Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5002Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9320

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9819

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7914

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7086

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23894

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7758

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5165

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8593

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7903

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13320

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11063

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4318

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7014

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6553

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7108

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28491

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6934

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15372

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8689

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7322

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6816

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11590

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3424

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9818

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11266

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9367

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3827

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6409

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3801

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3409

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5591

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4172

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2504

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25853

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4122

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10671

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4886

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10876

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10373

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3218

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6303

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3027

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4478

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3149

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8626

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4748

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4151

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4877

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2618

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9358

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7391

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10526

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3630

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5449

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3335

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1859

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2521

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2141

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3948

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2854

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9296

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2257

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44764

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3476

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2215

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2747

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1932

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1797

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2913

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1519

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4160

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6406

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2277

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2414

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5779

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5512

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7016

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3650

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3790

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8283

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7680

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7993

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3903

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8754

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8792

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12930

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4685

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12515

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua