Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7716Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9093

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9540

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7706

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6901

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23525

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7559

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4998

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8369

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13098

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10779

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4170

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6843

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6389

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6953

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28081

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6806

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15150

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8458

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7105

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6688

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11085

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3315

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9591

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11039

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9226

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3706

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6278

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3694

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3306

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5491

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4063

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2424

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25380

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4005

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10511

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4799

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10628

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10226

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3134

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6173

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2942

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4387

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3056

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8456

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4639

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4046

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4762

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2537

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9209

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7243

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10365

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3491

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5185

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3210

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1736

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2401

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2048

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3779

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2701

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8963

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2109

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
43675

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3343

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2098

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2640

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4818

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1841

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1699

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2804

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1431

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3998

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6085

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2153

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2273

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5552

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5303

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6769

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3521

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3619

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7959

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7429

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7678

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3723

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8494

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8536

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12266

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4459

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12094

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua