Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7137Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10776

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29450

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12756

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18433

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7446

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8349

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11433

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7851

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24620

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9071

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9395

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5611

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12654

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7349

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11109

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5033

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4563

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13530

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7899

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17578

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7243

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8297

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22371

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11235

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6078

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8699

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4231

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12779

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7758

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4966

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5654

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7392

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6610

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3873

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28084

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4807

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2285

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8031

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7474

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5564

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7669

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2822

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3265

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7289

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4862

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5963

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6262

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5719

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2849

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3379

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6392

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2840

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1804

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22785

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6527

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2392

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3028

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2896

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5904

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2729

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5478

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3017

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5343

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8873

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4881

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6817

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5768

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49808

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20893

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35136

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28808

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22564

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
122381

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32755

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42833

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17185

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24260

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
49903

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42276

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19678

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2799

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1677

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3234

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2099

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37249

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6554

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3207

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11592

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3973

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4786

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2800

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3840

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5913

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2762

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4889

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5101

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2226

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2105

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2232

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1927

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1761

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1117

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1165

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2197

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1435

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1872

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1662

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3180

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1221

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
833

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2473

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2216

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3005

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4384

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3295

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3937

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4108

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6443

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4876

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5384

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2036

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9395

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11308

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13843

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua