Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7952Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9466

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9987

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8061

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7219

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24182

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5298

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8769

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8033

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13494

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11282

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4426

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7136

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6664

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7250

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28823

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7044

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15537

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8890

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7484

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6902

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11921

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3484

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9997

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11428

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9467

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3914

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6520

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3868

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3497

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5674

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4267

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2561

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26167

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4208

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10794

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4964

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11096

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10494

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3274

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6392

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3087

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4553

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3227

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8751

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4825

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4241

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4959

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2680

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9484

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7515

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10667

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3716

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5653

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3457

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1943

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2613

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2223

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4103

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2964

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9554

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2351

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45700

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3568

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2289

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2849

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5145

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1999

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1861

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2979

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1596

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4273

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6647

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2371

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2528

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5933

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5678

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7192

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3744

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3927

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8478

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7849

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8216

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4040

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8974

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8948

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13247

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4813

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12830

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua