Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8101Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10205

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10642

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8674

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7793

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25201

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8599

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5787

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9405

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8567

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14028

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12102

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4872

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7561

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7118

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7764

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30029

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7433

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16105

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9570

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7283

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12716

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3862

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10627

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12084

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9937

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4287

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6983

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4179

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3815

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6026

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4581

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2843

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27294

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4569

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11323

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5279

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11815

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10880

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3607

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6799

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3353

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4911

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3559

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9247

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5115

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4647

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5274

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2964

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9925

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7993

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11148

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4129

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6280

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3958

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2265

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2971

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2562

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4634

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3471

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10538

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2748

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
48519

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3908

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2656

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3204

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5716

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2327

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2225

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3332

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1875

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4726

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9521

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2770

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3011

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6697

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6325

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8082

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4158

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4450

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9345

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8573

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9071

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4612

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9844

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9689

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14162

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5620

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13882

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua