Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 2464Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10715

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29376

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12699

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18372

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7423

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8313

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11381

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7830

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24538

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9053

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9371

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5681

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5601

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12626

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7321

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11055

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5017

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7107

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13495

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7879

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17545

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7213

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4641

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8262

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22348

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11202

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6064

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8671

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3443

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4217

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12742

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7734

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2434

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6345

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5639

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7358

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3192

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5408

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4204

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6597

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3857

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28015

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4790

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2276

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8011

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7461

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5539

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7652

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2811

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5616

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3245

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7272

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4834

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5944

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6248

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3717

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4140

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2832

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4329

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1793

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3997

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22767

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6511

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2376

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2444

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3014

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3614

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5600

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2720

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5465

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2555

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3008

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8856

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4865

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6807

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49673

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20814

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
34916

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28717

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22509

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
121724

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32650

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42661

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17128

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24178

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
49613

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42115

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19611

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2790

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1672

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3639

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2097

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37127

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2567

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6529

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11569

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4084

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4770

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2791

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5622

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3828

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2751

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2800

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4874

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5088

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2212

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2092

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2216

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1901

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1754

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1115

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1151

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2178

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1422

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1862

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1650

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1214

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
831

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4354

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3283

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4092

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3631

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6413

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4834

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5363

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2020

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9352

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11257

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13772

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua