Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8982Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14337

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34491

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16810

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23367

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9961

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11240

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14351

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9930

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28938

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10650

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11717

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6949

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7051

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14481

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8540

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13372

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5193

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15743

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9222

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19572

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8603

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6089

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10163

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23918

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13250

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6980

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10029

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3880

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5131

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14511

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9157

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4841

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2983

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7987

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6098

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6608

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9181

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3939

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7242

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4333

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31931

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5418

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2851

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9290

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8451

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6742

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8338

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4220

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3422

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6453

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4044

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8610

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5781

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7136

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7233

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4624

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7065

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5093

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5215

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7885

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3401

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23705

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7544

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2972

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3343

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3361

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6046

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6331

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9618

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5872

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7308

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6744

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54354

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29118

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44144

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35511

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26822

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
180218

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40819

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56285

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21439

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28916

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71430

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60700

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24291

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2081

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3848

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2477

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45238

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3133

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7503

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3832

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13285

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4629

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6159

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4521

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7002

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4206

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5863

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2961

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4356

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2647

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2237

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1424

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1599

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3064

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1870

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2559

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2171

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1661

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1138

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4076

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4523

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5483

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4891

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8183

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6634

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7298

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2794

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4982

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12670

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14414

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18944

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua