Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bến đời

Bài giảng Bến đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bến đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bến đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9499Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15115

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35820

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17894

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24617

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10691

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11968

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15315

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10451

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30383

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11147

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12368

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7343

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15118

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8965

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13960

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16343

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9669

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20166

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9009

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6559

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5909

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10763

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24489

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13829

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7258

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10433

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5452

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15033

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9640

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5069

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3195

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8476

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6473

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6953

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9706

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4107

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6680

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7444

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4500

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32686

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5621

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3056

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9741

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8714

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7111

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8528

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4381

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3623

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6752

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4300

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9000

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6157

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7515

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7498

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5395

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4515

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8363

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3615

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2343

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23997

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7886

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3800

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5049

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7424

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6604

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9850

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7489

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55231

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31138

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46349

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37340

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27955

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195201

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43158

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59613

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22607

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30325

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76504

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66968

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25598

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3515

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4350

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4065

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47258

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7828

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13769

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4807

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5681

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4709

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7430

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3504

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3540

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6098

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4714

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3143

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1555

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1745

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2027

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2795

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2367

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4458

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1924

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1266

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3598

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4473

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4527

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4903

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5962

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5347

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8756

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7212

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7964

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3042

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5442

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13730

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15398

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20449

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua