Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5249Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6668

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7353

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5546

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5316

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19130

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5770

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3854

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6210

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5779

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10984

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8264

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3133

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5543

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4964

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5552

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24027

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5470

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12766

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6495

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5866

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8590

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2578

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7815

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8639

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7787

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2918

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5162

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2962

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2505

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4611

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3225

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1961

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
18522

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3145

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8548

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4041

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8563

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7867

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2496

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5057

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2462

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3603

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2490

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7202

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3906

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3294

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4051

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2039

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
332

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
289

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8120

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6124

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9080

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2382

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2168

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1016

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1527

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1265

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2438

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1594

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
5807

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1459

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
26796

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2412

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1333

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1860

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3172

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1134

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1029

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1903

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
945

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2655

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3757

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1302

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1535

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3713

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3567

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4404

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2411

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2341

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4856

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5016

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5011

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2302

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5677

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
5830

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
7998

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2812

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8234

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua