Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bể ải nghìn trùng 1

Bài giảng Bể ải nghìn trùng 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bể ải nghìn trùng 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bể ải nghìn trùng 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3236Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17671

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39606

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20430

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27880

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12701

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13689

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17541

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13297

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35024

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12852

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14265

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8723

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8771

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17017

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10015

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15370

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6852

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11208

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6440

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18417

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10937

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21903

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10277

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8455

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6795

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12312

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26555

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15730

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8377

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11671

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6477

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17890

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10814

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3928

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9834

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7519

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7984

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11245

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4968

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7725

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5825

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8144

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34825

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6529

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6584

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11068

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9632

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8246

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9371

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5018

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7750

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9959

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8977

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8551

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8434

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5802

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8784

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6507

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6622

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11784

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4437

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3029

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6093

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25309

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9122

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3780

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4952

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3925

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4488

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6130

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4238

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8741

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7358

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4507

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7025

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7710

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10643

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7319

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8252

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8392

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57566

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36293

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51376

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41526

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32357

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
256952

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48564

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67005

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25699

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34781

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86971

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
79630

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28829

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4333

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2976

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4980

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52132

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9138

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4911

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15339

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5631

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6574

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4121

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7251

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9031

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5574

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4519

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4386

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7701

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6952

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4296

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3811

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4293

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2247

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2448

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3766

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3121

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5778

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2772

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1853

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6215

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7614

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7356

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6858

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10189

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9004

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9577

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4109

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7009

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16137

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18087

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24491

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua