Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5242Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5893

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6563

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4769

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
4744

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17688

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3480

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5479

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5200

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10177

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7524

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2800

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5144

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4471

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5052

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
22393

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5063

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11656

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5973

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4568

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5563

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7848

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2318

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7135

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7773

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7220

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2631

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4723

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2674

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2277

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4311

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2927

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1783

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15366

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2881

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7472

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3760

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7850

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6943

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2308

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4690

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2306

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3356

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2309

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6685

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3640

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3070

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3806

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1897

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
279

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7750

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5782

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8645

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2002

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2906

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1836

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
824

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1202

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
998

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1977

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1301

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4934

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1281

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21704

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2053

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1118

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1595

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2749

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
929

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
852

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1570

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
781

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2198

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3040

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1046

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1314

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3030

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2978

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3707

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1982

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1944

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4031

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4182

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4263

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1890

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4746

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4898

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6668

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2421

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
7029

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua