Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6281Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7309

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7953

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6162

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5796

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20239

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4207

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6765

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6427

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11553

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8887

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3430

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5883

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5334

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5963

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24961

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5861

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13443

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7019

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5770

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6111

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9236

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2827

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8336

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9288

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8230

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3182

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5517

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3211

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2758

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4887

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3472

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2066

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
20851

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3492

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9148

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4272

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9124

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8588

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2730

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5393

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2567

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3846

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2612

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7583

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4156

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3533

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4291

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2135

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8480

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6445

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9497

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2690

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3986

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2444

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1256

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1786

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1433

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2834

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1885

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6555

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1594

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
30614

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2746

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1583

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2141

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3623

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1359

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1251

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2180

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1037

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3076

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4307

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1590

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1699

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4235

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4046

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4973

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2761

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2699

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5628

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5655

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5664

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2645

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6343

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6531

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8952

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3250

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9164

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua