Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6076Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7766

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8401

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6607

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21069

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6554

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4386

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7144

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6771

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11947

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9335

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3582

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6110

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5536

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6184

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25655

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6040

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13894

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7370

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6074

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6239

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9600

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2947

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8680

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9743

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8492

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3287

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5709

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3295

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2867

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5025

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3614

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2151

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22112

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3610

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9557

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4382

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9482

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9328

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2827

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5554

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2636

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3953

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2697

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7814

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4251

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3632

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4397

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2215

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8626

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6593

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9733

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2892

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4239

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2611

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1349

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1908

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1568

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3047

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2078

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7095

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1704

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34559

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2895

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1679

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2250

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3873

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1454

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1337

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2324

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1118

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3275

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4668

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1738

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1807

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4543

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4370

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5409

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2946

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2912

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6158

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6066

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6165

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2884

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6882

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7075

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9748

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3573

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10020

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua