Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6812Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8762

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9236

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7417

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6677

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22864

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7288

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4811

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8016

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7441

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12803

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10354

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3979

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6613

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6145

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6711

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27459

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6605

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14822

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8108

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6544

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10594

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3191

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9366

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10736

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9025

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3575

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6111

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3563

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3160

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5347

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3914

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2326

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24641

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3877

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10257

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4660

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10276

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10032

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3039

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6004

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2836

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4234

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2945

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8289

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4537

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3934

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4647

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2426

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9038

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7063

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10178

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3316

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4895

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3023

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1618

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2233

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1907

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3560

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2490

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8439

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1986

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
41786

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3220

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1963

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2501

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4541

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1730

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1577

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2655

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1312

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3737

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5657

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2022

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2117

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5272

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5019

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6426

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3347

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3401

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7440

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7038

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7266

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3451

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8037

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8126

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11600

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4204

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11531

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua