Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3333Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6890

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7560

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5774

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5465

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19539

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5955

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3991

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6416

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6054

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11168

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8495

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3243

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5666

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5111

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5690

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24385

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5598

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13020

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6702

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5455

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5959

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8808

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2667

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8020

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8910

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7951

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3021

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5295

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3051

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2594

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4721

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3321

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1997

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19290

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3315

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8773

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4132

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8801

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8130

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2593

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5192

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2500

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3711

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2537

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7358

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4002

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3382

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4142

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2069

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8260

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6251

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9305

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2476

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3769

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2256

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1107

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1630

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1322

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2582

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1701

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6064

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1512

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
27940

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2518

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1428

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1979

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1221

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1120

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1996

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
979

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2815

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3989

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1409

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1582

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3870

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3729

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4614

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2548

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2458

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5155

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5250

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5248

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2434

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5934

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6085

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8298

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2950

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8501

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua