Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 4139Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8198

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8728

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6953

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6362

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21791

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6814

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4560

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7503

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7055

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12374

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9754

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3754

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6298

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5807

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6401

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26528

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6282

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14288

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7742

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6347

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6363

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9987

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3028

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8997

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10150

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8702

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3406

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5855

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3395

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2987

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5144

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3722

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2211

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23184

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3692

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9870

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4488

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9787

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9670

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2913

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5720

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2706

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4065

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2799

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7987

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4360

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3748

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4509

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2296

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8776

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6781

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9920

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3075

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4482

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2765

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1465

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2041

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1676

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3236

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2234

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7634

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1825

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
37995

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3044

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1786

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2338

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1571

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1426

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2474

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1188

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3436

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5093

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1852

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1929

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4858

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4617

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5797

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3133

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3099

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6665

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6470

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6638

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3150

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7360

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7534

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10566

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3824

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10664

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua