Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6684Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8626

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9115

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7300

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6602

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22582

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7172

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4726

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7886

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7310

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12689

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10167

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3902

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6513

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6053

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6615

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27209

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6519

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14677

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8004

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6491

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10434

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3142

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9262

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10576

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8935

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3522

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6025

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3514

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3104

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5291

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3852

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2290

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24318

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3810

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10151

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4602

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10116

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9934

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3005

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5923

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2798

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4181

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2895

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8210

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4481

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3880

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4595

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2388

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8954

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6987

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10101

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3248

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4749

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2934

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1571

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2175

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1849

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3455

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2409

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8213

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1940

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
40929

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3168

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1905

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2452

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4445

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1678

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1525

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2611

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1272

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3638

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5501

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1966

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2069

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5152

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4906

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6223

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3284

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3309

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7211

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6892

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7105

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3366

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7851

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7981

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11326

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4110

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11307

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua