Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6717Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8032

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8593

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6817

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6245

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21498

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4496

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7362

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6946

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12210

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9587

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3661

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6221

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5670

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6311

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26152

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6167

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14108

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7606

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6241

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6300

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9839

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2983

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8876

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9971

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8605

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3357

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5792

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3349

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2943

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5096

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3685

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2182

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22760

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3655

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9762

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4443

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9654

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9569

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2871

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5668

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2677

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4010

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2763

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7922

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4303

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3700

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4467

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2262

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8710

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6715

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9849

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3001

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4381

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2704

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1417

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1978

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1630

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3157

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2176

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7407

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1776

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
36724

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2973

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1743

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2308

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4042

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1529

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1392

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2401

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1156

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3369

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4944

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1804

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1876

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4730

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4521

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5638

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3056

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3023

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6443

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6309

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6429

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3035

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7171

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7337

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10216

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3730

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10418

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua