Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 4813Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9090

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9535

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7703

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6896

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23512

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7552

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4994

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8362

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7712

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13092

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10766

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4168

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6836

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6385

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6950

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28069

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6803

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15143

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8451

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7099

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6684

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11079

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3313

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9587

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11032

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9223

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3703

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6275

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3691

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3301

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5490

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4060

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2422

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25366

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4003

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10508

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4795

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10618

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10223

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3131

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6170

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2940

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4385

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3054

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8452

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4637

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4043

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4760

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2534

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9206

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7240

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10362

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3487

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5177

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3206

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1732

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2397

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2045

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3775

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2698

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8955

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2104

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
43646

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3339

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2097

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2636

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1838

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1695

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2801

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1428

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3986

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6076

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2150

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2270

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5547

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5295

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6764

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3517

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3611

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7951

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7420

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7668

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3714

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8482

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8529

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12252

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4453

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12083

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua