Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7301Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9561

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10085

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8152

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24339

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8039

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5367

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8859

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8101

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13570

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11396

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4478

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7198

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6726

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7332

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28979

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7090

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15613

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8997

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7564

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6949

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12042

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3526

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10097

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11505

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9537

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3960

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6575

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3909

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3544

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5723

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4316

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2600

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26355

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4249

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10855

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5005

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11196

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10540

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3313

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6446

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3124

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4599

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3276

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8830

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4864

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4304

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5000

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2718

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9545

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7568

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10737

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3765

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5741

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3526

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1998

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2671

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2270

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4177

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3037

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9670

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2407

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
46166

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3629

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2332

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2903

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5204

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2040

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1909

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3035

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1636

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4330

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
7111

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2427

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2607

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6010

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5766

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7303

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3800

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3996

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8585

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7937

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8321

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4105

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9102

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9036

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13375

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4883

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13037

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua