Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3742Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9509

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10042

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8110

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7259

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24256

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8001

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5335

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8815

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8065

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13534

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11328

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4454

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7167

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6696

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7310

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28897

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7072

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15575

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8950

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7525

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6930

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11990

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3504

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10059

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11471

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9508

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3940

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6548

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3890

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3520

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5697

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4295

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2580

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26268

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4228

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10826

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4983

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11140

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10518

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3295

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6419

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3107

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4576

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3251

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8792

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4846

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4271

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4982

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2697

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9515

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7542

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10704

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5702

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3492

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1973

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2645

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2245

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4135

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3001

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9616

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2374

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45925

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3598

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2313

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2881

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5176

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2022

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1883

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3004

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1618

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4301

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6828

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2394

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2572

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5972

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5726

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7250

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3770

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3972

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8529

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7893

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8270

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4074

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9039

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8999

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13308

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4847

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12940

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua