Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4391Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17060

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38801

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19965

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27205

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12211

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13248

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17121

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12855

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33879

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12376

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13766

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8268

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8475

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16513

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9720

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15013

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6583

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10702

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6095

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17819

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10632

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21475

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9895

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7938

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6515

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11900

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25967

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15191

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7989

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11316

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4601

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6121

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16675

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10508

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5611

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3675

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9557

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7220

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7677

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10856

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4719

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7400

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5554

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7892

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4981

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34214

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6249

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3565

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10638

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9348

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7956

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9124

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4835

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4090

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7482

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4907

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9698

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7715

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8260

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8104

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8455

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6154

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4718

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5154

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6299

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11273

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4165

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2762

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24933

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8804

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3515

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4684

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4279

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8405

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7105

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6769

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4000

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7396

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10392

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7053

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7992

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8065

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56926

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35225

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50468

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40749

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30738

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
249196

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47491

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66001

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25011

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33872

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85181

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
76730

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28059

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2727

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4864

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4634

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3142

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51219

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3740

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8738

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4639

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14924

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5373

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5351

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6295

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3858

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7008

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5436

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8652

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5289

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4279

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4120

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7185

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6715

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5556

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3593

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3735

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3578

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2993

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2014

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2173

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3494

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2882

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5412

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2522

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1606

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3977

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7177

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5851

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6969

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6432

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9779

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8553

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9137

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3722

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6613

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15639

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17462

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23285

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua