Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7434Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9421

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9929

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8019

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7192

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24090

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7905

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5268

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8722

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8000

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13446

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11228

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4396

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7097

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6636

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7217

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28729

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7012

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15494

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8834

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6873

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11855

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3469

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9941

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11382

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9439

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3886

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6483

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3848

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3463

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5650

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4246

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2540

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26080

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4178

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10761

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4945

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11040

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10466

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3256

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6363

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3064

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4533

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3211

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8722

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4806

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4217

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4938

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2661

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9444

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7483

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10637

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3690

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5606

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3428

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1918

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2582

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2203

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4065

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2929

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9476

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2325

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45430

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3544

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2262

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2813

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5120

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1976

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1842

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2958

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1574

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4245

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6565

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2345

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2488

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5887

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5625

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7149

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3723

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3883

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8412

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7799

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8139

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4001

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8916

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8898

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13174

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4778

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12745

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua