Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5262Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6618

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7304

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5494

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19029

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5720

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3813

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6157

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5718

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10931

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8217

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3107

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5504

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4923

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5511

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
23925

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5434

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12698

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6447

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5182

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5838

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8532

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2546

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7760

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8563

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7749

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2887

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5123

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2932

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2476

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4578

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3199

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1949

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
18281

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3114

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8474

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4011

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8487

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7807

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2468

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5010

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2446

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3575

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2472

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7152

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3880

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3262

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4019

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2021

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
332

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
289

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8084

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6097

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9044

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2332

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3569

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2121

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
984

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1500

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1247

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2398

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1565

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
5719

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1444

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
26462

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2375

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1306

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1832

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3128

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1106

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
999

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1863

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
930

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2611

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3690

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1270

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1516

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3650

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3524

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4357

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2369

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2305

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4784

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4949

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4954

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2262

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5615

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
5749

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
7914

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2762

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8168

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua