Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Duyên » Khồ đế

Bài giảng Khồ đế, Pháp âm Thích Thiện Duyên, Thượng tọa Thích Thiện Duyên, Thầy Thích Thiện Duyên. Bài giảng Khồ đế của Thích Thiện Duyên, thuyết pháp Thích Thiện Duyên, nghe pháp Thích Thiện Duyên

Khồ đế - Thích Thiện Duyên

Lần nghe: 3073Các pháp âm khác: Thích Thiện Duyên

Pháp âm Nghe Download

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua