Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5422Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9921

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10353

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8426

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7544

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24819

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8312

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5603

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9188

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8370

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13788

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11802

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4637

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7359

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6897

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7542

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29526

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7242

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15872

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9311

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7787

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7107

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12420

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3660

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10340

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11815

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9736

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4088

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6756

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4008

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3659

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5863

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4426

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2690

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26881

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4384

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11055

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5132

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11520

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10703

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3428

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6631

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3219

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4710

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3394

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9015

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4955

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4493

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5114

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2807

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9732

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7754

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10964

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3918

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5991

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3743

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2083

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2819

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2409

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4396

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3247

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10136

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2571

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
47530

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3745

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2491

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3039

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2149

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2071

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3170

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1733

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4480

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
8994

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2608

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2830

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6315

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6061

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7647

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3943

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4175

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8976

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8224

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8691

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4330

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9487

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9342

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13786

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5214

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13447

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua