Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6163Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7881

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8488

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6715

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21241

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6645

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4435

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7260

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6854

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12063

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9466

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3623

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6170

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5617

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6251

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25918

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6094

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13990

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7469

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6160

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6267

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9716

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2968

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8778

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9843

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8551

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3320

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5755

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3321

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2899

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5059

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3651

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2165

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22450

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9646

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4411

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9573

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9441

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2845

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5609

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2652

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3980

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2726

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7871

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4278

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3667

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4438

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2236

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8675

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6652

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9794

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2957

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4322

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2663

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1385

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1941

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1596

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3084

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2115

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7244

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1736

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
35614

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2929

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1710

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2276

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3938

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1481

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1363

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2359

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1133

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3318

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4795

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1759

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1842

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4631

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4448

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5533

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2992

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2964

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6288

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6199

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6289

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2972

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7057

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7222

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9940

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3657

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10229

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua