Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6363Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8200

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8729

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6953

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21793

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6815

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4560

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7503

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7056

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12378

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9756

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3755

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6298

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5808

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6402

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26531

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6285

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14289

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7743

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6348

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6364

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9988

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3028

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9002

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10150

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8704

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3406

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5858

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3395

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2987

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5144

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3722

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2211

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23186

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3692

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9871

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4489

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9787

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9670

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2913

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5720

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2706

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4065

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2799

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7987

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4360

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3748

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4509

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2298

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8776

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6781

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9921

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3077

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4482

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2766

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1465

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2042

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1676

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3238

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2236

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7637

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1825

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
38010

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3045

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1786

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2339

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4139

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1571

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1426

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2474

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1188

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3437

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5094

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1853

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1929

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4859

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4618

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5798

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3133

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3100

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6667

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6470

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6639

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3150

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7360

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7538

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10569

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3825

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10668

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua