Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6065Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6902

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7567

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5784

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5473

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19563

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5963

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3997

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6426

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11181

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8517

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3255

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5674

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5118

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5699

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24410

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5607

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13033

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6711

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5473

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5965

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8823

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2677

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8031

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8925

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7965

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3026

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5302

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3057

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2600

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4728

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3328

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1999

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19350

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3327

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8785

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4140

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8812

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8145

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2599

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5200

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2500

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3718

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2542

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7367

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4009

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3387

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4152

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2074

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8269

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6256

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9312

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2485

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3777

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2267

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1114

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1635

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1323

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2590

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1707

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6082

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1517

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
28011

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2526

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1431

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1985

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3342

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1227

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1125

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2002

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
980

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2829

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4001

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1415

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1586

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3896

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3740

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4622

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2557

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2472

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5164

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5268

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5260

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2441

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5947

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6100

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8327

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2960

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8518

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua