Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3858Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7750

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8383

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6587

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6067

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21046

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6535

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4382

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7136

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6758

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11933

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9317

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3576

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6104

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5530

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6178

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25621

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6030

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13881

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7354

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6060

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6234

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9590

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2942

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8665

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9728

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8480

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3284

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5696

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3292

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2860

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5020

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3609

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2147

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22063

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3605

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9537

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4380

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9466

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9311

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2825

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5540

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2632

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3951

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2695

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7798

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4248

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4396

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2215

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8618

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6585

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9723

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2881

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4226

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2599

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1346

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1904

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1560

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3039

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2073

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7074

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1702

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34390

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2890

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1672

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2247

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1449

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1336

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2317

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1115

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3269

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4659

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1733

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1803

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4536

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4353

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5397

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2942

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2908

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6138

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6043

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6150

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2873

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6857

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7058

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9718

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3558

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9980

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua