Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 4551Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8778

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9249

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7425

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6689

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22916

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7309

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4828

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8028

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7453

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12821

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10378

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3988

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6625

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6149

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6723

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27492

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6611

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14850

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8129

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6821

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6546

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10611

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3194

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9383

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10754

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9034

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3581

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6121

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3571

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3161

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5352

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3916

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2328

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24684

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3880

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10276

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4664

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10297

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10039

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3041

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6010

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2838

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4241

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2947

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8297

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4540

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3936

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4651

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2431

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9048

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7069

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10189

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3337

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4906

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3029

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1620

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2242

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1914

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3570

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2499

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8468

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1990

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
41924

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3223

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1969

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2508

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1734

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1581

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2662

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1320

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3746

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5688

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2025

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2125

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5282

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5033

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6441

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3353

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3415

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7470

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7056

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7284

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3464

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8058

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8150

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11631

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4214

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11555

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua