Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6946Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8932

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9386

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7557

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6780

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23208

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7413

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4902

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8187

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7571

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12957

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10593

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4067

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6714

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6244

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6824

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27737

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6688

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14989

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8260

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6605

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10820

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3238

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9471

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10883

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9110

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3625

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6188

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3619

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3224

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5404

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3974

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2368

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25002

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3927

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10375

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4725

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10430

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10138

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3075

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6078

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2879

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4292

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2989

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8371

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4579

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3978

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4703

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2474

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9119

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7133

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10258

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3406

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5009

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3118

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1665

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2301

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1973

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3658

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2588

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8705

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2035

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
42813

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3271

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2011

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2560

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4680

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1776

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1632

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2719

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1369

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3864

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5864

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2076

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2177

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5398

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5160

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6587

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3422

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3477

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7676

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7228

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7429

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3570

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8253

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8341

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11907

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4306

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11764

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua