Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 4957Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9272

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9764

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7860

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7041

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23805

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7714

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5117

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8524

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7855

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13261

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10998

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4282

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6975

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6523

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7074

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28411

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6907

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15325

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8643

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7278

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6787

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11373

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3401

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9768

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11218

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9337

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3804

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6376

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3782

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3386

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5566

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4145

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2482

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25733

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4092

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10644

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4867

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10820

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10339

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3197

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6270

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3007

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4452

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3128

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8581

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4722

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4124

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4856

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2600

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9325

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7359

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10494

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3607

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5392

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3305

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1831

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2495

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2119

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3911

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2823

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9220

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2222

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44507

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3450

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2192

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2729

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1913

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1779

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2892

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1503

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4128

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6329

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2246

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2389

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5738

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5470

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6965

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3617

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3754

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8218

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7622

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7931

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3861

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8685

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8741

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12776

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4630

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12428

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua