Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3009Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12809

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32320

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14991

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21462

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8860

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9964

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13153

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9108

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26986

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9997

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10724

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6421

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6456

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13667

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8101

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12577

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5483

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8324

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4930

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14810

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8684

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18825

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8064

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5480

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9367

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23340

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12427

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6613

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9455

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3675

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4777

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13782

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8587

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4604

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7273

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6241

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8440

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3521

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5934

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6995

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30747

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2623

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8796

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8051

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8088

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4047

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3179

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8065

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6681

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4252

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6468

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3311

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3878

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4855

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7221

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2057

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4449

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23366

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7097

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2686

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3770

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2761

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4236

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6512

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5842

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5988

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9340

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5502

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7123

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53070

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25689

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41250

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32805

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24932

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
153883

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37441

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50033

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19596

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26900

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
62085

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50977

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22411

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3135

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3978

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3643

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41837

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2903

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7080

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3618

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12581

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4439

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5200

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4259

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6506

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3104

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5478

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5584

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2499

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2325

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2007

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1296

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2717

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1736

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2308

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1935

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3760

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1459

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
996

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5141

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4009

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4763

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4944

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4418

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7418

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5963

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6509

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11310

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13032

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16552

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua