Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5711Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10201

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10637

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8671

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7787

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25194

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8594

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5783

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9401

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8564

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14025

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12096

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4868

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7556

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7114

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7760

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30019

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7430

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16102

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9565

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8097

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7281

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12712

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3857

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10626

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12079

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9934

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4283

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6980

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4175

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3810

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6024

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4578

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2841

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27287

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4566

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11317

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5277

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11807

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10876

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3604

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6795

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3351

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4908

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3557

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9244

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5113

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4645

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5272

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2963

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9923

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7989

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11146

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4127

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6273

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3954

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2259

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2968

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2559

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4631

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3467

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10529

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2745

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
48506

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3907

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2655

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3203

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2324

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2222

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3328

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1873

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4719

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9506

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2767

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3010

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6690

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6319

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8076

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4153

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4446

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9339

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8564

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9063

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4608

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9838

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9684

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14159

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5611

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13877

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua