Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8008Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9518

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10049

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8115

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7265

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24270

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5338

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8820

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8069

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13540

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11335

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4458

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7175

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6701

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7313

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28911

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7075

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15585

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8959

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7531

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6934

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11996

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3509

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10067

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11476

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9514

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3944

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6554

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3893

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3524

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5702

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4298

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2584

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26278

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4234

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10831

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4989

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11152

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10521

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3298

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6423

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3109

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4580

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3254

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8801

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4851

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4276

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4984

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2700

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9519

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7544

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10709

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3747

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5709

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3497

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1979

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2651

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2250

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4143

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3006

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9621

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2379

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45957

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3601

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2318

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2886

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5179

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2025

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1886

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3009

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1620

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4304

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6865

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2397

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2579

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5980

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5731

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7261

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3779

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3977

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8537

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7901

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8279

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4082

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9054

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9006

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13320

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4852

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12952

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua