Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6897Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9090

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9535

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7703

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23517

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7552

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4994

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8364

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7712

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13092

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10766

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4168

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6836

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6386

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6950

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28069

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6803

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15145

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8451

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7100

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6684

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11079

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3313

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9587

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11033

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9224

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3703

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6276

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3691

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3301

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5490

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4061

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2422

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25366

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4003

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10508

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4795

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10618

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10223

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3131

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6170

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2940

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4385

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3055

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8452

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4637

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4043

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4760

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2534

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9206

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7240

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10363

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3488

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5177

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3206

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1732

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2397

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2045

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3775

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2698

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8956

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2104

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
43648

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3339

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2097

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2636

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4813

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1838

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1695

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2801

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1428

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3989

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6077

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2150

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2270

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5547

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5296

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6764

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3517

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3615

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7951

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7420

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7668

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3714

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8483

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8531

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12255

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4453

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12084

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua