Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6232Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7989

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8564

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6791

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6227

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21420

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6704

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4487

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7337

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6927

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12173

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9561

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3653

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6211

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5659

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6301

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26117

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6154

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14078

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7557

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6293

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9818

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2981

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8855

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9944

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8597

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3355

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5783

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3347

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2933

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5091

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3683

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2178

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22702

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3654

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9743

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4440

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9641

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9552

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2868

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5661

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2676

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4004

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2755

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7912

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4299

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3694

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4462

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2256

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8705

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6707

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9833

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2992

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4366

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2693

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1404

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1973

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1623

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3142

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2158

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7364

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1766

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
36474

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2967

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1739

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2301

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4011

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1519

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1387

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2391

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1151

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3359

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4920

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1796

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1872

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4704

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4500

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5612

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3041

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3008

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6410

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6278

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6392

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3019

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7139

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7313

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10146

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3710

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10367

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua