Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9336Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14858

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35361

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17556

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24190

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10419

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11711

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15019

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10264

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29942

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10938

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12152

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7199

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7358

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14894

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8839

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13785

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5927

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16126

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9521

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19975

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8899

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6395

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5832

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10584

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24289

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13639

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7172

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10309

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14820

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9492

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4987

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3121

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8311

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6344

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6819

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9566

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4047

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6550

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4956

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4423

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32467

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5547

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5556

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9597

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8636

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6988

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8441

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4321

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3546

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6641

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8889

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6012

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7348

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7423

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4819

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7346

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5314

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3836

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4409

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5413

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8214

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4942

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23879

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7759

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4098

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4879

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7268

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6180

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3506

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6507

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9775

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6073

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7416

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6975

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54939

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30519

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45659

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36713

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27619

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190190

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42405

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58625

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22258

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29911

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
75014

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65402

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25182

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3439

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2184

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3977

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2592

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46654

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3235

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7707

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3977

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13619

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4755

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4747

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5587

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7293

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3423

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6103

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6011

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3165

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1500

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1690

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1959

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2717

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2290

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1826

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1217

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3499

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4381

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5949

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5761

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5806

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5181

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8571

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2930

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5254

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13355

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15046

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19960

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua