Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6108Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8805

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26608

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10545

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15528

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6073

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6901

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9582

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6627

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21418

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8216

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8030

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4863

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4730

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11432

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4325

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4129

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12230

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7058

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16235

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6103

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3779

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4490

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7114

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21313

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9800

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5373

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7728

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3657

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11571

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6811

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2073

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5418

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4309

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4998

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6255

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2822

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6071

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25699

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4292

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4257

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1884

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7264

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6830

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4715

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7156

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2344

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5110

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6481

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4221

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4836

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2264

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2851

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3672

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5496

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2397

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1495

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3447

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22160

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5863

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2012

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3027

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2020

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2651

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2575

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5206

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2348

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5018

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2153

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2697

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4535

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8306

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4152

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6485

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5083

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42349

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16324

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28451

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24772

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19576

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
95155

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27468

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36151

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14646

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20480

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38128

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36353

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17132

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2390

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1419

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2830

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1811

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32035

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2253

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5845

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10427

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3555

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4337

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2514

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5279

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3371

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4791

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2785

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2361

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2383

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4274

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4665

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1726

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2586

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1655

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1690

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1404

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1347

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
843

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1598

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1020

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1435

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1309

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2508

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
831

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
633

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1932

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2316

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2373

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2520

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2970

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3197

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2738

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5054

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4212

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1489

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2851

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7543

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9081

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10528

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua