Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 4740Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5892

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6560

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4768

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17684

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5241

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3480

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5478

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5199

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10176

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7522

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2798

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5143

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4470

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5050

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
22389

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5062

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11651

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5972

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4565

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5562

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7843

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2316

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7132

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7771

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7219

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2630

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4722

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2674

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2276

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4311

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2926

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1783

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15347

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2880

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7470

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3760

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7847

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6940

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2307

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4690

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2306

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3356

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2309

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6685

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3639

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3068

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3802

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1897

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
279

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7749

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5781

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8643

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
1999

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2904

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1835

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
824

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1202

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
998

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1975

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1301

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4931

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1279

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21679

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2050

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1117

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1595

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2749

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
929

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
850

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1570

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
781

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2196

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3040

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1046

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1314

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3029

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2978

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3706

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1980

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1942

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4028

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4180

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4262

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1889

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4745

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4897

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6660

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2420

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
7024

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua