Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6946Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8357

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8868

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7092

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6478

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22090

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4620

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7628

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7156

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12503

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9901

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3806

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6374

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5906

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6472

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26820

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6368

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14451

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7850

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6466

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6405

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10140

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3065

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9110

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10296

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8789

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3450

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5915

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3438

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3024

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5202

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3773

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2238

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23608

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3724

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9990

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4545

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9917

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9778

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2947

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5796

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2748

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4113

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2838

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8062

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4413

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3795

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4537

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2328

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8828

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6864

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9987

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3139

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4564

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2822

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1498

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2089

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1739

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3302

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2295

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7831

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1862

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39072

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3083

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1828

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2381

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4259

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1610

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1459

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2520

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1212

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3503

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5235

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1904

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1982

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4973

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4692

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5946

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3178

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3180

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6898

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6624

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6809

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3224

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7551

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7706

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10886

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3925

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10962

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua