Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6795Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8177

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8703

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6931

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6345

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21745

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4547

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7487

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7024

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12348

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9729

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3744

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6288

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5785

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6387

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26468

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6261

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14262

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7714

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6328

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6347

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9962

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3025

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8977

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10125

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8685

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3391

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5841

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3386

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2981

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5132

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3715

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2206

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23124

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3687

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9848

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4475

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9759

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9650

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2904

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5711

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2698

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4053

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2793

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7975

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4347

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3739

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4501

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2287

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8763

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6773

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9908

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3066

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4468

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2755

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1459

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2031

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1669

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3224

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2222

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7600

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1818

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
37822

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3027

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1776

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2330

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4121

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1566

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1421

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2464

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1183

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3423

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5060

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1845

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1916

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4838

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4594

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5765

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3112

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3082

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6631

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6442

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6597

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3129

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7316

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7505

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10514

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3810

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10615

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua