Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Từ » Từ bi hỷ xả

Bài giảng Từ bi hỷ xả, Pháp âm Thích Thanh Từ, Thượng tọa Thích Thanh Từ, Thầy Thích Thanh Từ. Bài giảng Từ bi hỷ xả của Thích Thanh Từ, thuyết pháp Thích Thanh Từ, nghe pháp Thích Thanh Từ

Từ bi hỷ xả - Thích Thanh Từ

Lần nghe: 12197Các pháp âm khác: Thích Thanh Từ

Pháp âm Nghe Download

Cội gốc của đạo Phật

Giảng: Thích Thanh Từ
4447

Mình là cái gì ?

Giảng: Thích Thanh Từ
128

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Giảng: Thích Thanh Từ
3938

Sáu căn là cội gốc sanh tử

Giảng: Thích Thanh Từ
4432

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Giảng: Thích Thanh Từ
4853

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Giảng: Thích Thanh Từ
4508

Từ bi và nhẫn nhục

Giảng: Thích Thanh Từ
16332

Cương yếu để tu

Giảng: Thích Thanh Từ
5327

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua