Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7418Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9728

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10227

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8281

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24583

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8166

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5488

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9010

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8228

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13685

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11609

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4554

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7278

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6823

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7430

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29250

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7154

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15749

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9145

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7684

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7039

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12240

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3584

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10201

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11625

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9638

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4026

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6672

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3956

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3595

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5804

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4366

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2647

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26650

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4318

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10953

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5076

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11335

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10638

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3366

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6543

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3173

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4646

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3337

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8925

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4908

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4401

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5064

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2760

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9653

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7655

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10849

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3846

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5871

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3649

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2042

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2741

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2355

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4290

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3145

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9875

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2498

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
46940

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3696

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2407

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2978

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5297

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2107

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2001

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3118

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1684

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4424

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
8187

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2530

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2719

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6155

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5907

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7476

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3873

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4078

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8770

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8064

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8483

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4214

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9278

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9164

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13591

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5059

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13255

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua