Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6158Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7123

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7779

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5989

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5667

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19959

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4124

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6609

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6270

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11381

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8707

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3364

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5788

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5230

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5850

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24717

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5746

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13279

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6880

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5646

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6065

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9057

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2768

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8210

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9151

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8115

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3116

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5438

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3157

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2704

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4822

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3421

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2038

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19949

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3435

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8977

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4225

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9005

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8424

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2680

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5319

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2535

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3799

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2581

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7487

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4097

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3474

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4237

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2111

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8388

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6363

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9424

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2604

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3902

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2377

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1202

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1725

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1391

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2732

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1811

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6313

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1559

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
29363

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2657

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1518

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2078

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3518

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1316

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1204

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2123

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1008

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2995

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4180

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1509

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1651

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4100

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3907

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4799

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2681

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2602

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5388

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5465

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5444

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2539

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6155

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6319

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8643

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3091

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8837

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua