Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7962Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10331

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10810

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8816

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25435

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8786

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5914

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9518

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8679

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14162

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12269

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5024

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7666

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7251

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7935

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30310

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7528

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16210

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9761

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8262

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7383

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12905

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3978

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10778

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12263

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10036

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4396

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7118

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4305

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3932

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6138

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4686

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2953

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27554

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4693

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11466

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5369

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
12037

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10993

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3723

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6921

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3450

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5007

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3653

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9371

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5233

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4738

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5389

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3058

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10039

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8116

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11304

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4238

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6457

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4065

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2365

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3080

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2668

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4766

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3590

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10790

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2882

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
48929

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
4008

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2768

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3319

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5900

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2445

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2323

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3414

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1988

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4873

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9746

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2892

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3107

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
7009

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6506

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8370

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4315

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4688

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9606

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8769

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9320

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4792

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
10038

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9904

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14374

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5842

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14169

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua