Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 2532Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10958

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29690

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12926

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18626

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7551

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8484

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11563

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7995

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24861

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9160

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9507

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5770

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5707

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12768

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7420

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11270

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5097

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7249

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4593

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13640

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7967

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17710

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7327

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4739

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5068

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8400

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22473

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11345

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6132

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8786

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4291

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12914

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7865

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4203

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2494

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6449

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5031

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5733

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7485

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5486

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4259

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6663

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28279

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4856

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4789

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2324

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8106

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7537

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5642

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7720

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2868

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5681

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7361

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6051

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6332

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3797

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5816

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4410

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6501

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2889

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1839

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22850

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6587

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2437

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2494

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3079

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3740

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2943

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5968

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5655

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2606

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3055

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5408

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8928

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4941

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6858

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5829

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50416

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21192

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35823

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29106

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22817

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124753

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33185

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43452

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17441

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24534

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50983

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42766

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19906

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2841

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1689

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3282

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2120

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37632

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2615

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6619

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3268

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11699

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4067

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4837

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5674

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3878

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5995

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2818

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2865

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4945

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3348

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2163

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2290

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1979

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1782

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1127

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1217

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2274

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1482

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1936

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1684

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3241

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1247

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
847

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2274

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3080

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3228

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4478

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3733

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6544

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4996

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5500

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2099

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3735

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9538

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11478

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14078

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua