Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ở hiền gặp lành

Bài giảng Ở hiền gặp lành, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ở hiền gặp lành của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ở hiền gặp lành - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3850Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7760

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8378

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6585

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6072

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21048

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6525

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4376

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7127

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6756

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11927

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9323

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3582

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6093

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5531

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6165

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25623

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6027

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13889

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7362

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6056

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6225

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9577

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2933

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8665

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9717

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8459

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3277

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5697

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3285

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2856

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4999

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3598

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2140

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22060

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3615

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9533

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4381

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9467

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9298

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2818

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5528

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2623

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3926

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2694

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7808

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4248

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3620

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4390

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2204

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8608

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6586

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9701

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2877

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4225

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2589

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1349

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1897

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1556

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3026

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2084

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7073

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1694

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34438

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2899

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1658

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2245

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1442

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1328

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2322

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1105

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3265

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4628

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1720

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1795

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4521

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4342

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5387

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2933

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2904

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6124

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6041

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6139

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2854

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6853

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7051

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9716

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3546

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10001

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua