Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 2966Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12668

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32020

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14769

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21199

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8687

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9827

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13002

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9009

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26725

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9890

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10563

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6392

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13573

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7996

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12474

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5430

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8234

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14722

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8595

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18693

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7987

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5400

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5397

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9268

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23203

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12290

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6529

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9402

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4732

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13666

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8507

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7162

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5571

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8347

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3486

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5881

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4572

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6980

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29792

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5114

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2595

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8712

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8001

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6184

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8058

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4030

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3121

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6104

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3679

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7961

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5346

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6600

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6771

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4208

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6386

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4702

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3260

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3810

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4805

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7111

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2041

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23293

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4178

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6430

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5810

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9306

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5426

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6305

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52880

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24996

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40749

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32276

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24623

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
149133

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36823

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49213

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19368

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26633

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60799

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50089

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22076

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3104

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1884

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2285

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41241

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6998

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12457

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4412

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4408

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5153

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6423

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3116

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5388

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5535

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2578

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3855

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2460

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2580

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2289

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1974

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1268

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1419

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2676

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1709

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2260

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1906

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3694

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1433

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
976

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3664

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5066

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3892

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4648

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4869

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4332

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7322

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5831

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6394

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2422

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4367

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11152

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12830

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16263

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua