Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6289Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7145

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7803

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6013

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5681

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19982

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6177

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4134

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6627

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11400

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8724

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3372

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5801

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5244

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5864

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24746

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5760

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13305

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6894

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5662

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6070

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9081

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2778

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8223

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9171

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8129

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3128

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5458

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3169

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2716

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4835

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3433

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2041

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19985

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3442

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8994

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4234

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9015

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8440

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2693

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5328

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2537

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3808

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2584

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7501

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4105

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3483

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4248

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2113

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8405

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6372

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9434

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2616

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3913

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2387

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1213

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1736

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1397

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2744

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1816

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6341

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1563

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
29588

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2671

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1529

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2086

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3528

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1324

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1214

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2130

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1009

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3009

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4195

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1518

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1654

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4110

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3926

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4820

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2691

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2614

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5407

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5487

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5458

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2555

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6176

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6338

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8679

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3104

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8875

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua