Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9731Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15378

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36418

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18268

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25144

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10982

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12197

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15659

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10654

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31042

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11379

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12631

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7512

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15367

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9142

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14176

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6126

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5553

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16637

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9858

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20424

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9201

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6798

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11002

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24766

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14131

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7374

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10588

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5595

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15307

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9798

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8696

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6622

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7084

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9885

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4191

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32997

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5727

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3145

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9968

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8844

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7261

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8649

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4424

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9163

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6310

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7612

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5026

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7662

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5542

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4079

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4663

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5673

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8580

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24153

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8083

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4237

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3270

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3890

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5252

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3616

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7650

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6604

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6344

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9963

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7570

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7346

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55669

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32117

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47406

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38195

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28519

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200344

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44143

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60961

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23135

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31007

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78398

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68877

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26185

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3639

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2336

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4435

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4193

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2763

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48185

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7989

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4175

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14015

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4929

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6510

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4818

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7608

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4615

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6453

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6214

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3404

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4906

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3102

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3027

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2562

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1645

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1818

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3566

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2128

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2916

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2465

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4620

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2054

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1339

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3758

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4663

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4686

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5088

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6201

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6168

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8959

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7483

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8247

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3181

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5646

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14143

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15882

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20980

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua