Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 10539Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16865

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38488

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19770

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26941

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12021

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13058

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16930

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12495

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33395

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12169

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13587

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8138

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8320

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16303

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9597

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14884

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6474

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17631

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10505

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21311

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9757

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7723

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11742

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25702

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15002

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7866

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11187

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4514

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6012

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16433

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10368

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3588

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9440

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7114

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10684

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7289

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7844

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34003

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6150

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3467

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10499

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9257

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7844

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8996

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7393

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4811

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9606

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7243

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8150

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8000

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5430

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8317

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6053

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4604

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5059

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6181

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10740

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4086

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2689

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5674

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24812

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8686

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3428

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4596

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5707

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3932

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8275

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7022

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4136

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6676

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3688

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7278

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10317

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6920

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7910

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7941

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56715

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34824

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50127

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40406

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30285

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
244027

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47047

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65516

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24697

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33487

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84697

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
75743

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27775

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2645

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4553

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50838

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3665

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8604

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4555

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14763

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6213

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5323

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8480

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5191

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4037

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7035

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6618

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3890

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5444

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3661

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2917

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1934

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2093

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2448

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3409

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2441

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1573

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4255

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3886

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5158

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5244

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7010

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5702

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6919

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6809

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6248

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9640

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8357

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9001

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3613

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6426

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15440

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17214

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22882

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua