Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5969



Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6916

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7575

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5790

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5475

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19582

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4003

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6437

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6097

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11187

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8524

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3264

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5677

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5124

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5705

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24426

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5610

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13042

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6716

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5482

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5972

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8834

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2679

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8039

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8942

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7971

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3031

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5309

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3058

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2603

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4729

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3331

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2000

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19371

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3329

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8789

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4141

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8817

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8153

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2603

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5204

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2501

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3721

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2544

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7370

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4013

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3390

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4154

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2074

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8276

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6260

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9314

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2488

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3782

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2271

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1116

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1637

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1325

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2594

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1712

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6090

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1519

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
28079

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2528

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1434

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1988

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3346

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1231

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1128

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2009

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
981

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2844

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4008

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1418

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1590

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3915

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3744

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4629

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2562

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2479

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5173

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5275

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5265

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2445

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5954

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6104

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8336

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2966

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8543

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua