Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7998Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9417

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9923

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8013

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7187

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24083

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7893

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5262

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8718

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13444

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11218

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4392

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7096

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6634

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7209

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28718

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7009

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15493

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8825

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7429

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6870

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11846

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3469

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9937

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11375

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9436

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3882

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6483

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3846

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3461

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5649

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4244

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2539

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26071

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4178

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10759

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4943

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11028

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10464

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3255

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6361

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3062

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4531

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3209

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8716

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4804

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4211

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4936

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2659

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9440

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7481

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10632

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3687

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5596

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3423

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1916

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2578

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2201

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4057

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2929

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9473

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2322

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45383

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3544

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2259

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2809

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5114

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1973

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1839

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2957

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1572

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4242

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6560

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2342

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2485

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5884

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5619

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7145

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3719

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3877

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8410

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7796

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8133

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3999

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8913

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8892

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13163

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4773

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12728

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua