Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7870Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11994

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31095

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14032

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20346

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8263

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9304

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12484

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8626

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26055

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9672

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10193

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6178

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6162

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13297

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7815

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12021

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4805

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14291

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8343

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18368

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7745

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5152

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5313

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8953

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22953

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11975

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9170

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3579

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13426

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8279

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4459

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6924

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5394

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6046

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8027

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3413

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5740

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4474

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6881

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29252

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5012

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2511

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8512

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7839

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7947

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3958

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3066

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3533

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7727

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5194

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6391

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6623

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4066

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6173

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4522

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3148

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3693

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4668

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6912

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3079

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1994

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4294

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23138

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6865

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2602

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3658

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2670

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3296

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6271

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2944

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5733

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2791

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9170

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5289

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7017

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6138

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52356

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23530

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39316

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31137

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23974

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
139123

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35568

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46772

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18666

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25873

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
56828

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46823

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21275

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3032

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1822

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3871

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2233

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39962

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2768

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6879

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3481

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12193

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4333

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4325

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2930

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5853

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4079

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6297

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3006

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3047

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5234

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5424

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2455

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2373

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2491

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2205

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1909

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1221

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1373

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2552

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1652

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2157

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1836

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1369

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
941

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2825

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2530

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3531

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4886

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4117

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7011

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5546

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6075

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10554

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12283

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15486

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua