Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7262Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9515

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10043

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8113

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24263

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8005

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5336

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8818

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8066

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13536

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11331

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4455

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7171

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6699

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7311

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28906

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7074

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15582

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8957

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7530

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6932

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11995

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3509

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10067

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11476

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9511

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3942

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6552

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3892

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3523

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5699

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4298

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2583

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26274

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4231

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10828

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4987

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11147

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10520

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3296

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6420

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3109

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4578

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3253

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8799

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4849

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4273

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4984

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2700

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9517

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7544

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10706

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3744

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5706

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3495

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1977

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2650

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2248

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4139

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3004

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9620

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2376

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45950

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3601

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2315

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2885

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5179

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2025

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1884

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3006

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1619

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4304

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6852

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2395

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2576

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5977

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5730

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7259

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3775

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3976

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8536

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7899

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8273

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4080

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9048

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9003

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13315

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4852

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12949

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua