Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7298Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8614

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9102

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7291

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6596

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22549

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7157

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4719

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7870

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12671

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10155

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3899

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6503

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6046

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6610

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27179

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6512

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14658

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8000

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6667

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6484

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10414

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3135

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9252

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10556

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8927

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3520

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6021

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3505

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3100

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5288

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3848

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2285

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24284

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3807

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10145

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4599

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10103

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9928

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3003

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5916

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2796

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4178

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2892

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8195

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4476

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3874

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4589

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2383

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8942

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6981

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10095

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3235

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4737

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2927

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1569

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2171

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1845

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3445

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2402

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8189

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1937

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
40851

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3166

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1901

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2448

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4438

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1676

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1520

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2606

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1265

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5482

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1962

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2064

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5140

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4884

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6207

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3279

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3302

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7193

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6880

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7087

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3351

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7830

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7961

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11298

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4099

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11287

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua