Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5671Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7161

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7814

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6027

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5689

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20000

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6184

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4143

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6637

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6297

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11410

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8736

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3378

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5809

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5252

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5871

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24767

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5766

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13317

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6904

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6074

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9090

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2784

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8228

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9177

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8132

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3135

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5464

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3174

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2717

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4839

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3435

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2043

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
20010

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3451

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9002

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4238

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9024

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8460

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2698

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5335

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2541

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3812

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2586

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7509

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4107

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3486

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4251

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2114

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8413

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6377

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9443

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2624

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3916

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2395

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1220

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1741

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1403

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2752

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1824

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6356

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1564

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
29652

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2678

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1533

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2092

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3537

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1327

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1219

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2131

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1012

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3016

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4209

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1524

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1654

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4119

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3936

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4826

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2695

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2621

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5414

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5502

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5469

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2561

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6185

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6346

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8692

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3114

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8896

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua