Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6296Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7327

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7970

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6177

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5804

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20277

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4218

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6774

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6454

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11572

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8905

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3438

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5893

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5344

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5969

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25003

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5873

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13472

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7037

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5788

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6118

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9253

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2828

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8351

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9298

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8246

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3185

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5523

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3215

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2760

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4894

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3478

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2072

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
20961

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3496

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9176

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4276

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9141

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8610

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2737

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5406

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2571

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3852

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2619

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7595

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4162

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3536

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4297

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2139

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8486

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6449

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9503

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2697

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3997

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2446

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1258

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1794

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1437

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2842

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1888

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6571

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1601

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
30850

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2753

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1587

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2149

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3630

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1361

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1254

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2185

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1040

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3085

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4325

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1596

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1714

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4250

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4060

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4992

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2770

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2709

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5655

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5667

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5696

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2660

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6362

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6554

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8981

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3263

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9198

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua