Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5523Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6964

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7603

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5821

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5505

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19685

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6006

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4027

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6465

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6123

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11218

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8554

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3281

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5696

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5138

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5726

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24488

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5633

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13091

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6746

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5991

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8866

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2696

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8076

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8979

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8002

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3051

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5335

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3072

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2615

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4748

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3350

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2005

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19505

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3349

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8829

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4160

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8853

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8195

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2619

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5221

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2507

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3739

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2553

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7397

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4028

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3408

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4172

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2080

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8300

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6278

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9336

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2506

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3808

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2286

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1133

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1650

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1335

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2614

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1729

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6145

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1525

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
28298

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2551

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1451

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2008

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3378

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1252

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1141

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2034

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
986

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2883

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4039

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1430

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1596

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3954

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3774

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4661

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2587

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2500

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5212

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5307

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5297

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2460

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5992

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6133

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8392

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2984

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8612

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua