Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6583Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7500

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8155

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6373

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5925

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20647

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6405

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4298

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6941

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11740

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9079

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3500

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5991

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5417

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6065

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25299

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5942

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13676

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7187

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5924

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6174

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9411

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2883

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8499

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9496

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8335

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3234

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5617

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3245

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2814

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4940

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3540

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2109

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
21554

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3544

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9373

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4328

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9294

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9047

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2782

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5462

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2599

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3887

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2651

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7681

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4201

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3579

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4334

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2181

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8542

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6508

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9596

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2764

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4085

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2510

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1301

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1837

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1483

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2924

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1942

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6773

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1638

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
32495

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2826

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1628

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2193

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3734

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1401

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1287

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2241

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1073

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3167

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4496

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1660

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1754

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4379

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4209

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5168

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2842

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2799

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5883

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5844

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5901

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2736

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6561

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6758

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9311

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3388

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9523

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua