Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7833Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9377

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9884

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7977

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7154

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24021

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5224

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8674

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7975

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13401

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11169

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4368

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7071

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6611

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7183

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28641

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6981

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15456

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8780

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7399

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6852

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11802

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3451

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9897

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11330

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9416

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3863

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6458

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3830

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3446

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5631

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4226

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2524

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25994

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4161

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10738

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4921

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10970

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10440

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3240

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6339

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3052

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4514

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3190

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8687

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4783

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4188

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4914

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2644

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9411

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7451

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10601

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3670

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5536

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3392

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1894

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2554

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2180

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4019

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2903

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9424

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2302

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45108

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3523

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2241

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2783

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5085

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1964

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1823

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2939

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1555

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4219

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6511

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2317

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2454

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5851

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5583

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7096

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3696

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3843

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8367

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7751

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8068

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3966

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8857

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8852

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13078

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4741

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12652

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua