Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5082Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9375

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9879

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7976

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7151

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24017

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7832

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5219

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8672

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7973

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13400

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11166

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4367

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7069

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6608

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7181

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28637

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6979

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15450

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8778

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7393

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6851

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11800

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3451

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9889

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11325

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9416

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3860

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6456

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3829

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3444

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5629

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4222

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2524

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25991

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4161

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10736

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4921

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10965

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10438

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3240

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6338

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3052

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4514

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3189

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8686

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4779

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4187

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4914

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2644

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9409

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7449

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10597

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3669

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5532

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3389

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1891

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2553

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2180

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4014

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2901

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9421

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2299

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45091

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3521

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2241

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2780

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1963

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1820

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2936

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1553

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4215

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6508

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2315

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2450

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5846

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5578

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7094

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3692

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3840

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8361

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7748

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8063

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3964

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8848

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8846

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13068

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4739

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12644

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua