Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5328Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9786

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10267

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8332

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7464

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24657

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8211

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5527

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9062

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8271

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13717

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11669

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4582

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7306

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6854

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7465

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29344

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7178

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15795

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9200

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7730

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7057

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12291

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3610

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10243

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11665

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9670

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4039

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6696

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3974

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3614

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5820

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4385

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2658

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26722

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4337

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10987

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5090

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11389

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10664

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3381

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6575

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3186

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4661

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3357

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8959

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4922

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4434

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5081

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2772

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9685

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7691

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10887

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3869

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5904

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3674

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2059

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2762

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2378

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4324

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3176

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9934

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2519

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
47119

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3713

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2435

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3001

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2120

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2022

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3134

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1697

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4448

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
8546

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2555

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2748

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6211

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5955

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7534

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3891

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4112

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8832

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8115

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8564

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4253

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9344

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9220

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13648

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5111

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13322

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua