Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6770Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7762

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8395

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6602

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6070

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21062

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6551

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4385

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7140

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11943

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9331

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3579

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6108

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5534

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6181

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25649

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6037

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13890

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7364

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6067

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6237

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9597

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2946

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8672

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9739

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8487

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3285

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5700

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3294

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2864

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5023

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3612

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2150

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22095

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3607

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9549

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4382

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9477

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9323

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2827

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5552

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2635

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3953

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2697

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7807

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4251

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4396

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2215

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8622

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6590

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9728

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2890

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4232

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2604

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1347

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1907

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1563

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3041

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2074

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7085

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1704

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34513

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2893

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1678

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2250

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3869

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1452

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1337

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2319

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1117

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3274

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4666

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1735

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1804

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4542

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4367

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5405

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2944

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2912

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6151

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6061

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6160

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2882

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6876

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7073

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9741

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3568

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10003

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua