Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7968Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9371

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9873

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7970

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7147

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24007

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7827

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5216

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8668

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13393

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11162

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4364

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7065

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6603

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7173

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28628

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6978

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15446

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8773

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7388

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6849

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11788

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3449

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9885

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11321

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9414

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3858

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6454

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3828

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3444

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5626

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4220

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2522

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25978

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4160

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10734

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4920

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10959

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10436

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3238

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6334

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3051

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4514

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3187

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8682

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4779

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4184

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4911

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2644

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9406

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7444

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10593

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3668

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5524

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3387

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1889

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2552

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2178

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4012

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2900

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9409

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2298

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45060

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3519

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2240

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2777

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5077

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1961

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1819

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2934

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1553

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4214

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6496

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2313

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2446

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5843

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5571

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7089

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3691

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3837

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8353

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7740

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8056

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3960

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8839

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8838

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13053

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4733

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12630

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua