Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5205Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9563

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10085

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8152

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7301

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24340

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8040

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5369

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8859

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8102

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13570

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11398

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4482

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7198

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6726

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7332

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28986

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7090

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15613

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8999

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7567

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6949

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12045

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3526

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10097

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11506

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9537

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3961

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6575

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3910

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3544

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5723

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4316

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2600

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26355

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4249

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10857

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5005

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11198

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10540

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3313

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6447

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3125

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4599

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3278

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8831

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4864

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4305

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5000

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2718

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9545

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7568

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10737

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3765

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5743

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3528

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1999

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2671

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2270

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4177

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3038

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9672

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2407

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
46170

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3629

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2332

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2903

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2040

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1910

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3036

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1636

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4330

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
7119

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2429

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2608

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6011

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5767

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7306

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3801

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3996

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8586

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7937

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8322

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4106

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9103

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9036

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13375

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4884

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13040

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua