Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3251Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8629

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9126

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7303

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6604

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22593

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7177

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4728

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7895

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7322

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12692

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10176

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3906

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6517

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6055

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6618

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27221

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6521

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14683

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8010

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6697

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6492

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10438

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3143

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9265

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10582

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8939

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3525

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6030

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3519

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3109

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5293

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3856

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2291

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24337

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3814

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10156

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4605

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10129

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9937

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3007

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5929

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2804

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4183

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2898

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8212

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4485

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3881

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4599

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2390

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8958

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6990

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10107

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4753

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2939

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1572

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2179

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1851

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3457

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2411

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8223

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1942

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
40962

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3169

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1907

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2454

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4447

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1679

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1527

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2612

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1272

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3641

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5504

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1966

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2071

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5154

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4910

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6230

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3285

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3312

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7215

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6901

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7111

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3371

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7857

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7989

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11335

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4112

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11314

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua