Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7059Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8530

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9014

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7216

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6537

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22352

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4675

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7760

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7227

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12595

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10048

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3859

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6445

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5991

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6547

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27048

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6463

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14561

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7943

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6579

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6448

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10296

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3107

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9190

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10448

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8871

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3484

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5977

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3477

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3062

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5251

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3816

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2267

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24025

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3776

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10079

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4578

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10020

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9869

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2978

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5863

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2773

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4145

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2865

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8131

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4451

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3832

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4567

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2359

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8899

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6932

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10049

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3195

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4666

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2874

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1539

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2134

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1807

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3384

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2344

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8008

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1900

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
40061

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3132

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1873

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2421

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4367

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1647

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1495

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2580

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1239

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3572

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5367

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1939

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2033

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5070

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4800

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6106

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3232

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3243

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7079

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6768

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6972

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3290

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7704

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7871

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11116

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4023

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11149

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua