Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3114Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13488

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33274

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15812

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22221

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9308

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10544

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13684

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9448

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27788

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10250

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11217

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6658

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6688

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13980

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8263

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12909

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5602

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8627

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5024

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15181

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8882

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19134

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8290

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5533

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9722

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23583

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12768

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9686

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3741

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4907

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14097

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8854

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4705

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2861

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5845

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6393

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8776

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3721

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6082

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4693

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7096

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31246

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5245

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2708

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8969

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8210

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6459

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8175

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4118

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3288

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6275

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3881

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8320

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5573

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6920

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6988

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4400

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6708

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3459

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3987

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5010

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7541

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3260

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23486

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7265

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3842

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3482

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3226

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6745

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6081

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3190

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5936

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2964

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3331

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6137

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9442

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5640

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7201

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6484

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53587

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27222

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42587

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33963

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25779

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165699

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38954

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52479

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20370

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27683

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66479

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55571

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23293

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3210

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1965

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2382

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43354

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7253

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12873

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4517

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4506

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5301

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3076

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6021

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4372

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6657

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3233

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5619

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5689

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4079

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2601

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2766

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2446

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2095

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1349

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1495

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1789

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2031

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3927

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1517

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1045

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2796

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3934

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5370

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4259

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5045

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4609

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7752

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6214

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6851

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2626

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11953

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13603

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17550

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua