Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6251Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8036

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8596

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6819

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21503

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6720

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4497

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7365

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6947

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12218

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9590

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3664

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6226

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5676

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6313

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26161

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6170

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14111

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7611

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6244

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6301

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9844

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2985

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8877

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9972

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8605

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3358

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5794

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3350

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2944

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5096

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3685

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2182

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22777

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3655

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9764

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4445

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9657

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9569

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2872

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5670

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2677

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4010

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2764

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7925

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4304

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3701

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4467

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2264

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8712

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6717

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9850

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3002

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4385

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2705

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1418

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1978

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1630

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3159

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2176

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7423

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1777

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
36758

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2974

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1744

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2309

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4043

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1530

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1392

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2407

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1156

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3371

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4945

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1805

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1876

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4735

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4521

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5641

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3056

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3026

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6449

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6313

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6431

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3039

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7175

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7342

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10228

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3731

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10422

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua