Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3067Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13218

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32874

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15485

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21915

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9140

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10309

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13486

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9315

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27514

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10157

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11035

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6589

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13867

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8206

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12778

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5541

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8532

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4992

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15002

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8788

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19038

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8214

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5622

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5494

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9577

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23479

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12638

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9598

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4862

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13989

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8767

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4676

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2825

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7481

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5750

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6336

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8652

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6015

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4664

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31058

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5207

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2684

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8900

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8149

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8140

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4083

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6221

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3826

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8214

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5502

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6816

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6925

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4329

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6596

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4816

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3397

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4943

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7434

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3233

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2086

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4525

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23438

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7190

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3807

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2811

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3451

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4321

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3203

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6649

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6035

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3156

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2932

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3311

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9410

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5594

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7172

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53408

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26724

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42068

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33562

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25486

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
161416

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38398

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51438

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20088

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27396

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
64835

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53890

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22989

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3173

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1937

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3683

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2357

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42736

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2958

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7165

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3663

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12770

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4486

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5258

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4330

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3968

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3173

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5563

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5654

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2697

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2560

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2718

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2411

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2059

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1329

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1466

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2789

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2367

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1996

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1491

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1025

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2734

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3852

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5077

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4546

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7627

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6126

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6716

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2556

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4534

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11721

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13378

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17162

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua