Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5804Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7335

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7980

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6187

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5809

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20315

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6303

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4223

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6781

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6460

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11581

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8925

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3445

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5900

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5346

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5978

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25024

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5878

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13494

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7052

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6122

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9261

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2830

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8363

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9319

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8251

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3188

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5526

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3218

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2762

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4894

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3479

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2073

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
21007

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3498

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9195

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4280

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9147

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8621

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2741

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5407

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2573

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3854

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2619

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7599

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4162

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3540

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4301

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2140

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8488

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6450

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9507

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2700

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4002

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2451

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1262

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1795

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1439

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2844

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1890

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6585

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1602

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
30986

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2756

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1588

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2151

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3630

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1363

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1256

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2189

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1044

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3088

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4339

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1601

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1717

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4259

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4067

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4998

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2773

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2716

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5666

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5672

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5710

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2661

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6372

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6564

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8999

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3267

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9222

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua