Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6156Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8914

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26758

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10640

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15679

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6144

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6958

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9686

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6688

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21584

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8254

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8112

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4912

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4768

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11491

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6614

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9373

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4358

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4157

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12293

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7089

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16289

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6171

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3825

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4511

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7168

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21377

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9870

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5429

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7783

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3104

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11627

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6849

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2088

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5465

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4341

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5039

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6299

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2845

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4931

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6084

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3549

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25888

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4313

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1899

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7305

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6857

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7181

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3383

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2363

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5124

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2767

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4248

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5287

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5607

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3192

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4871

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3529

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2288

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2862

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5539

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1514

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3468

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22182

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2028

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3040

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2034

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2663

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2587

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5249

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5189

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2369

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2167

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2708

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4584

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8331

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4177

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6501

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5115

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42801

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16526

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28733

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
25038

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19772

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
96834

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27801

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36549

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14777

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20672

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38731

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36662

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17277

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2407

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1435

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3275

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1817

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32353

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2263

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5888

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2822

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10479

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3578

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2528

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5292

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4840

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2383

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2391

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4313

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4681

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1750

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2621

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1666

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1730

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1423

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1366

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
863

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
853

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1619

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1037

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1449

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1324

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2536

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
845

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
642

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1960

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1683

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2354

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2408

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3477

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2557

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3261

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2779

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5139

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3800

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4273

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1508

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7672

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9217

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10703

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua