Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7527Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9511

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10042

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8110

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7260

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24261

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8001

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5335

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8815

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8065

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13535

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11329

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4454

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7170

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6698

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7311

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28903

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7073

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15575

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8952

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6931

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11992

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3504

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10062

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11474

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9509

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3940

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6549

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3890

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3520

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5698

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4297

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2582

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26270

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4230

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10826

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4984

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11142

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10519

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3295

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6419

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3107

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4576

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3252

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8793

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4847

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4272

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4982

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2699

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9515

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7542

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10704

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3743

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5703

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3493

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1975

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2649

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2245

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4137

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3003

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9618

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2374

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45937

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3598

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2313

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2883

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5176

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2022

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1883

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3004

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1618

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4302

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6840

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2394

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2574

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5974

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5728

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7253

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3773

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3973

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8534

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7897

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8271

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4078

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9041

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9001

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13310

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4849

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12947

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua