Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Phước đức xây chùa

Bài giảng Phước đức xây chùa, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Phước đức xây chùa của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Phước đức xây chùa - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5437Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6835

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7519

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5712

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19447

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5909

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3964

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6372

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5997

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11128

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8443

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3220

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5633

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5078

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5662

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24300

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5564

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12954

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6668

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5400

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5941

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8770

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2646

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7973

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8840

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7917

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3002

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5263

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3029

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2574

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4700

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3301

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1992

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19094

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3283

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8718

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4111

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8762

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8061

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2572

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5159

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2492

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3688

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2526

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7330

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3972

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3364

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4120

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2062

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8234

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6218

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9276

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2457

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3742

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2237

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1086

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1609

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1310

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2551

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1684

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6005

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1498

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
27642

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2498

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1409

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1954

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3288

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1200

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1097

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1975

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
974

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2763

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3943

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1379

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1572

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3841

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3695

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4566

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2509

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2431

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5099

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5198

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5192

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2409

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5876

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6044

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8223

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2911

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8422

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua