Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6047Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7734

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8372

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6570

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6061

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21023

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6523

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4379

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7120

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6744

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11920

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9307

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3572

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6092

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5523

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6167

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25590

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6026

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13869

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7347

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6230

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9578

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2936

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8656

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9717

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8473

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3281

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5691

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3289

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2858

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5015

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3606

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2145

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22008

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3604

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9528

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4378

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9455

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9300

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2822

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5527

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2630

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3946

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2694

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7790

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4248

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3626

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4392

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2212

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8615

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6576

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9715

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2875

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4218

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2590

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1342

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1897

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1556

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3030

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2070

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7058

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1700

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34260

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2886

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1667

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2246

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3845

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1445

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1334

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2314

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1112

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3265

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4629

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1732

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1799

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4526

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4338

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5381

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2935

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2901

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6116

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6026

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6135

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2853

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6834

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7042

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9692

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3550

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9961

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua