Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Bài học cuộc đời

Bài giảng Bài học cuộc đời, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Bài học cuộc đời của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Bài học cuộc đời - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3724Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15319

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36279

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18201

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25050

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10932

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12143

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15589

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10621

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30895

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11340

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12577

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7482

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7679

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15324

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9103

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14128

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6108

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9686

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16569

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9822

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20372

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9172

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6753

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6002

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10959

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24708

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14080

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7349

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10542

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4180

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5579

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15254

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9771

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5153

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8660

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6596

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7064

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9849

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4173

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6811

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4573

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32929

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5707

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5718

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3130

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9940

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8826

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7236

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8629

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4455

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6878

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4402

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9139

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6285

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7586

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5007

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7639

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4051

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5646

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8528

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5119

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24123

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8045

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3874

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5220

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3597

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7602

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6582

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3681

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3348

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3632

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6721

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9944

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7552

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7273

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55555

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31909

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47193

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38022

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28414

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
199378

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43976

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60715

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23041

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30892

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78104

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68521

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26072

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3613

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4413

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4166

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48019

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7954

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4152

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13967

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4896

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5784

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3429

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6486

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4796

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7573

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4582

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3635

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3623

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6410

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6191

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3381

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4872

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3001

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2536

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1632

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1800

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3534

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2109

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2028

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1324

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4656

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6303

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5048

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6126

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8923

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7416

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8195

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3143

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5602

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14055

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15782

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20868

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua