Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6463Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7336

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7983

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6189

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5819

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20320

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6305

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4225

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6783

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11584

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8925

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3447

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5901

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5348

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5981

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25032

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5879

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13501

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7055

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5804

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6123

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9266

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2833

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8370

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9321

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8252

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3189

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5527

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3218

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2765

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4897

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3479

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2074

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
21021

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3502

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9214

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4283

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9149

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8632

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2741

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5408

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2573

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3855

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2619

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7603

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4164

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3540

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4302

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2142

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8491

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6452

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9510

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2701

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4004

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2454

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1266

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1795

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1439

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2846

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1894

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6593

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1603

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
31061

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2757

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1588

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2151

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3632

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1364

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1257

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2190

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1044

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3091

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4341

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1602

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1719

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4259

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4070

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5006

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2774

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2717

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5674

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5679

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5712

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2663

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6376

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6566

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9012

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3271

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9229

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua