Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6787Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7800

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8402

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6624

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6087

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21114

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6540

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4397

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7152

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11944

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9353

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3603

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6115

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5546

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6178

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25686

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6047

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13924

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7391

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6082

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6231

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9603

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2938

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8689

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9750

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8478

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3284

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5704

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3292

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2863

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5014

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3615

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2144

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22150

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3624

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9571

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4392

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9494

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9322

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2824

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5542

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2628

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3936

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2704

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7824

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4252

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3630

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4396

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2210

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8618

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6603

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9713

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2890

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4275

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2609

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1357

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1908

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1570

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3040

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2113

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7108

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1702

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34700

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2912

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1664

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2255

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3883

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1450

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1336

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2353

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1112

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3276

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4645

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1729

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1803

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4545

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4359

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5412

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2949

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2915

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6157

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6086

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6172

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2879

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6888

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7092

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9764

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3565

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10037

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua