Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 2691Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7314

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7957

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6166

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5799

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20253

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6286

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4214

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6768

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6431

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11556

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8892

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3430

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5889

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5335

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5964

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24972

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5864

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13452

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7024

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5775

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6114

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9246

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2827

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8337

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9291

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8237

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3183

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5520

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3211

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2758

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4889

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3472

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2067

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
20892

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3493

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9156

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4272

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9130

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8594

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2730

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5395

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2568

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3848

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2614

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7587

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4158

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3533

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4292

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2136

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8482

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6447

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9499

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3987

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2444

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1256

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1789

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1433

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2837

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1886

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6558

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1596

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
30695

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2748

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1583

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2145

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3626

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1360

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1252

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2180

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1038

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3076

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4312

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1591

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1701

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4238

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4048

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4979

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2764

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2701

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5636

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5656

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5675

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2654

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6351

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6536

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8959

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3251

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9175

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua