Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7910Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9424

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9931

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8025

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7196

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24101

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5272

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8726

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8002

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13452

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11236

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4398

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7101

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6640

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7221

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28735

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7017

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15500

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8843

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7436

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6875

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11860

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3471

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9946

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11387

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9443

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3887

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6487

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3853

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3471

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5652

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4247

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2542

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26088

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4181

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10764

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4948

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11046

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10470

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3259

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6365

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3068

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4535

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3213

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8726

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4807

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4220

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4944

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2664

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9448

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7486

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10643

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3692

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5611

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3429

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1919

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2585

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2205

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4071

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2935

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9489

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2327

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45455

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3548

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2265

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2817

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5122

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1978

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1843

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2960

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1578

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4248

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6572

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2347

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2493

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5893

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5633

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7154

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3726

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3886

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8419

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7802

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8147

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4007

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8922

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8904

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13183

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4781

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12754

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua