Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3404Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8927

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9380

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7549

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6775

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23198

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7412

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4900

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8181

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7567

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12952

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10585

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4065

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6711

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6242

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6823

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27724

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6687

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14980

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8254

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6945

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6603

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10813

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3237

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9469

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10874

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9107

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3624

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6188

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3619

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3222

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5403

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3972

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2368

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24992

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3926

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10375

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4724

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10426

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10137

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3075

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6076

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2878

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4290

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2985

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8368

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4578

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3977

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4702

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2474

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9118

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7127

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10257

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5007

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3118

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1662

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2300

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1972

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3654

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2585

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8701

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2033

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
42760

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3269

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2009

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2556

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4673

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1774

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1630

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2718

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1369

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3858

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5855

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2074

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2174

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5393

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5158

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6581

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3420

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3476

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7671

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7219

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7425

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3567

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8248

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8333

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11899

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4306

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11758

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua