Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Điền » Chữ nhẫn trong đường tu

Bài giảng Chữ nhẫn trong đường tu, Pháp âm Thích Tâm Điền, Thượng tọa Thích Tâm Điền, Thầy Thích Tâm Điền. Bài giảng Chữ nhẫn trong đường tu của Thích Tâm Điền, thuyết pháp Thích Tâm Điền, nghe pháp Thích Tâm Điền

Chữ nhẫn trong đường tu - Thích Tâm Điền

Lần nghe: 1871Các pháp âm khác: Thích Tâm Điền

Pháp âm Nghe Download

Pháp Tu Căn Bản

Giảng: Thích Tâm Điền
2517

Trí và nhân

Giảng: Thích Tâm Điền
1717

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua