Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5206Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5843

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6526

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4725

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
4692

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17569

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3458

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5447

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5166

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10124

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7480

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2781

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5122

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4425

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5020

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
22245

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5039

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11573

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5934

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4519

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5553

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7795

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2305

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7090

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7687

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7182

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2618

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4695

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2662

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2266

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4298

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2908

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1777

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15080

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2858

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7387

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3748

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7801

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6872

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2298

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4663

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2300

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3343

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2303

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6668

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3623

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3058

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3791

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1893

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
277

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7730

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5750

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8612

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
1974

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2852

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1824

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
813

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1187

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
981

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1939

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1281

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4869

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1260

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21305

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2035

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1091

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1563

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2711

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
921

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
844

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1541

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
772

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2158

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
2980

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1036

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1300

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3005

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2949

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3663

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1966

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1915

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
3978

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4124

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4197

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1862

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4676

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4838

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6581

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2382

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
6936

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua