Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5630Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10137

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10552

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8594

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7704

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25092

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8515

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5734

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9348

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8509

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13946

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12021

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4799

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7486

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7037

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7702

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29884

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7381

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16054

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9507

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8019

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7235

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12614

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3799

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10541

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11996

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9882

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4231

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6921

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4127

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3768

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5981

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4527

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2793

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27194

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4518

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11235

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5234

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11725

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10822

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3550

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6748

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3306

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4856

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3513

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9172

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5068

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4605

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5227

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2916

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9873

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7925

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11097

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4062

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6200

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3889

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2214

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2922

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2511

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4558

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3416

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10422

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2688

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
48314

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3858

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2611

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3156

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2272

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2172

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3283

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1831

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4647

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9394

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2716

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2962

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6593

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6250

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7977

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4093

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4381

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9241

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8473

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8966

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4526

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9755

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9600

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14073

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5513

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13772

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua