Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6551Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7762

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8395

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6601

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6070

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21062

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4385

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7140

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6769

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11943

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9331

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3579

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6108

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5534

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6181

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25649

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6037

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13890

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7364

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6067

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6237

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9597

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2946

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8672

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9739

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8487

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3285

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5700

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3294

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2864

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5023

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3612

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2150

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22095

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3607

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9548

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4381

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9477

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9323

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2827

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5552

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2635

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3953

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2697

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7807

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4251

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4396

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2215

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8622

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6590

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9728

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2890

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4232

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2604

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1347

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1907

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1563

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3041

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2074

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7085

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1704

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34511

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2893

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1678

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2250

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3869

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1452

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1337

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2319

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1117

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3274

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4666

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1735

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1804

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4542

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4366

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5404

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2944

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2911

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6151

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6061

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6160

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2882

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6875

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7073

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9741

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3567

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10003

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua