Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7273Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9265

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9758

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7852

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7036

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23793

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7706

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5106

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8520

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7848

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13251

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10993

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4278

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6972

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6519

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7072

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28401

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6904

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15315

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8633

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6782

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11358

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3397

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9758

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11207

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9333

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3800

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6371

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3778

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3381

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5564

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4142

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2479

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25719

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4087

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10642

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4865

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10814

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10337

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3193

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6267

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3002

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4449

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3124

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8579

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4720

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4119

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4852

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2598

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9321

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7354

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10489

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3605

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5386

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3304

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1830

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2491

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2116

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3907

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2817

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9213

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2218

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44488

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3449

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2188

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2726

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4953

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1909

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1776

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2889

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1501

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4125

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6322

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2245

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2375

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5732

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5463

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6957

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3611

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3747

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8212

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7617

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7921

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3855

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8679

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8733

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12750

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4624

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12415

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua