Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5147Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9469

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9989

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8061

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7219

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24184

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7955

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5299

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8769

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8034

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13495

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11282

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4426

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7137

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6667

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7251

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28826

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7049

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15541

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8896

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7487

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6903

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11922

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3484

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10001

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11430

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9470

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3917

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6520

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3868

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3498

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5675

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4268

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2561

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26170

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4208

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10797

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4964

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11099

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10495

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3274

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6394

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3088

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4555

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3228

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8753

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4827

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4242

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4960

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2681

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9485

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7516

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10671

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3718

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5656

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3460

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1944

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2616

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2224

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4107

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2966

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9556

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2352

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45713

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3569

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2289

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2851

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2001

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1862

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2981

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1597

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4274

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6653

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2372

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2529

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5934

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5681

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7193

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3744

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3929

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8479

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7850

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8219

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4042

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8978

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8950

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13252

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4814

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12840

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua