Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5910Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7466

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8125

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6335

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20601

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6387

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4286

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6921

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6571

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11716

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9056

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3493

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5979

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5407

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6047

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25272

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5933

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13646

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7169

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5900

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6164

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9389

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2879

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8484

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9463

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8318

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3229

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5606

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3244

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2804

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4933

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3528

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2101

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
21489

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3539

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9347

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4320

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9265

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9001

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2775

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5456

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2594

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3879

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2645

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7665

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4195

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3573

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4332

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2176

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8534

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6495

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9580

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2753

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4076

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2507

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1300

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1828

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1480

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2911

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1935

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6755

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1633

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
32275

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2813

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1624

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2183

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3723

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1394

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1284

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2233

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1070

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3154

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4472

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1653

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1751

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4361

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4184

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5135

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2834

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2785

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5847

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5821

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5872

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2723

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6536

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6729

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9277

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3364

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9488

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua