Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3312Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8757

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9234

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7408

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6674

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22849

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7284

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4808

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8009

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7439

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12797

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10340

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3973

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6609

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6141

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6707

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27448

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6601

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14816

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8104

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6803

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6541

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10583

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3188

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9360

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10729

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9022

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3572

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6103

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3561

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3157

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5345

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3910

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2323

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24628

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3873

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10250

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4655

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10272

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10028

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3037

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5996

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2834

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4230

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2943

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8284

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4533

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3932

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4644

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2424

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9034

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7061

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10170

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4891

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3018

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1617

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2232

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1900

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3557

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2486

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8434

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1982

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
41730

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3215

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1959

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2497

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4537

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1728

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1576

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2654

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1311

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3730

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5652

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2020

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2116

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5268

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5014

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6413

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3345

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3399

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7429

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7032

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7262

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3448

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8031

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8121

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11589

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4202

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11525

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua