Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 1927Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8796

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26595

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10532

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15501

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6066

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6898

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9575

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6621

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21404

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8213

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8017

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4861

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4724

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11420

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9302

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6097

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4127

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12226

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7056

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16231

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6099

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3774

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4487

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7107

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21309

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9789

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7723

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3654

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11566

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6802

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2072

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5415

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4307

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4996

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6249

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2822

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4893

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3797

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6071

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25681

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4290

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4255

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1883

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7261

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6827

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4710

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7154

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3374

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2340

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5107

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2749

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6477

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5253

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5587

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3165

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4831

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2263

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5488

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2396

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1493

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3443

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22155

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5860

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2009

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3026

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2019

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2649

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3065

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2575

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5018

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2153

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2696

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4530

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8301

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4149

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6485

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5083

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42307

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16289

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28426

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24741

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19563

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
94938

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27436

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36093

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14632

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20474

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38065

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36301

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17118

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2388

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1416

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1811

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32007

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5836

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10422

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3555

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2512

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5278

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4782

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2781

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2361

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2381

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4273

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4663

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1723

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2584

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1647

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1687

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1403

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1347

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
841

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1594

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1020

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1435

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1308

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2506

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
831

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
632

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1654

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2312

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2368

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3414

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2516

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2967

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3189

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2736

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5052

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4207

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1483

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7531

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9060

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10511

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua