Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 2345Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6632

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7320

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5505

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5274

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19056

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5729

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3823

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6167

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5734

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10944

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8226

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3113

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5519

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4933

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5521

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
23943

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5442

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12719

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6461

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5201

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5845

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8544

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2553

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7772

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8582

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7756

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2895

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5136

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2939

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2483

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4586

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3206

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1953

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
18331

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3126

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8493

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4023

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8504

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7828

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2479

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5022

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2447

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3580

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2475

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7170

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3884

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3269

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4025

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2024

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
332

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
289

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8096

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6103

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9053

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3579

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2133

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
993

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1509

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1251

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2410

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1569

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
5741

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1446

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
26553

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2386

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1313

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1839

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3136

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1113

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1008

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1871

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
933

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2620

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3705

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1277

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1519

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3666

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3531

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4373

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2381

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2316

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4798

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4963

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4967

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2273

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5634

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
5776

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
7937

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2774

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8183

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua