Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 4541Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5871

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6544

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4742

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
4717

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17632

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5222

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3467

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5457

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5176

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10151

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7496

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2787

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5130

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4439

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5031

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
22310

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5051

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11622

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5955

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5559

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7816

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2310

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7104

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7718

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7192

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2624

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4710

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2668

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2272

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4304

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2912

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1778

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15197

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2865

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7419

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3750

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7818

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6912

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2300

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4678

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2304

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3348

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2307

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6673

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3629

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3063

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3798

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1894

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
278

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7737

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5759

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8622

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
1987

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2871

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1830

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
817

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1196

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
992

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1953

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1293

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4899

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1271

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21458

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2045

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1104

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1573

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2731

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
923

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
846

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1550

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
776

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2173

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3000

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1040

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1302

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3019

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2960

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3676

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1972

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1923

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
3995

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4144

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4236

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1877

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4712

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4865

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6614

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2403

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
6973

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua