Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 4566Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5892

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6561

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4768

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
4740

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17685

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5241

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3480

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5479

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5199

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10176

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7522

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2799

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5143

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4470

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5050

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
22389

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5063

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11652

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5972

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5562

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7843

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2317

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7133

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7772

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7219

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2630

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4723

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2674

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2276

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4311

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2927

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1783

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15349

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2880

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7471

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3760

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7847

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6941

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2307

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4690

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2306

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3356

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2309

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6685

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3639

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3069

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3802

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1897

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
279

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7749

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5781

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8644

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2001

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2904

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1835

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
824

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1202

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
998

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1975

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1301

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4931

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1279

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21686

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2050

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1117

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1595

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2749

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
929

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
850

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1570

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
781

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2196

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3040

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1046

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1314

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3029

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2978

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3707

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1981

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1943

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4029

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4181

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4262

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1889

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4746

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4897

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6662

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2421

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
7024

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua