Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8041Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9564

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10087

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8155

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7304

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24342

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5369

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8861

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8103

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13570

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11399

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4483

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7199

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6727

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7333

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28991

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7090

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15614

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9000

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7569

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6949

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12046

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3526

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10098

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11507

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9537

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3963

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6575

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3910

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3544

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5723

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4317

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2600

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26358

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4249

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10857

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5005

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11201

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10541

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3313

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6447

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3126

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4599

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3278

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8832

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4864

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4306

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5000

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2719

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9548

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7568

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10737

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3765

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5745

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3530

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1999

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2672

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2270

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4179

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3040

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9673

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2408

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
46184

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3630

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2332

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2904

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5205

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2041

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1911

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3036

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1636

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4330

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
7123

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2429

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2608

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6013

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5769

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7308

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3802

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3997

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8588

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7939

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8323

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4107

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9105

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9038

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13379

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4886

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13046

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua