Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3603Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15118

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35827

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17896

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24623

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10691

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11971

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15316

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10452

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30388

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11149

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12372

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7346

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15120

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8965

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13960

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9503

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16346

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9673

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20170

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9010

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6563

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5912

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10764

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24491

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13830

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7258

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10434

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4096

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5453

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15035

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9641

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5069

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3196

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8478

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6474

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6957

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9709

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4108

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6681

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7445

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4502

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32688

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5624

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3056

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9743

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8715

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7113

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8529

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3624

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6754

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4300

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9002

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7515

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7499

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5396

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4516

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8367

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3618

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2343

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24001

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7886

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3800

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7426

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3572

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6605

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9853

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7489

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7101

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55235

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31151

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46364

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37349

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27961

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195241

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43165

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59626

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22616

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30332

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76523

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66985

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25607

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4350

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4068

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2660

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47270

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3295

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7831

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13772

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4808

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5682

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6380

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4711

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7433

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3504

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3540

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6098

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3257

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4715

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2988

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3144

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2450

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1555

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1746

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2027

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2797

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2367

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4459

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1925

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1267

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3268

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4476

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4531

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6141

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4908

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5983

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5965

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8757

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7215

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7966

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3046

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5446

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13732

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15405

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20457

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua