Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8187Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12550

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31871

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14652

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21069

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8629

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9738

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12905

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8943

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26639

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9869

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10487

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6335

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13541

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7993

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12419

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5422

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14646

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8578

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18659

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7962

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5360

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5396

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9206

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23195

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12251

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6524

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9371

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3647

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4722

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13621

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8479

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4557

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7130

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5568

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6176

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8297

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3489

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4567

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6960

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29829

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2590

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8705

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7984

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6161

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8045

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6080

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3671

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7944

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5331

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6584

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6759

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4191

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4683

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4795

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7094

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3148

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2038

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4396

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23286

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6999

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3365

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6429

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3035

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2864

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5885

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9288

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52790

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24803

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40535

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32116

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24512

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
147417

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36650

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48781

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19266

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26493

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60138

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49572

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21951

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1886

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3593

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2287

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41084

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3572

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12424

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4396

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5139

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5907

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4210

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6433

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3829

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3119

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5368

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5525

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2570

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2577

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1975

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1264

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1414

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1712

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2250

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1902

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1433

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2625

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3517

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3656

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5037

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3882

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4598

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4833

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4309

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7283

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5800

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6344

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11079

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12763

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16171

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua