Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 4669Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8919

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9378

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7545

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6775

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23193

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7410

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4899

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8178

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7565

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12948

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10585

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4064

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6710

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6242

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6823

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27723

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6686

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14977

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8250

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6943

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6603

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10805

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3237

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9468

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10871

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9107

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3624

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6188

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3619

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3222

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5403

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3971

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2368

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24986

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3925

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10373

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4723

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10426

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10137

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3075

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6074

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2877

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4290

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2985

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8368

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4576

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3977

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4700

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2474

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9116

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7127

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10257

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3403

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5006

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3118

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1662

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2300

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1972

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3653

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2585

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8699

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2032

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
42737

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3268

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2006

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2554

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1774

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1629

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2717

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1369

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3858

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5855

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2074

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2173

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5392

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5155

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6580

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3418

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3475

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7669

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7218

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7421

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3564

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8247

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8330

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11895

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4303

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11755

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua