Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6787Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8940

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9390

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7562

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23225

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7418

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4907

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8192

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7575

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12960

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10598

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4072

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6717

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6249

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6825

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27746

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6689

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14997

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8265

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6949

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6607

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10841

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3239

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9473

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10892

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9113

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3627

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6190

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3622

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3228

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5408

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3976

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2369

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25009

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3930

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10377

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4728

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10439

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10141

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3078

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6082

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2880

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4293

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2992

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8374

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4581

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3980

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4706

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2475

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9122

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7134

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10262

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3408

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5014

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3121

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1666

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2306

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1978

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3664

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2589

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8715

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2037

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
42830

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3273

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2014

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2564

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4684

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1778

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1633

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2722

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1371

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3867

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5868

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2078

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2181

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5404

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5166

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6591

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3425

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3484

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7683

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7237

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7435

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3573

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8261

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8344

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11924

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4309

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11780

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua