Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7858Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9275

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9764

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7861

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7042

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23806

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7716

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5118

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8524

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13261

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11002

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4282

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6976

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6523

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7076

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28411

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6908

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15325

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8643

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7278

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6788

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11376

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3402

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9769

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11221

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9338

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3804

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6376

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3782

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3386

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5567

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4145

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2482

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25735

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4092

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10644

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4867

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10821

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10340

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3197

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6270

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3007

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4452

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3128

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8582

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4722

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4124

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4856

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2600

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9325

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7359

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10494

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3607

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5393

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3305

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1832

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2495

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2120

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3911

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2823

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9221

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2223

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44507

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3450

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2192

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2729

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4960

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1914

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1779

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2892

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1503

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4128

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6330

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2246

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2389

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5738

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5472

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6966

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3617

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3754

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8218

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7622

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7932

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3861

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8685

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8741

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12778

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4630

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12428

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua