Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8100Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9560

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10085

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8152

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7299

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24336

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8039

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5367

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8858

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13570

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11394

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4478

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7196

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6724

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7332

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28979

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7090

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15611

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8997

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7563

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6949

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12042

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3525

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10097

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11504

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9537

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3960

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6573

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3909

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3543

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5723

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4316

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2599

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26354

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4249

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10855

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5005

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11196

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10540

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3312

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6445

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3124

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4598

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3274

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8828

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4864

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4303

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5000

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2718

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9545

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7566

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10737

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3764

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5740

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3526

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1998

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2671

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2268

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4177

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3037

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9669

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2406

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
46161

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3628

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2332

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2901

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5204

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2040

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1909

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3031

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1636

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4330

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
7110

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2426

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2605

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6010

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5765

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7302

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3800

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3995

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8584

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7936

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8321

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4105

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9099

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9035

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13374

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4881

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13034

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua