Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5963Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10369

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10859

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8855

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
8021

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25508

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8850

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5954

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9557

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8719

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14201

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12330

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5083

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7707

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7287

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7990

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30407

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7563

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16240

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9833

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8321

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7416

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12972

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4017

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10831

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12319

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10069

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4433

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7153

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4340

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3968

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6177

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4711

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2982

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27626

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4735

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11506

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5395

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
12093

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11025

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3752

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6964

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3482

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5040

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3685

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9414

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5273

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4771

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5427

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3093

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10080

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8153

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11346

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4271

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6513

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4102

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2398

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3110

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2700

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4810

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3626

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10833

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2925

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
49067

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
4042

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2815

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3352

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2489

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2358

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3447

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2018

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4921

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9804

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2932

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3142

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
7082

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6547

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8436

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4365

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4740

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9668

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8816

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9383

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4847

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
10088

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9950

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14444

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5928

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14240

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua