Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7224Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9473

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9995

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8065

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24195

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7959

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5302

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8773

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8039

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13501

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11286

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4430

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7140

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6672

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7257

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28836

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7051

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15544

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8903

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7493

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6909

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11928

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3487

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10007

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11433

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9472

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3919

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6526

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3872

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3501

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5678

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4271

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2564

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26182

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4210

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10800

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4968

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11104

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10498

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3277

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6396

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3090

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4558

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3231

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8762

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4830

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4245

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4962

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2683

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9492

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7519

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10675

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3722

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5662

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3465

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1948

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2619

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2225

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4111

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2969

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9563

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2357

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45740

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3573

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2292

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2853

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5151

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2004

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1863

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2987

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1599

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4278

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6662

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2376

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2535

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5941

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5685

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7201

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3747

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3935

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8489

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7856

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8226

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4046

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8987

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8958

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13256

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4819

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12850

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua