Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Từ » Cương yếu để tu

Bài giảng Cương yếu để tu, Pháp âm Thích Thanh Từ, Thượng tọa Thích Thanh Từ, Thầy Thích Thanh Từ. Bài giảng Cương yếu để tu của Thích Thanh Từ, thuyết pháp Thích Thanh Từ, nghe pháp Thích Thanh Từ

Cương yếu để tu - Thích Thanh Từ

Lần nghe: 4710Các pháp âm khác: Thích Thanh Từ

Pháp âm Nghe Download

Cội gốc của đạo Phật

Giảng: Thích Thanh Từ
4120

Mình là cái gì ?

Giảng: Thích Thanh Từ
128

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Giảng: Thích Thanh Từ
3645

Sáu căn là cội gốc sanh tử

Giảng: Thích Thanh Từ
4174

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Giảng: Thích Thanh Từ
4610

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Giảng: Thích Thanh Từ
4262

Từ bi hỷ xả

Giảng: Thích Thanh Từ
11329

Từ bi và nhẫn nhục

Giảng: Thích Thanh Từ
15448

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua