Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6476Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8372

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8876

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7094

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6484

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22114

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6956

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4621

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7643

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7162

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12510

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9913

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3811

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6381

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5913

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6477

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26838

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6374

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14456

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7858

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6408

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10152

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3070

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9119

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10311

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8803

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3452

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5920

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3443

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3031

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5211

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3784

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2241

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23631

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3727

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10001

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4547

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9927

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9784

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2951

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5798

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2750

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4116

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2841

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8071

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4416

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3798

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4540

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2330

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8835

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6867

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9994

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3143

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4569

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2829

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1503

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2092

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1743

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3305

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2298

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7845

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1866

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39136

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3088

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1831

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2387

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4270

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1618

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1461

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2529

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1214

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3507

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5242

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1908

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1985

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4976

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4694

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5958

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3180

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3184

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6919

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6635

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6813

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3231

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7566

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7718

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10898

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3929

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10971

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua