Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6489Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8387

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8886

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7104

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22126

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6960

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4623

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7648

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7167

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12513

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9917

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3815

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6386

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5917

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6479

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26850

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6376

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14463

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7863

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6485

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6411

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10162

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3074

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9122

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10322

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8808

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3452

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5925

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3449

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3034

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5213

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3786

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2244

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23659

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3732

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10003

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4549

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9934

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9788

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2951

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5804

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2751

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4119

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2842

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8073

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4417

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3800

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4542

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2331

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8842

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6873

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9997

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3146

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4578

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2833

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1507

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2094

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1747

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3308

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2300

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7862

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1869

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39199

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3092

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1837

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2388

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4275

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1625

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1463

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2530

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1215

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3508

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5253

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1911

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1988

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4982

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4703

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5968

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3184

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3185

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6926

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6640

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6822

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3233

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7575

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7735

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10919

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3939

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10985

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua