Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5900Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10331

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10810

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8816

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7961

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25435

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8786

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5914

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9518

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8679

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14162

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12269

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5024

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7666

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7251

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7935

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30309

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7528

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16210

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9761

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8262

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7383

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12905

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3978

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10778

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12263

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10036

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4396

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7118

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4305

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3932

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6138

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4686

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2953

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27554

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4693

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11466

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5369

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
12037

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10993

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3723

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6921

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3450

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5007

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3653

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9371

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5233

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4738

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5389

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3058

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10039

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8115

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11304

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4237

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6457

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4065

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2365

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3080

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2668

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4766

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3590

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10790

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2882

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
48929

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
4008

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2768

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3319

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2445

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2323

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3414

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1988

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4873

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9746

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2892

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3107

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
7009

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6506

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8370

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4315

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4688

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9606

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8769

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9320

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4792

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
10038

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9904

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14374

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5842

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14169

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua