Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3187Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13872

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33794

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16268

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22653

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9549

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10820

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13932

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9643

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28295

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10427

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11421

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6778

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6838

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14203

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8376

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13113

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5666

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8766

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5094

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15461

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9034

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19307

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8419

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5874

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5595

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9926

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23731

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12975

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6850

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9844

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3820

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5000

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14275

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8981

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4747

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2916

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7756

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5953

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6487

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8960

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3864

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6228

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4754

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7141

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4274

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31542

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5339

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5313

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2772

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9102

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8337

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6588

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8247

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3356

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6359

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8442

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7011

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7111

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6869

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4985

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3524

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4060

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7682

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3326

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2141

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4653

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23572

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7392

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2803

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3896

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2874

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3531

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4500

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3277

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6851

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6135

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5979

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3014

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6226

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9520

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5749

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7241

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53890

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27995

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43256

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34686

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26236

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
171814

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39771

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54269

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20788

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28083

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
68846

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57726

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23714

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2008

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3774

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44194

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7359

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3741

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13036

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5369

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6082

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6754

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5725

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5747

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2847

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2535

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2152

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1377

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1540

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2922

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1825

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2483

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4021

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1549

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1079

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3917

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4035

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5492

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5217

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5286

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4708

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7939

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6384

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7026

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2710

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4769

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12227

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13973

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18105

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua