Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Ánh sáng đời con

Bài giảng Ánh sáng đời con, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Ánh sáng đời con của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Ánh sáng đời con - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4439Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17747

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39721

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20483

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27961

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12752

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13748

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17591

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13339

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35105

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12904

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14317

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8770

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8839

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17071

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10056

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15427

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6895

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11273

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6495

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18476

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10989

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21960

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10317

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8521

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12351

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26643

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15816

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8434

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11735

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4923

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6520

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
18244

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10862

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6001

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9868

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7576

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8016

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11292

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4997

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7777

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8177

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5244

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34914

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6570

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6642

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11127

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9681

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8294

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9408

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5041

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4394

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7798

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9993

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9184

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8587

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8484

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5856

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8828

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6561

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6673

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11854

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4489

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3073

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6146

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25352

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9168

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3835

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4998

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4525

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6193

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4279

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8790

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7407

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7079

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4075

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10689

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8296

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8439

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57660

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36388

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51473

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41597

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32587

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
257596

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48690

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67110

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25802

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34905

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
87151

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
80083

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28902

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3022

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5212

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5048

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52207

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4009

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9188

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4953

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15374

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5686

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6633

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4165

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7296

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5683

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9073

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5627

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4554

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7776

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6991

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4361

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5896

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4356

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3288

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2298

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2499

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4383

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2793

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5838

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2814

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1896

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4796

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4389

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5743

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5917

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7782

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6272

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7676

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7406

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6917

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10251

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9068

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9634

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4171

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7070

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16209

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18153

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24621

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua