Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3493Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9102

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9548

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7713

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6906

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23535

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7566

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5003

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8373

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7720

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13101

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10788

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4174

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6846

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6397

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6957

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28094

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6809

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15155

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8465

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7112

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6692

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11093

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3319

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9594

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11044

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9230

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3709

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6281

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3697

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3309

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5492

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4065

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2426

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25391

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4009

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10515

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4802

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10633

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10230

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3136

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6178

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2945

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4391

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3060

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8460

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4641

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4048

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4767

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2539

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9216

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7248

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10370

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5193

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3212

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1740

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2405

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2052

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3783

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2707

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8971

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2113

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
43710

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3344

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2101

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2643

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4820

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1842

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1701

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2805

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1434

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4002

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6093

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2156

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2277

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5558

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5307

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6777

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3524

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3624

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7969

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7439

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7682

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3729

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8500

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8544

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12285

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4462

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12105

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua