Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 2889Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7753

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8392

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6596

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6070

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21058

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6546

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4384

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7140

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6764

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11941

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9330

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3578

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6106

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5532

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6180

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25640

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6035

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13888

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7361

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6065

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6237

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9591

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2943

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8667

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9735

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8484

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3285

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5699

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3293

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2863

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5023

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3611

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2150

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22083

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3606

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9541

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4381

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9475

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9316

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2826

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5547

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2634

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3952

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2696

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7804

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4250

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4396

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2215

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8621

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6587

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9726

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4228

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2601

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1347

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1907

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1561

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3041

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2074

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7080

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1703

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34458

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2890

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1678

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2250

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3866

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1451

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1336

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2317

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1116

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3272

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4663

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1734

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1804

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4540

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4360

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5404

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2944

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2910

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6146

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6053

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6157

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2877

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6870

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7067

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9732

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3562

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9999

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua