Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7705Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10137

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10552

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8594

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25092

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8515

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5734

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9348

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8509

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13946

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12021

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4799

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7486

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7037

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7702

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29884

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7381

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16054

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9507

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8019

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7235

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12614

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3799

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10541

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11996

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9882

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4231

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6921

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4127

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3768

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5981

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4527

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2793

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27194

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4518

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11235

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5234

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11725

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10822

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3550

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6748

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3306

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4856

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3513

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9172

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5068

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4605

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5227

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2916

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9873

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7926

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11097

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4062

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6200

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3889

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2214

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2922

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2511

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4558

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3416

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10422

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2688

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
48314

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3858

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2611

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3156

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5630

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2272

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2172

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3283

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1831

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4647

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9394

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2716

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2962

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6593

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6250

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7977

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4093

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4381

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9241

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8473

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8966

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4526

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9755

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9600

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14073

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5513

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13772

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua