Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3671Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9381

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9886

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7979

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7156

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24024

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7837

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5226

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8679

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7978

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13402

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11172

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4374

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7072

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6613

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7184

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28644

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6984

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15459

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8782

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7401

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6855

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11803

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3454

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9899

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11333

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9417

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3864

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6461

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3831

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3447

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5631

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4227

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2525

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25996

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4162

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10740

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4923

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10974

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10441

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3241

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6340

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3054

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4515

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3191

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8689

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4786

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4189

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4916

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2645

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9412

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7453

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10601

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5540

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3393

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1895

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2556

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2182

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4021

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2904

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9427

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2302

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45116

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3524

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2244

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2783

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5086

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1965

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1823

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2939

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1555

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4220

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6511

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2318

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2454

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5855

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5584

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7099

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3696

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3844

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8368

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7753

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8071

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3969

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8860

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8853

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13084

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4741

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12661

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua