Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5406Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6836

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7520

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5713

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5438

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19456

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5911

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3965

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6374

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6002

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11130

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8445

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3220

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5634

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5080

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5663

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24304

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5571

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12960

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6669

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5942

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8771

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2647

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7975

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8843

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7920

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3003

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5264

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3030

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2577

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4700

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3303

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1992

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19098

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3284

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8721

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4111

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8763

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8063

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2573

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5159

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2492

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3691

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2526

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7330

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3973

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3364

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4121

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2063

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8235

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6220

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9276

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2458

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3742

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2239

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1086

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1611

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1310

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2552

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1684

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6009

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1498

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
27650

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2499

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1409

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1955

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3288

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1200

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1098

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1978

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
975

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2766

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3944

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1379

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1572

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3841

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3696

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4567

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2513

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2432

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5104

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5198

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5193

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2409

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5879

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6045

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8229

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2913

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8426

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua