Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7712Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9270

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9763

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7854

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7040

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23799

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5113

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8521

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7853

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13255

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10997

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4280

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6973

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6522

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7072

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28406

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6905

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15322

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8639

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7275

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6785

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11363

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3400

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9763

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11212

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9334

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3801

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6373

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3780

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3384

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5564

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4143

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2480

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25724

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4088

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10643

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4866

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10817

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10339

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3196

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6270

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3004

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4451

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3127

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8581

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4722

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4124

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4853

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2599

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9323

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7356

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10490

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3605

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5390

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3305

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1831

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2492

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2117

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3909

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2819

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9215

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2220

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44497

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3449

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2190

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2728

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4955

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1910

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1778

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2889

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1502

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4126

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6326

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2246

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2376

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5735

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5466

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6961

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3615

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3750

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8213

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7620

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7924

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3858

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8681

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8737

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12760

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4627

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12418

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua