Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8166Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9728

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10227

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8281

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7417

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24583

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5488

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9010

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8228

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13685

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11609

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4554

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7278

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6823

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7430

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29250

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7154

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15749

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9145

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7683

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7039

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12240

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3584

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10201

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11625

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9638

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4026

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6672

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3956

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3595

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5804

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4366

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2647

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26650

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4318

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10953

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5076

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11335

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10638

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3366

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6543

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3173

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4646

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3337

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8925

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4908

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4401

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5064

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2760

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9653

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7655

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10849

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3846

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5871

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3649

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2042

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2741

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2355

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4290

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3145

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9875

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2498

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
46940

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3696

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2407

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2978

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5296

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2107

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2001

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3118

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1684

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4424

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
8187

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2530

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2719

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6155

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5907

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7476

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3873

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4078

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8770

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8064

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8483

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4214

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9278

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9164

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13591

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5059

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13255

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua