Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 2506Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6964

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7602

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5816

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5504

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19677

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6005

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4027

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6465

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6121

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11213

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8553

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3278

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5695

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5138

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5725

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24485

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5633

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13088

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6746

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5518

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5990

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8864

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2696

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8076

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8978

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7994

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3050

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5331

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3071

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2615

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4748

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3350

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2005

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19502

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3348

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8828

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4160

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8849

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8194

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2619

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5221

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2507

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3738

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2553

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7395

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4027

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3408

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4171

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2079

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8300

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6277

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9335

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3807

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2283

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1133

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1649

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1335

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2614

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1727

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6143

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1525

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
28284

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2551

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1451

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2007

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3372

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1251

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1141

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2034

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
986

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2882

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4037

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1430

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1596

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3954

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3774

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4661

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2585

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2498

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5208

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5307

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5297

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2460

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5991

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6133

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8390

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2983

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8605

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua