Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 4037Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8026

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8589

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6813

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6243

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21463

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6714

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4494

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7359

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6938

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12204

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9584

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3661

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6220

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5668

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6311

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26140

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6164

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14104

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7596

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6239

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6299

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9834

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2983

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8871

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9967

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8602

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3356

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5790

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3348

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2941

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5093

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3685

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2180

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22753

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3655

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9760

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4442

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9650

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9564

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2871

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5666

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2677

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4009

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2762

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7919

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4303

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3698

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4466

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2262

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8710

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6714

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9842

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2997

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4376

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2699

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1416

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1976

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1629

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3155

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2171

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7389

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1774

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
36655

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2972

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1741

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2307

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1526

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1390

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2399

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1153

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3367

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4935

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1800

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1873

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4725

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4512

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5634

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3053

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3020

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6437

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6303

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6415

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3031

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7165

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7333

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10197

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3727

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10407

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua