Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7298Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8767

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9245

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7421

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6680

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22893

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4819

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8024

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7447

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12811

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10364

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3985

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6622

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6148

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6718

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27481

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6609

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14839

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8116

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6816

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6545

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10604

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3193

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9375

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10749

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9032

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3578

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6115

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3568

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3161

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5349

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3915

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2327

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24666

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3879

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10266

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4661

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10290

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10037

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3040

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6008

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2837

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4236

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2946

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8293

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4539

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3935

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4648

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2429

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9042

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7064

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10185

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3333

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4902

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3028

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1619

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2239

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1912

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3569

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2494

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8458

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1989

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
41870

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3222

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1967

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2506

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4547

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1732

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1581

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2659

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1319

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3743

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5673

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2025

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2122

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5278

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5029

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6432

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3351

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3406

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7456

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7048

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7277

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3456

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8050

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8139

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11619

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4211

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11546

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua