Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7447Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8765

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9240

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7419

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6680

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22892

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7295

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4817

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8022

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12806

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10360

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3982

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6618

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6148

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6717

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27473

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6608

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14836

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8114

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6815

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6545

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10600

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3192

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9373

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10748

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9030

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3576

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6115

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3567

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3161

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5349

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3915

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2327

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24657

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3879

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10265

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4661

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10288

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10037

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3040

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6007

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2837

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4236

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2946

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8290

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4539

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3935

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4648

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2429

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9041

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7064

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10185

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3328

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4900

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3026

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1619

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2239

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1911

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3566

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2494

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8453

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1989

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
41839

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3222

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1966

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2505

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4545

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1732

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1581

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2658

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1317

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3742

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5667

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2025

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2121

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5277

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5027

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6431

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3351

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3406

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7449

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7046

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7277

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3453

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8047

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8136

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11617

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4209

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11540

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua