Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5921Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7493

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8151

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6369

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5919

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20640

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6400

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4297

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6938

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6580

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11736

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9076

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3498

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5991

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5416

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6065

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25293

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5941

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13672

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7185

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6172

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9408

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2883

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8493

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9492

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8333

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3232

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5615

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3245

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2813

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4937

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3539

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2108

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
21538

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3542

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9370

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4325

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9291

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9039

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2778

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5462

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2598

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3886

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2650

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7680

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4199

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3577

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4334

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2180

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8542

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6503

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9595

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2763

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4082

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2509

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1301

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1832

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1483

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2922

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1940

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6772

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1637

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
32433

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2825

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1628

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2189

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3734

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1399

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1287

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2240

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1073

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3166

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4491

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1660

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1754

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4374

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4201

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5163

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2842

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2799

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5876

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5839

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5894

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2735

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6555

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6748

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9303

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3382

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9519

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua