Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7092Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9324

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9825

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7921

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23918

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7764

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5173

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8603

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7914

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13328

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11076

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4326

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7021

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6560

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7115

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28513

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6939

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15380

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8699

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7332

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6822

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11627

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3427

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9832

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11275

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9376

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3832

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6414

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3806

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3413

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5598

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4178

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2505

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25871

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4126

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10676

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4890

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10881

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10378

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3219

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6306

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3031

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4482

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3155

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8632

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4752

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4157

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4881

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2621

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9366

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7401

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10535

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3636

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5459

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3341

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1865

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2524

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2146

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3955

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2861

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9312

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2264

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44799

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3480

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2218

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2750

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5013

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1939

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1802

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2918

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1527

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4169

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6417

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2282

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2420

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5785

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5523

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7028

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3655

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3798

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8294

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7691

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8001

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3912

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8765

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8800

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12949

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4691

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12530

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua