Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8719Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10369

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10859

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8855

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
8021

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25508

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8850

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5954

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9557

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14201

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12330

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5083

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7707

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7287

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7990

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30407

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7563

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16240

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9833

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8321

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7416

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12972

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4017

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10831

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12319

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10069

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4433

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7153

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4340

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3968

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6177

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4711

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2982

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27626

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4735

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11506

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5395

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
12093

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11025

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3752

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6964

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3482

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5040

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3685

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9414

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5273

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4771

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5427

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3093

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10080

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8153

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11346

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4271

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6513

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4102

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2398

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3110

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2700

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4810

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3626

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10833

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2925

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
49067

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
4042

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2815

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3352

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5962

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2489

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2358

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3447

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2018

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4921

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9804

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2932

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3142

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
7082

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6547

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8436

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4365

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4740

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9668

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8816

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9383

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4847

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
10088

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9950

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14444

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5928

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14240

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua