Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Thần thông trong đạo phật 1

Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Thần thông trong đạo phật 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo phật 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7549Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9087

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9529

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7700

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6895

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23506

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4989

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8355

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7709

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13090

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10759

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4166

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6830

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6378

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6946

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28057

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6800

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15139

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8444

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7095

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6682

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11075

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3311

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9581

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11026

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9215

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3700

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6272

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3690

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3297

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5481

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4055

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2421

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25355

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4000

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10499

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4793

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10610

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10219

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3129

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6166

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2937

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4379

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3048

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8449

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4635

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4039

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4758

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2533

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9201

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7234

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10360

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3481

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5174

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3204

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1724

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2395

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2045

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3772

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2697

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8945

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2102

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
43628

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3333

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2092

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2634

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4809

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1836

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1694

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2798

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1426

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3982

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6072

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2147

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2268

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5531

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5292

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6753

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3515

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3609

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7946

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7411

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7657

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3707

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8478

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8522

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12240

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4448

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12075

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua