Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7479Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9465

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9984

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8061

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7218

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24178

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7949

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5297

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8766

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8031

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13491

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11279

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4425

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7132

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6661

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7247

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28819

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7042

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15535

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8889

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6899

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11915

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3484

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9992

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11423

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9465

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3913

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6517

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3867

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3496

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5672

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4265

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2560

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26165

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4206

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10794

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4963

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11089

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10492

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3274

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6390

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3086

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4552

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3227

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8750

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4825

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4239

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4958

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2680

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9483

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7513

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10667

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3714

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5651

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3456

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1941

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2612

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2222

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4102

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2962

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9553

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2350

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45679

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3568

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2287

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2845

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5143

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1999

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1858

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2978

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1595

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4272

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6641

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2370

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2525

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5932

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5676

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7191

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3743

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3922

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8473

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7849

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8215

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4040

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8973

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8946

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13246

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4813

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12822

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua