Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8247Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12691

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32047

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14803

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21224

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8704

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9840

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13024

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9027

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26753

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9902

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10586

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6403

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6374

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13581

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8004

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12495

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5436

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14738

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8604

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18703

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8000

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5417

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9283

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23219

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12307

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9411

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3656

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13681

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8516

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4573

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7169

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5581

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8362

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4577

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6987

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29807

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5180

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5121

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2601

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8720

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8012

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6191

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8063

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4033

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3128

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6113

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7971

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5350

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6778

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6399

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4707

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4816

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7119

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3163

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2043

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4425

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23301

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7028

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3142

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6439

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5960

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5816

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5903

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7097

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6314

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52895

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25061

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40799

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32324

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24651

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
149493

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36871

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49346

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19394

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26657

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60959

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50195

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22109

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3107

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1886

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3948

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2289

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41272

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2846

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7001

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12473

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4416

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5164

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2997

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5911

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6429

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3828

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5392

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5541

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2581

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3865

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2462

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2585

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2303

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1979

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1271

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2683

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1713

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2265

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1909

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1438

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
980

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2975

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2642

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3550

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5078

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3903

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4659

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4879

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4345

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7329

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5844

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6412

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2429

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11170

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12849

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16278

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua