Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5819Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10259

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10732

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8755

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7879

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25319

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8691

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5841

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9463

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8634

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14100

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12176

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4941

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7615

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7190

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7861

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30163

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7473

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16153

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9664

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8180

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7332

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12814

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3924

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10693

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12178

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9992

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4338

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7046

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4235

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3864

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6082

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4629

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2891

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27418

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4629

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11406

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5324

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11942

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10931

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3661

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6862

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3404

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4959

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3609

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9312

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5166

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4690

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5325

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3013

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9978

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8046

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11231

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4177

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6374

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4005

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2307

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3027

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2617

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4697

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3532

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10669

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2812

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
48732

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3956

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2704

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3258

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2381

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2275

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3373

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1933

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4803

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9624

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2825

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3058

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6870

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6411

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8231

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4237

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4567

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9476

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8671

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9189

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4700

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9951

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9796

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14272

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5724

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14017

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua