Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8878Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14144

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34147

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16546

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23014

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9768

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11037

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14135

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9804

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28605

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10555

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11569

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6871

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6952

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14348

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8463

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13242

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5717

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15606

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9133

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19465

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8518

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5981

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5641

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10063

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23819

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13124

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9936

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5072

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14386

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9083

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4801

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2954

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7861

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6021

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6556

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9060

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3907

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4793

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7191

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31740

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5378

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5359

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9224

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8395

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6671

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8292

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3989

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8522

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5716

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7071

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7180

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4556

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6956

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5039

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3584

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4102

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5157

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7791

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2173

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23638

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7464

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2847

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2932

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4569

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6917

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6185

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6009

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3391

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6283

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9571

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7274

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6676

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54137

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28612

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43723

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35155

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26546

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
176357

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40302

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55404

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21121

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28495

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
70152

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59335

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24018

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2045

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4133

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3807

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2445

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44750

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7433

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3792

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13154

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4599

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5416

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4476

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6823

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4142

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3325

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5797

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4267

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2710

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2604

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1401

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1575

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3003

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1847

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2520

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2137

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4079

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1580

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1108

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4097

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5584

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5320

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5371

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4796

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8062

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6511

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7156

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4886

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12461

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14191

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18472

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua