

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20758

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28058

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
68684

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57603

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23679

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2004

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4091

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3770

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2417

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44134

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3067

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7353

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13029

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4556

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6080

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4427

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6747

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4087

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3245

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5716

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2655

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2843

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2528

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2148

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1538

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2916

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1822

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2481

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2083

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1547

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1075

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3180

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2885

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3912

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4026

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5479

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4374

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5211

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5279

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4703

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7933

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6381

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7017

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12201

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13952

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18078

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua