Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6148Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7866

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8476

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6697

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6147

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21214

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6626

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4427

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7244

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6839

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12040

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9449

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3618

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6165

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5608

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6241

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25875

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6087

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13975

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7459

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6264

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9688

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2968

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8761

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9833

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8546

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3314

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5749

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3318

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2896

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5055

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3648

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2163

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22391

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3628

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9624

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4408

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9561

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9417

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2843

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5606

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2650

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3976

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2718

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7860

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4274

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3660

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4435

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2235

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8661

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6647

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9788

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2950

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4312

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2659

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1381

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1937

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1589

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3078

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2112

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7235

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1734

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
35441

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2927

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1708

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2273

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3928

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1478

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1360

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2353

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1132

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3310

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4777

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1755

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1835

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4621

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4440

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5517

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2987

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2959

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6274

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6186

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6271

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2964

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7038

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7206

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9914

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3652

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10204

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua