Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9689Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15334

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36309

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18207

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25070

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10938

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12156

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15599

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10626

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30930

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11346

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12585

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7486

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7684

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15329

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9110

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14137

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5535

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16578

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9830

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20382

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9175

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6762

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6005

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10965

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24715

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14087

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10547

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4182

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15263

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9775

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8663

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7065

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9851

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4175

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6815

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5127

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4575

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32941

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5721

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3132

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9943

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8830

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8631

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4459

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6881

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9143

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7614

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5009

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7645

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4626

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8535

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3701

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5123

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24131

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8049

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5222

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3599

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7615

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6583

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3352

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3634

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6724

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9948

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6322

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7279

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55578

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31946

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47229

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38043

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28462

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
199530

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44002

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60767

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23057

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30917

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78166

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68585

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26092

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3617

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2325

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4415

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48038

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7961

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13976

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5787

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6488

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7577

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4586

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6416

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6193

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4874

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2537

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1633

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1803

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2110

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2444

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4592

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2032

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1326

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4633

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4661

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6316

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6163

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5534

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8927

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7426

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8202

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3147

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5610

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14068

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15811

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20882

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua