Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6677Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8761

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9235

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7415

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22860

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7287

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4811

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8014

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7440

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12801

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10349

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3975

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6612

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6144

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6710

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27454

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6603

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14820

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8107

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6806

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6543

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10589

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3191

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9363

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10734

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9024

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3574

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6110

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3562

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3159

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5347

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3912

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2325

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24639

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3874

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10254

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4656

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10275

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10030

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3038

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6001

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2835

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4232

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2944

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8289

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4536

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3934

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4647

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2426

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9037

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7062

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10177

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3316

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4895

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3023

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1618

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2233

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1905

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3559

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2488

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8439

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1986

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
41760

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3218

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1962

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2501

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4540

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1730

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1577

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2655

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1312

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3735

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5655

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2022

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2117

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5270

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5019

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6424

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3347

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3401

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7436

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7036

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7266

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3449

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8037

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8125

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11599

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4204

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11530

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua