Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3251Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14156

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34162

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16557

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23031

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9783

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11047

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14146

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9809

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28621

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10558

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11576

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6873

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6957

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14353

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8465

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13247

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5719

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8882

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15614

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9136

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19468

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8520

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5985

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5643

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10066

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23820

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13129

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6927

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9938

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5074

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14388

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9086

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4807

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2955

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7868

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6023

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6559

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9065

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3911

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6294

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7194

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31752

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5386

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5360

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9225

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8399

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6675

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8294

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4196

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3398

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6414

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3992

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8529

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5720

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7075

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7183

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6959

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5040

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3586

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4106

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2174

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23641

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7467

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2847

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3572

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4570

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3315

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6921

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6186

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6009

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3058

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3391

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6285

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9573

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5823

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7275

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6678

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54142

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28629

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43738

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35163

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26564

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
176550

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40315

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55453

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21138

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28504

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
70195

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59395

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24029

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2047

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4133

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2446

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44758

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3099

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7439

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13164

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4600

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4600

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5420

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6827

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4142

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3295

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3325

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5803

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2881

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2710

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2907

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2607

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2197

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1402

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1577

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3008

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1849

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2520

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2140

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4083

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1584

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1109

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2942

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3993

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4458

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5329

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5373

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4800

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8072

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6514

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7161

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12481

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14197

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18489

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua