Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 2984Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7970

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8552

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6777

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6213

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21389

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6685

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4474

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7324

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6913

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12140

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9544

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3643

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6202

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5649

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6293

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26092

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6143

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14067

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7532

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6218

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6289

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9802

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2980

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8845

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9930

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8590

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3340

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5775

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3344

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2924

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5088

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3677

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2175

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22663

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3649

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9732

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4434

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9630

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9542

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2867

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5654

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2675

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4001

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2752

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7903

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4296

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3688

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4459

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2247

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8701

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6697

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9829

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4357

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2690

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1402

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1969

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1616

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3134

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2148

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7349

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1761

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
36363

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2957

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1736

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2296

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4000

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1514

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1383

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2383

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1148

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3353

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4894

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1786

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1869

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4694

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4493

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5589

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3029

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3003

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6397

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6262

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6375

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3011

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7125

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7296

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10095

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3699

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10332

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua