Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8635Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10259

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10732

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8755

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7879

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25319

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8691

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5841

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9463

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14100

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12176

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4941

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7615

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7190

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7861

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30163

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7473

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16153

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9664

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8180

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7332

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12814

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3924

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10693

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12178

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9992

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4338

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7046

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4235

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3864

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6082

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4629

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2891

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27418

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4629

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11406

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5324

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11942

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10931

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3661

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6862

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3404

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4959

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3609

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9312

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5166

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4690

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5325

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3013

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9978

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8046

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11231

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4177

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6374

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4005

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2307

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3027

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2617

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4697

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3532

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10669

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2812

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
48732

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3956

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2704

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3258

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5819

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2381

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2275

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3373

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1933

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4803

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9624

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2825

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3058

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6870

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6411

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8231

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4237

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4567

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9476

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8671

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9189

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4700

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9951

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9796

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14272

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5724

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14017

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua