Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Nhân duyên và nghiệp duyên 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Nhân duyên và nghiệp duyên 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6073Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7792

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8398

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6612

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6084

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21100

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6535

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4390

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7150

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6777

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11941

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9346

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3595

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6108

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5541

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6175

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25673

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6040

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13910

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7383

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6227

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9598

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2936

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8682

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9740

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8475

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3281

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5701

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3289

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2859

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5010

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3608

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2141

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22129

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3620

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9556

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4387

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9486

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9318

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2822

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5537

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2626

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3933

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2700

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7820

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4249

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3626

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4393

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2206

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8614

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6598

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9711

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2889

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4259

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2605

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1353

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1907

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1567

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3035

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2109

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7099

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1701

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34646

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2909

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1660

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2253

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3878

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1447

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1330

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2337

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1107

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3275

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4642

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1726

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1800

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4541

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4357

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5405

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2943

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2912

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6150

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6076

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6163

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2869

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6878

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7082

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9749

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3562

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10031

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua