Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6397Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7480

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8142

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6356

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5916

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20621

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4291

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6930

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6579

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11732

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9068

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3496

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5988

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5414

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6056

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25284

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5937

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13659

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7178

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5913

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6168

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9391

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2883

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8489

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9477

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8329

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3231

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5611

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3244

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2806

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4936

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3534

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2102

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
21520

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3540

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9363

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4323

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9279

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9025

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2778

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5459

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2597

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3885

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2648

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7675

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4197

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3576

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4333

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2178

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8539

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6502

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9586

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2760

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4081

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2508

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1301

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1830

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1481

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2920

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1938

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6764

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1635

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
32381

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2820

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1626

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2185

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3730

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1398

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1286

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2235

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1070

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3158

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4485

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1657

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1752

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4370

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4196

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5151

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2840

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2794

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5867

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5834

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5887

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2730

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6548

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6738

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9292

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3374

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9508

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua