Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7389Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9372

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9873

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7970

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7147

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24009

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7828

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5216

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8669

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7969

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13395

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11163

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4366

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7066

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6605

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7175

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28629

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6978

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15448

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8774

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6849

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11791

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3450

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9886

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11324

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9414

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3858

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6455

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3828

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3444

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5626

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4222

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2522

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25980

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4160

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10736

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4920

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10959

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10436

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3238

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6336

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3052

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4514

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3187

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8683

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4779

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4184

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4911

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2644

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9407

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7444

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10593

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3668

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5525

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3387

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1889

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2552

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2178

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4014

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2900

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9412

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2298

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45066

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3519

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2241

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2778

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5077

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1961

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1819

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2934

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1553

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4214

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6497

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2313

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2447

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5843

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5571

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7090

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3691

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3837

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8354

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7741

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8058

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3960

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8839

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8840

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13056

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4736

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12636

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua