Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Năng » Tịnh độ trong đời sống

Bài giảng Tịnh độ trong đời sống, Pháp âm Thích Thiện Năng, Thượng tọa Thích Thiện Năng, Thầy Thích Thiện Năng. Bài giảng Tịnh độ trong đời sống của Thích Thiện Năng, thuyết pháp Thích Thiện Năng, nghe pháp Thích Thiện Năng

Tịnh độ trong đời sống - Thích Thiện Năng

Lần nghe: 5187Các pháp âm khác: Thích Thiện Năng

Pháp âm Nghe Download

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua