Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7156Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8356

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8868

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7091

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6478

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22088

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6945

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4620

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7626

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12503

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9900

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3806

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6374

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5906

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6472

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26819

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6368

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14449

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7850

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6463

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6405

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10136

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3065

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9110

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10295

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8788

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3450

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5915

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3438

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3024

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5202

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3773

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2238

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23608

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3724

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9990

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4545

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9917

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9778

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2947

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5795

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2748

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4112

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2838

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8062

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4413

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3795

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4537

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2328

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8828

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6864

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9987

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3138

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4564

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2822

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1498

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2089

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1739

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3302

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2295

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7830

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1862

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39064

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3083

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1828

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2381

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4259

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1610

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1459

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2519

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1212

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3502

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5235

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1902

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1981

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4973

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4692

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5946

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3178

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3180

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6898

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6622

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6809

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3224

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7550

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7705

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10885

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3925

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10961

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua