Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8513Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10134

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10548

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8592

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7702

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25088

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5732

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9346

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8507

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13944

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12020

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4796

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7484

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7035

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7699

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29881

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7379

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16052

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9505

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8013

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7232

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12609

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3797

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10538

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11994

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9880

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4229

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6918

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4124

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3766

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5980

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4526

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2791

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27189

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4516

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11234

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5232

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11721

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10820

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3549

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6746

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3305

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4855

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3510

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9170

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5066

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4603

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5225

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2914

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9870

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7922

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11095

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4059

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6197

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3886

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2212

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2921

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2510

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4555

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3414

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10419

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2685

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
48306

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3856

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2609

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3154

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5626

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2270

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2171

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3282

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1830

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4645

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9391

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2714

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2960

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6591

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6249

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7973

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4092

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4378

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9239

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8470

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8963

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4523

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9751

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9598

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14070

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5511

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13766

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua