Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8327Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12816

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32333

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14997

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21463

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8864

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9972

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13157

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9109

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26990

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9998

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10729

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6426

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6457

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13671

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8101

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12579

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5483

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14812

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8685

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18827

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8064

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5484

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9371

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23342

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12434

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6616

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9457

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4779

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13788

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8589

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4605

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7277

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6245

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8447

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3523

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5935

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6996

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30751

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5144

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2624

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8796

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8055

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6239

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8088

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3179

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6165

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8068

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6683

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6846

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6468

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4731

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3311

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3879

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4857

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7222

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3184

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2058

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4450

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23367

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7097

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2763

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4238

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6518

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5843

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3270

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5990

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9340

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7123

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6347

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53072

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25706

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41263

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32824

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24934

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
154042

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37454

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50060

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19603

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26906

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
62131

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51016

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22422

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3135

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3979

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3643

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41847

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2903

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7084

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12582

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4440

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4435

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5944

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4259

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6507

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3901

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3106

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5478

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5585

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3920

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2501

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2632

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2325

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2007

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1296

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1428

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2719

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1737

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2312

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1936

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3763

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1459

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
997

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3010

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3602

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4766

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4945

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4423

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7420

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5968

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6512

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11323

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13038

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16564

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua