Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5371Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9844

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10311

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8371

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7501

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24743

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8263

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5565

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9126

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8324

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13749

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11741

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4612

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7338

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6875

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7507

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29440

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7209

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15837

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9252

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7757

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7082

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12372

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10296

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11718

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9708

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4064

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6729

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3990

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3634

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5841

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4407

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2675

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26792

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4355

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11020

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5109

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11440

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10683

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3404

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6601

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3202

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4683

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3374

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8991

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4938

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4465

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5096

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2790

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9708

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7727

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10928

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3888

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5953

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3714

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2073

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2778

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2393

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4360

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3214

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10066

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2546

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
47320

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3732

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2462

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3021

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2137

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2049

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3151

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1713

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4462

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
8890

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2584

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2797

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6274

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6008

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7591

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3917

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4143

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8905

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8177

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8631

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4287

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9408

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9271

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13716

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5166

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13390

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua