Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3553Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7178

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7827

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6042

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5710

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20029

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6194

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4152

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6659

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6317

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11427

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8751

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3386

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5822

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5266

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5884

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24785

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5784

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13328

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6916

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5683

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6082

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9108

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2792

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8244

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9197

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8145

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3147

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5476

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3180

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2723

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4850

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3441

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2044

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
20046

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3460

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9014

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4244

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9040

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8489

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2706

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5344

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2543

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3818

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2588

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7518

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4118

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3494

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4260

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2117

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8426

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6390

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9452

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2640

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3926

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2401

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1230

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1748

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1404

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2764

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1836

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6377

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1564

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
29771

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2689

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1539

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2099

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1339

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1222

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2141

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1015

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3027

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4229

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1534

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1657

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4139

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3954

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4845

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2702

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2630

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5428

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5518

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5487

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2570

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6204

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6368

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8721

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3134

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8921

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua