Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7416Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8935

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9389

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7558

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6782

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23214

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4904

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8188

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7572

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12959

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10596

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4069

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6714

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6245

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6825

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27741

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6689

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14996

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8262

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6948

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6606

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10824

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3239

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9472

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10884

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9112

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3626

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6190

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3620

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3226

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5407

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3975

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2369

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25005

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3929

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10377

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4726

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10435

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10141

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3077

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6079

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2880

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4293

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2991

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8372

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4580

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3979

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4706

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2475

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9120

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7134

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10260

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3407

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5012

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3118

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1665

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2302

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1975

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3659

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2589

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8707

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2035

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
42820

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3272

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2012

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2562

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4680

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1776

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1632

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2719

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1369

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3864

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5866

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2076

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2178

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5401

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5162

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6589

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3422

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3480

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7681

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7232

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7432

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3572

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8254

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8342

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11912

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4307

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11771

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua