Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 4349Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8497

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8976

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7201

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6529

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22306

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7039

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4666

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7738

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7217

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12583

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10022

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3845

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6438

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5980

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6533

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27010

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6453

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14542

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7928

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6557

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6443

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10259

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3101

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9179

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10427

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8858

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3481

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5966

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3474

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3059

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5242

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3810

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2263

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23956

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3771

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10060

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4573

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10009

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9852

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2974

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5854

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2767

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4141

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2859

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8123

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4442

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3829

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4562

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2356

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8886

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6921

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10041

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3184

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4647

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2868

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1534

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2128

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1800

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3367

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2332

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7984

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1895

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39914

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3125

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1866

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2414

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1644

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1488

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2572

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1235

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3562

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5342

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1935

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2026

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5049

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4776

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6078

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3219

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3232

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7059

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6742

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6937

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3281

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7683

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7847

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11079

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4011

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11116

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua