Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3726Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7470

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8131

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6342

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5912

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20607

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6391

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4289

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6924

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6572

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11721

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9058

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3494

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5981

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5411

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6050

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25274

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5934

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13650

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7173

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5901

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6166

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9389

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2881

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8486

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9470

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8321

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3231

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5608

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3244

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2804

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4935

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3530

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2101

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
21501

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3540

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9352

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4320

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9270

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9011

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2776

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5456

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2595

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3882

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2645

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7668

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4196

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3575

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4333

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2177

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8536

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6498

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9584

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2756

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4076

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2507

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1301

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1829

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1481

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2915

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1936

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6758

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1633

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
32320

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2816

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1625

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2183

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1396

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1286

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2235

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1070

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3155

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4477

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1656

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1752

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4364

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4188

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5143

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2837

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2789

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5859

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5822

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5878

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2725

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6539

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6734

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9286

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3366

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9494

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua