Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Từ » Từ bi và nhẫn nhục

Bài giảng Từ bi và nhẫn nhục, Pháp âm Thích Thanh Từ, Thượng tọa Thích Thanh Từ, Thầy Thích Thanh Từ. Bài giảng Từ bi và nhẫn nhục của Thích Thanh Từ, thuyết pháp Thích Thanh Từ, nghe pháp Thích Thanh Từ

Từ bi và nhẫn nhục - Thích Thanh Từ

Lần nghe: 16381Các pháp âm khác: Thích Thanh Từ

Pháp âm Nghe Download

Cội gốc của đạo Phật

Giảng: Thích Thanh Từ
4461

Mình là cái gì ?

Giảng: Thích Thanh Từ
128

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Giảng: Thích Thanh Từ
3949

Sáu căn là cội gốc sanh tử

Giảng: Thích Thanh Từ
4440

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Giảng: Thích Thanh Từ
4862

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Giảng: Thích Thanh Từ
4518

Từ bi hỷ xả

Giảng: Thích Thanh Từ
12242

Cương yếu để tu

Giảng: Thích Thanh Từ
5359

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua