Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7329Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9323

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9820

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7915

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7088

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23904

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7758

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5167

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8593

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7910

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13321

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11071

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4322

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7015

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6555

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7109

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28500

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6934

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15375

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8694

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6817

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11606

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3426

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9826

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11267

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9370

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3828

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6409

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3802

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3409

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5592

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4173

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2505

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25856

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4122

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10673

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4888

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10879

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10374

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3218

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6304

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3027

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4479

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3150

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8628

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4749

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4153

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4878

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2620

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9358

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7394

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10528

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5451

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3337

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1861

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2521

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2142

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3949

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2856

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9298

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2257

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44777

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3476

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2216

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2748

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5003

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1934

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1798

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2914

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1520

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4160

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6409

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2278

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2414

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5780

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5513

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7017

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3652

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3791

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8285

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7682

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7997

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3905

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8756

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8794

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12935

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4686

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12518

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua