Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5779Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7315

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7961

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6169

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5800

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20256

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6287

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4215

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6770

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6435

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11558

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8895

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3433

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5890

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5337

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5966

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24975

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5867

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13454

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7029

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6115

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9249

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2828

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8341

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9294

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8239

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3184

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5521

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3213

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2759

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4891

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3473

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2069

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
20907

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3494

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9158

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4274

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9132

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8598

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2731

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5396

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2569

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3849

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2615

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7588

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4160

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3534

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4295

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2137

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8483

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6448

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9501

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2692

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3989

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2445

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1257

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1792

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1434

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2839

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1887

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6559

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1597

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
30714

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2749

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1585

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2146

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3628

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1361

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1253

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2181

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1039

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3078

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4316

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1594

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1707

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4241

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4050

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4981

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2765

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2703

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5642

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5659

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5677

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2655

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6353

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6542

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8962

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3253

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9180

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua