Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7217Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8497

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8976

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7201

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6529

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22299

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7039

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4666

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7738

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12583

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10022

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3845

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6438

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5980

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6533

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27009

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6451

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14541

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7928

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6557

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6443

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10257

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3101

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9176

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10427

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8858

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3481

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5966

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3473

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3058

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5242

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3810

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2263

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23955

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3771

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10060

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4573

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10009

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9852

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2974

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5854

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2767

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4141

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2859

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8123

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4442

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3829

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4562

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2355

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8886

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6921

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10041

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3184

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4646

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2868

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1534

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2128

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1799

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3367

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2332

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7984

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1895

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39911

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3125

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1865

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2414

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4348

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1644

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1488

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2571

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1235

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3562

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5342

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1934

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2026

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5049

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4776

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6078

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3219

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3232

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7058

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6742

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6935

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3281

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7683

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7847

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11077

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4011

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11116

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua