Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6648Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7882

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8492

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6722

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6166

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21248

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4436

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7262

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6856

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12063

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9468

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3624

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6171

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5618

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6253

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25922

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6097

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13995

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7471

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6165

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6268

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9719

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2968

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8783

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9845

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8556

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3320

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5756

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3321

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2901

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5061

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3651

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2165

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22464

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9646

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4411

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9574

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9443

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2845

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5613

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2652

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3980

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2726

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7873

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4278

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3667

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4438

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2237

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8675

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6652

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9795

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2957

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4327

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2663

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1385

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1942

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1597

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3085

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2115

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7254

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1736

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
35648

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2929

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1710

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2279

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3939

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1481

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1363

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2362

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1133

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3320

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4803

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1759

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1844

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4638

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4451

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5536

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2993

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2966

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6295

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6204

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6293

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2974

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7061

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7226

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9942

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3660

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10238

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua