Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 2717Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5851

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6537

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4730

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
4707

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17585

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5212

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3463

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5449

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5167

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10137

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7483

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2783

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5127

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4434

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5025

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
22266

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5041

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11585

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5937

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4523

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5554

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7804

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2306

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7094

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7699

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7184

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2622

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4698

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2665

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2269

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4299

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2910

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1777

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15114

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2860

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7396

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3748

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7805

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6887

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2298

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4670

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2303

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3344

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2304

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6669

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3626

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3059

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3794

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1893

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
277

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7732

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5752

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8619

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
1982

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2861

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1827

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
814

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1191

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
983

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1945

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1283

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4885

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1263

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21350

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2040

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1094

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1567

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
922

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
846

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1542

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
774

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2167

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
2985

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1039

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1302

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3008

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2955

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3672

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1967

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1917

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
3987

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4128

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4215

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1873

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4694

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4844

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6591

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2395

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
6948

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua