Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Nguyên » Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha

Bài giảng Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha, Pháp âm Thích Tâm Nguyên, Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, Thầy Thích Tâm Nguyên. Bài giảng Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha của Thích Tâm Nguyên, thuyết pháp Thích Tâm Nguyên, nghe pháp Thích Tâm Nguyên

Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha - Thích Tâm Nguyên

Lần nghe: 2830Các pháp âm khác: Thích Tâm Nguyên

Pháp âm Nghe Download

Thiện và ác

Giảng: Thích Tâm Nguyên
5978

Lòng ganh tị

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6552

Biến không thể thành có thể

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6489

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua