Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 2637Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11249

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30052

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13238

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18950

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7764

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8717

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11818

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8191

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25237

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9320

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9704

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5910

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5855

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12942

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7557

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11490

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5206

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7493

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4656

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13834

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8085

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17906

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7457

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4882

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5163

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8561

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22618

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11546

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6252

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8909

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3499

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13089

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8026

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4294

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6597

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5149

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5832

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7653

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3324

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5579

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4337

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6747

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3995

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28602

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4949

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4878

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2409

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8221

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7658

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5753

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7806

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3852

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2951

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5771

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7481

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5037

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3887

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4513

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6653

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2968

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1913

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4148

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22942

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2512

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3535

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2579

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3162

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3902

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6091

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5742

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5621

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2696

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9013

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5062

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6925

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5947

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51332

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21802

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
36937

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29682

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23223

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
128248

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33851

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44518

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17827

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24993

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
52920

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43571

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20334

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2918

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1722

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3767

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38322

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2683

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6714

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11853

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4208

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4930

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2851

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5754

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3958

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6125

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2896

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2944

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5037

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2328

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3479

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2366

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2075

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1826

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1162

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1295

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2383

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1559

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2035

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1741

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1290

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
884

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2369

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3340

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4615

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3478

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4348

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3870

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6698

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5192

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5670

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2186

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3873

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9850

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11717

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14467

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua