Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 4437Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8610

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9096

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7289

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6594

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22538

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7152

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4717

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7865

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7289

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12667

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10149

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3898

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6499

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6045

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6607

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27175

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6508

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14654

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7998

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6660

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6483

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10410

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3134

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9251

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10552

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8925

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3519

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6020

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3504

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3099

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5286

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3846

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2284

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24274

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3805

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10143

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4598

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10099

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9923

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3002

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5914

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2795

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4176

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2890

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8193

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4473

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3872

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4586

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2381

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8939

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6978

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10093

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3231

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4733

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2925

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1568

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2169

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1844

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3443

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2398

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8182

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1936

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
40806

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3165

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1899

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2446

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1674

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1518

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2605

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1264

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3628

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5474

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1961

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2061

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5138

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4882

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6204

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3278

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3299

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7184

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6876

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7076

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3348

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7825

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7953

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11290

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4095

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11284

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua