Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6545Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7805

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8403

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6629

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6087

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21116

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4400

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7152

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6792

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11949

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9356

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3608

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6116

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5547

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6184

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25689

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6049

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13928

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7395

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6088

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6233

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9605

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2940

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8693

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9751

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8478

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3286

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5706

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3293

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2865

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5015

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3617

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2145

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22159

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3625

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9572

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4394

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9498

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9323

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2825

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5543

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2631

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3936

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2706

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7825

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4253

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3632

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4398

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2211

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8622

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6606

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9713

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2894

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4277

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2611

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1357

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1910

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1571

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3041

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2117

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7110

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1705

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34722

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2913

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1666

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2255

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3885

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1453

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1336

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2354

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1113

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3278

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4648

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1730

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1808

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4549

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4361

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5412

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2950

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2918

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6159

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6093

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6176

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2883

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6893

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7099

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9775

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3570

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10040

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua