Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7918Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10051

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10466

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8528

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7632

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24978

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8433

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5687

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9289

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8459

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13888

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11931

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4728

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7434

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6971

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7632

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29758

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7328

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15997

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9431

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7183

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12533

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3743

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10458

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11917

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9832

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4172

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6855

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4084

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3730

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5935

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4496

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2760

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27086

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4467

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11156

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5195

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11647

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10774

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3504

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6700

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3272

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4802

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3465

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9100

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5032

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4563

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5186

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2874

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9811

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7856

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11049

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3997

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6113

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3824

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2167

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2887

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2475

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4494

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3338

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10308

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2636

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
48060

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3818

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2569

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3112

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5544

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2220

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2133

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3237

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1792

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4576

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9275

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2670

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2915

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6476

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6181

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7835

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4029

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4301

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9134

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8373

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8858

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4438

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9649

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9495

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13959

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5411

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13643

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua