Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3151Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6653

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7344

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5530

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5300

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19091

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5751

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3841

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6192

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5761

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10963

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8248

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3123

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5532

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4949

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5538

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24001

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5460

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12747

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6479

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5228

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5857

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8565

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2565

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7794

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8607

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7774

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2910

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5147

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2951

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2497

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4598

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3218

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1957

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
18433

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3136

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8527

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4035

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8537

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7846

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2488

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5043

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2456

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3593

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2482

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7187

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3896

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3283

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4041

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2032

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
332

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
289

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8107

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6112

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9066

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2368

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3598

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2153

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1007

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1520

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1256

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2424

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1583

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
5778

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1453

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
26672

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2401

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1323

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1850

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1126

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1022

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1889

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
937

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2640

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3728

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1292

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1529

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3686

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3552

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4391

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2400

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2329

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4826

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4996

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4996

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2291

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5658

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
5813

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
7971

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2792

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8207

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua