Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 2327Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10275

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28694

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12248

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17621

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7076

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
7981

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10932

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7536

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23717

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8833

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9034

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5474

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5404

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12345

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7129

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10648

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4860

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6861

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13170

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7680

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17235

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6939

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4893

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7974

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22115

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10852

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5918

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8462

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4059

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12407

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7496

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2318

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6132

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5472

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7110

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5276

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4090

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6454

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27606

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4661

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4583

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7821

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7315

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5317

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7521

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2697

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7067

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4665

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5763

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6043

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5463

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3967

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3184

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4148

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1688

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22599

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6331

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3265

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2314

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2775

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5700

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2613

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2423

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5128

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8702

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4698

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6685

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5560

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48360

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19824

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33055

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27877

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
21940

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
116291

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31665

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41209

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16623

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23116

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47079

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40919

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19117

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2668

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1604

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3525

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3103

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2021

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36126

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2459

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6341

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3066

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11299

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3949

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4624

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2733

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5505

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3704

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3220

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4732

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4958

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2105

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1957

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2058

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1771

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1672

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1056

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1045

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2000

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1264

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1753

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1578

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1040

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
786

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2025

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2785

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2935

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3597

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3409

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6163

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4527

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5108

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3414

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
8970

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10756

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12768

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua