Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6553Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8492

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8970

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7196

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6526

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22284

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7030

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4663

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7730

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7210

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12581

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10015

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3844

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6434

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5978

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6532

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26998

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6448

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14538

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7924

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6442

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10250

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3100

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9170

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10417

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8856

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3477

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5965

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3472

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3056

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5239

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3808

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2261

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23934

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3769

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10055

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4572

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9998

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9850

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2973

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5852

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2766

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4139

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2858

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8119

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4440

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3828

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4559

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2353

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8882

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6916

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10038

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3181

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4641

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2864

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1531

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2126

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1793

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3363

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2330

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7977

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1893

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39873

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3120

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1862

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2413

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4344

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1642

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1485

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2566

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1233

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3555

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5335

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1932

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2024

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5046

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4772

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6072

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3216

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3229

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7046

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6726

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6925

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3278

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7671

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7840

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11068

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4009

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11106

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua