Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5167Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5850

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6531

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4728

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
4705

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17578

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5210

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3463

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5448

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10134

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7483

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2782

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5125

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4430

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5025

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
22252

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5041

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11584

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5935

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4521

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5554

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7799

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2306

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7094

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7694

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7183

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2621

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4696

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2663

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2268

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4299

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2909

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1777

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15091

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2859

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7393

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3748

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7805

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6882

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2298

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4666

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2301

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3344

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2304

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6668

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3625

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3059

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3794

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1893

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
277

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7732

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5751

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8614

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
1978

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2859

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1825

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
813

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1189

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
982

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1941

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1282

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4875

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1261

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21337

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2038

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1091

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1566

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2716

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
921

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
844

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1541

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
773

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2166

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
2985

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1038

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1301

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3007

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2952

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3664

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1966

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1916

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
3981

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4127

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4204

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1867

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4683

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4840

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6586

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2390

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
6941

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua