Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7189Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9419

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9926

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8016

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24086

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7899

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5264

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8718

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7999

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13444

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11222

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4393

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7097

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6634

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7212

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28723

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7010

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15493

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8830

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7432

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6872

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11852

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3469

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9939

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11375

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9436

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3884

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6483

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3848

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3462

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5650

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4245

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2540

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26076

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4178

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10760

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4943

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11033

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10465

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3256

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6362

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3063

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4533

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3210

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8718

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4805

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4213

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4937

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2659

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9442

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7482

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10635

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3687

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5598

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3425

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1917

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2579

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2201

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4061

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2929

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9474

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2324

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45409

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3544

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2261

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2811

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5115

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1974

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1841

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2958

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1574

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4245

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6561

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2344

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2487

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5884

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5622

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7146

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3722

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3878

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8411

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7797

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8136

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4000

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8916

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8895

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13168

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4776

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12740

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua