Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6839Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7865

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8474

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6696

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6147

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21213

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6625

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4426

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7243

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12039

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9449

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3618

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6164

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5606

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6240

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25874

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6085

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13973

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7459

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6146

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6264

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9687

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2967

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8760

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9833

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8544

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3314

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5749

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3317

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2893

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5052

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3648

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2163

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22384

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3628

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9622

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4407

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9558

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9416

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2843

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5605

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2650

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3976

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2717

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7858

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4274

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3660

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4435

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2234

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8661

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6647

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9787

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2950

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4311

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2659

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1380

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1937

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1587

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3078

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2110

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7233

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1734

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
35433

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2926

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1708

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2273

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3926

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1478

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1360

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2353

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1132

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3309

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4777

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1755

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1835

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4621

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4438

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5517

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2987

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2958

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6273

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6185

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6270

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2964

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7036

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7204

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9913

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3651

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10203

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua