Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6128Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6970

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7613

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5827

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5508

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19711

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6009

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4031

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6471

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11226

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8562

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3287

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5700

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5144

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5740

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24506

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5640

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13103

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6750

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5532

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5997

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8874

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2700

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8084

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8986

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8005

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3054

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5339

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3075

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2617

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4750

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3351

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2005

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19524

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3350

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8840

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4162

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8862

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8202

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2621

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5226

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2509

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3741

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2553

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7399

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4033

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3412

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4175

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2080

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8305

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6284

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9341

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2510

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3814

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2290

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1138

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1655

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1340

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2626

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1734

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6152

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1528

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
28335

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2556

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1455

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2015

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3385

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1258

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1146

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2038

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
989

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2888

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4044

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1434

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1598

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3960

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3779

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4668

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2595

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2508

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5227

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5314

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5303

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2465

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6000

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6140

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8400

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2989

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8627

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua