Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 2478Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6890

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7560

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5775

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5466

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19541

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5955

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3991

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6417

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6054

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11168

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8496

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3243

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5666

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5111

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5690

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24387

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5599

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13020

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6702

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5457

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5960

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8808

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2668

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8020

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8910

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7951

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3021

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5295

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3051

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2594

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4721

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3321

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1997

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19300

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3317

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8773

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4133

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8803

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8130

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2593

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5192

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2500

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3711

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2537

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7358

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4002

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3382

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4142

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2069

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8261

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6251

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9305

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3771

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2256

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1107

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1630

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1322

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2582

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1702

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6065

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1512

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
27943

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2518

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1428

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1979

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3333

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1221

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1121

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1996

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
979

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2817

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3991

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1410

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1584

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3871

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3729

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4614

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2548

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2458

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5155

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5254

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5249

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2435

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5934

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6090

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8301

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2951

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8501

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua