Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5999Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6960

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7594

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5813

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5499

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19668

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4025

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6463

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6119

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11208

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8549

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3276

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5694

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5136

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5722

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24475

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5629

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13082

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6741

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5514

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5988

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8861

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2694

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8075

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8976

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7988

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3047

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5326

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3069

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2614

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4746

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3347

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2005

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19494

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3347

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8825

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4158

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8845

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8191

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2616

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5218

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2507

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3735

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2551

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7394

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4023

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3405

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4169

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2078

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8296

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6274

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9332

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2500

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3805

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2279

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1131

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1648

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1334

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2611

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1725

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6138

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1523

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
28258

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2549

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1447

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2003

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3369

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1249

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1138

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2029

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
986

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2878

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4036

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1429

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1596

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3948

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3771

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4656

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2579

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2496

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5204

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5304

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5292

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2456

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5989

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6128

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8386

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2979

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8598

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua