Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5767Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6658

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7346

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5536

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5304

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19101

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5757

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3847

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6195

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10966

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8255

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3126

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5535

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4952

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5541

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24011

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5464

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12749

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6485

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5235

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5860

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8571

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2573

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7806

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8616

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7781

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2913

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5152

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2954

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2500

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4603

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3220

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1958

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
18462

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3141

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8532

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4037

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8542

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7854

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2491

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5049

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2461

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3595

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2486

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7193

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3900

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3288

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4044

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2034

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
332

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
289

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8114

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6116

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9070

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2372

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3622

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2160

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1012

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1521

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1261

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2428

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1587

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
5786

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1459

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
26718

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2405

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1328

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1853

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3163

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1128

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1024

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1891

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
940

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2649

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3737

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1294

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1529

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3691

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3558

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4396

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2403

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2333

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4836

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5005

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5001

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2295

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5663

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
5818

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
7980

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2799

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8214

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua