Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6947Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8032

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8593

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6817

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6246

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21498

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6717

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4496

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7363

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12211

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9587

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3662

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6222

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5671

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6311

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26153

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6167

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14108

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7607

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6241

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6300

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9840

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2983

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8876

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9971

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8605

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3358

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5792

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3349

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2943

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5096

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3685

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2182

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22761

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3655

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9762

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4443

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9654

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9569

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2871

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5669

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2677

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4010

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2763

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7923

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4303

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3700

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4467

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2262

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8710

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6715

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9849

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3001

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4381

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2704

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1417

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1978

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1630

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3157

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2176

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7408

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1776

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
36724

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2973

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1743

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2308

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4042

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1529

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1392

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2401

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1156

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3369

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4945

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1804

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1876

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4730

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4521

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5638

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3056

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3023

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6444

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6310

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6429

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3035

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7171

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7338

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10218

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3730

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10418

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua