Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 4710



Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5862

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6543

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4736

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17624

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5217

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3467

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5455

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5171

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10142

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7491

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2785

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5128

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4437

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5027

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
22285

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5049

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11602

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5949

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4537

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5554

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7813

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2308

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7097

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7708

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7188

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2623

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4707

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2667

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2272

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4300

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2912

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1777

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15159

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2860

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7409

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3749

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7811

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6900

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2299

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4676

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2303

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3346

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2306

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6672

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3627

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3062

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3796

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1893

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
277

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7734

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5757

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8620

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
1987

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2866

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1829

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
815

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1194

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
988

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1948

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1287

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4892

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1270

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21408

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2041

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1101

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1572

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2725

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
923

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
846

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1547

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
774

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2170

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
2995

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1040

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1302

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3011

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2960

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3673

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1970

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1921

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
3991

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4138

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4229

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1877

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4704

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4856

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6602

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2399

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
6964

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua