Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3503Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14878

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35396

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17581

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24222

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10443

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11730

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15039

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10270

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29973

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10949

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12161

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7207

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7373

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14917

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8845

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13796

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5932

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9340

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5347

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16133

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9527

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19986

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8907

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6405

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5838

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10604

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24301

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13648

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7177

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10312

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5350

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14836

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9503

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4990

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3125

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8326

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6349

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6828

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9572

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6558

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4961

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7364

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4429

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32478

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5553

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5560

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9610

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8639

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6995

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8449

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4326

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3550

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6649

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8892

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6020

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7427

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4825

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7353

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3841

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4420

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5416

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8228

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3530

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2285

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4945

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23893

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3716

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4889

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3442

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7281

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6386

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3492

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6190

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3509

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6512

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9779

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6086

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7419

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54959

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30568

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45698

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36754

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27647

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190555

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42454

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58708

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22285

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29937

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
75136

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65523

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25211

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2187

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4282

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2597

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46703

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3238

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7716

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13628

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4757

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4750

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6300

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4638

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7305

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4383

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3425

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3469

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6111

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6016

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4604

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2907

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3076

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1501

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1694

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1962

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2727

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2293

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4364

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1830

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1219

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3165

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4387

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5770

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5812

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5183

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8586

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7001

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7772

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2943

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5273

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13374

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15064

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19986

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua