Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6425Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7308

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7949

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6160

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5794

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20236

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6279

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4206

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6765

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11552

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8885

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3430

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5881

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5334

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5960

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24958

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5861

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13442

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7017

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5769

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6111

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9234

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2825

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8333

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9288

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8229

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3182

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5517

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3208

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2757

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4887

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3472

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2066

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
20838

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3492

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9142

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4272

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9121

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8584

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2728

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5391

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2566

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3846

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2612

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7582

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4154

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3533

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4291

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2135

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8480

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6445

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9497

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2690

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3984

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2444

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1256

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1786

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1432

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2830

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1885

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6551

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1594

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
30588

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2744

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1583

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2136

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3622

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1359

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1251

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2180

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1037

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3076

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4306

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1590

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1698

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4233

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4045

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4972

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2761

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2698

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5626

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5652

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5663

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2645

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6341

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6530

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8951

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3249

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9158

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua