Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5702Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7171

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7822

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6039

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20022

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6191

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4148

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6650

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6308

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11423

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8748

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3383

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5814

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5259

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5878

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24782

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5780

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13323

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6912

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5679

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6079

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9102

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2789

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8238

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9192

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8139

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3142

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5471

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3177

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2720

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4844

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3440

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2043

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
20035

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3456

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9010

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4242

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9033

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8480

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2703

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5341

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2542

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3816

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2588

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7515

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4114

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3492

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4257

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2115

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8421

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6384

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9450

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2634

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3922

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2398

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1223

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1745

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1404

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2759

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1832

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6368

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1564

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
29724

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2685

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1537

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2096

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3546

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1335

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1221

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2137

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1013

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3021

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4222

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1532

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1657

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4135

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3950

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4839

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2700

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2627

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5424

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5512

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5485

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2566

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6198

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6361

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8714

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3125

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8909

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua