Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7465Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9786

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10267

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8332

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24657

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8212

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5527

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9062

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8271

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13717

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11669

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4582

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7306

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6854

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7465

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29344

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7178

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15795

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9200

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7730

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7057

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12291

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3610

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10243

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11665

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9670

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4039

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6696

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3974

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3614

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5820

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4385

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2658

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26722

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4337

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10987

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5090

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11390

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10664

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3381

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6575

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3186

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4661

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3357

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8959

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4922

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4434

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5081

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2772

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9685

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7691

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10887

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3869

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5904

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3674

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2059

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2762

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2378

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4324

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3176

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9934

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2519

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
47119

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3713

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2435

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3001

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5328

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2120

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2022

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3134

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1697

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4448

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
8546

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2555

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2748

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6211

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5955

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7534

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3891

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4112

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8832

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8115

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8564

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4253

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9344

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9220

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13648

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5111

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13322

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua