Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 2951Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12583

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31919

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14691

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21111

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8664

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9772

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12924

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26683

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9879

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10514

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6355

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6345

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13553

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8013

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12435

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8204

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14672

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8589

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18672

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7981

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5371

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5399

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9229

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23210

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12271

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6532

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9383

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4724

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13636

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8490

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7152

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5578

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6186

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8324

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3497

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5873

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4571

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29924

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5167

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8725

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7995

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8049

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6092

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7958

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6596

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6769

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4196

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6380

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4687

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3260

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4801

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7115

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2039

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4405

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23296

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7005

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3372

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6438

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3042

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2868

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3245

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5895

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9293

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5443

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7089

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6298

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52819

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24895

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40614

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32199

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24560

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
148198

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36747

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48943

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19315

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26535

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60341

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49727

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22002

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3099

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1888

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3599

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2290

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41192

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7010

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12435

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4407

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4400

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5145

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5910

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4217

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6438

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3835

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3125

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5385

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5539

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2577

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2584

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2284

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1977

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1269

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1415

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2662

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1715

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1904

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1435

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2627

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5049

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3890

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4640

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4841

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7297

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2423

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11108

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12798

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16222

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua