Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7038Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9267

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9759

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7852

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23793

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7707

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5108

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8520

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7851

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13253

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10994

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4279

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6973

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6519

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7072

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28401

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6904

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15317

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8634

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7273

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6783

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11359

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3398

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9760

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11208

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9334

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3800

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6372

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3778

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3381

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5564

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4142

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2479

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25719

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4087

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10642

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4865

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10815

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10338

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3194

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6268

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3003

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4450

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3125

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8580

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4721

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4120

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4852

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2598

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9322

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7354

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10489

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3605

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5387

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3305

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1830

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2491

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2116

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3907

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2817

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9214

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2218

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44488

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3449

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2188

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2726

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4955

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1909

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1777

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2889

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1502

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4125

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6323

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2246

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2376

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5733

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5464

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6958

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3612

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3748

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8213

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7618

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7922

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3856

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8680

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8734

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12752

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4625

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12416

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua