Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 2831Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12008

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31125

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14055

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20370

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8270

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9325

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12493

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8633

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26077

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9677

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10201

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6166

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13304

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7828

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12030

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7876

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4811

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14298

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8347

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18378

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7747

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5313

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22956

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11979

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6413

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9177

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3579

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13431

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8285

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4460

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2689

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6926

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5396

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6049

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8030

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3413

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5747

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4476

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6883

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4097

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29271

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2517

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8515

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7843

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5987

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7949

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3959

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7729

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5197

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6397

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6628

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4070

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6178

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4528

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4674

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6920

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1995

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23144

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6867

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2604

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2672

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6283

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2949

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2792

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5743

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9173

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7017

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6142

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52375

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23549

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39346

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31174

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23988

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
139335

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35600

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46817

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18680

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25887

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
56910

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46891

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21290

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1824

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3871

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2233

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39986

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2768

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6879

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3482

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12199

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4329

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2931

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5855

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4084

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6301

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3721

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3007

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3049

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5238

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5425

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2456

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3691

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2373

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2491

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2207

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1909

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1222

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2555

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1653

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2158

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1839

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3540

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1371

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
941

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2533

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3534

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4892

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4622

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4120

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7016

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6086

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2329

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4152

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10571

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12305

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15504

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua