Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5820Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7338

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7988

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6196

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20326

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6306

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4225

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6784

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6468

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11593

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8933

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3447

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5901

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5349

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5981

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25040

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5879

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13503

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7058

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5806

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6125

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9269

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2833

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8373

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9329

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8253

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3189

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5527

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3218

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2765

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4897

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3480

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2074

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
21031

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3503

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9214

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4285

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9152

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8635

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2741

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5411

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2573

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3855

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2619

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7603

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4166

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3540

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4302

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2143

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8492

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6453

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9512

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2702

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4005

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2455

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1267

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1795

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1439

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2846

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1894

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6594

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1604

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
31103

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2760

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1589

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2152

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3634

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1364

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1257

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2190

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1044

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3091

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4342

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1603

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1720

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4260

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4070

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5008

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2774

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2720

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5680

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5680

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5719

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2667

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6381

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6568

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9014

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3277

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9236

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua