Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3635Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7338

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7989

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6199

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5820

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20331

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6307

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4225

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6788

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6468

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11594

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8934

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3447

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5901

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5350

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5982

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25041

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5879

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13504

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7058

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5806

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6125

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9269

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2834

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8373

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9330

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8253

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3189

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5528

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3218

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2765

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4897

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3480

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2074

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
21034

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3504

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9216

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4285

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9153

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8636

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2744

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5411

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2573

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3855

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2619

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7603

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4166

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3540

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4302

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2143

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8492

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6453

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9512

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2702

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4005

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2455

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1267

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1795

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1439

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2846

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1894

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6596

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1604

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
31112

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2760

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1589

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2152

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1364

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1257

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2190

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1044

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3091

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4342

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1604

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1720

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4260

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4070

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5009

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2774

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2721

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5682

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5680

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5721

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2667

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6381

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6569

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9017

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3279

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9237

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua