Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3718Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9467

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9989

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8061

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7219

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24183

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7953

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5299

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8769

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8034

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13495

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11282

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4426

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7137

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6667

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7251

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28825

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7049

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15541

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8896

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7486

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6903

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11922

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3484

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10001

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11430

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9470

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3916

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6520

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3868

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3498

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5675

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4268

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2561

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26170

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4208

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10796

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4964

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11098

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10495

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3274

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6394

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3088

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4555

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3228

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8753

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4827

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4242

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4960

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2681

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9485

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7516

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10670

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5656

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3459

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1943

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2616

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2224

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4107

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2966

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9556

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2351

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45710

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3569

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2289

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2851

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5146

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2001

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1861

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2981

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1597

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4274

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6653

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2371

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2529

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5934

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5681

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7193

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3744

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3929

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8479

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7850

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8218

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4042

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8978

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8950

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13251

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4814

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12840

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua