Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8294Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10349

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10840

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8835

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7992

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25470

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8821

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5937

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9534

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8703

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14183

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12298

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5057

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7689

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7270

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7963

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30358

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7544

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16228

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9794

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7402

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12940

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3998

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10804

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12291

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10055

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4413

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7135

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4325

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3951

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6155

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4702

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2968

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27589

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4718

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11483

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5380

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
12062

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11011

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3740

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6944

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3463

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5022

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3667

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9393

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5260

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4752

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5414

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3082

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10061

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8137

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11326

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4256

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6485

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4086

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2382

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3097

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2685

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4787

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3611

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10817

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2906

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
49012

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
4026

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2791

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3339

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5926

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2473

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2342

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3431

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2005

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4900

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9783

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2918

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3127

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
7044

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6525

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8406

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4342

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4720

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9641

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8792

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9354

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4817

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
10062

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9928

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14406

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5881

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14210

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua