Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7902Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9316

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9819

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7910

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7084

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23891

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7754

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5163

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8588

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13316

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11062

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4315

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7014

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6552

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7106

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28487

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6933

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15371

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8688

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7321

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6813

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11572

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3424

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9817

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11259

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9367

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3826

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6407

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3801

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3409

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5589

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4169

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2503

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25849

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4122

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10671

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4886

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10876

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10372

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3218

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6302

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3026

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4477

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3149

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8626

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4747

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4149

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4877

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2618

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9355

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7391

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10526

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3629

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5445

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3335

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1859

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2520

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2140

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3947

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2853

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9293

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2254

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44744

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3475

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2215

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2747

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5000

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1930

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1796

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2913

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1518

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4160

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6403

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2276

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2413

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5778

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5508

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7014

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3650

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3788

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8280

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7677

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7992

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3901

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8751

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8791

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12925

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4683

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12513

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua