Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3182Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8493

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8970

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7197

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6527

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22288

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7033

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4663

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7732

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7212

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12581

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10018

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3844

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6436

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5979

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6532

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27001

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6448

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14539

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7925

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6553

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6442

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10253

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3100

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9171

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10421

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8856

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3477

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5965

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3472

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3056

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5239

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3808

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2262

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23937

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3770

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10057

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4572

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10000

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9850

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2973

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5852

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2766

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4139

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2858

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8121

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4440

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3828

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4559

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2353

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8884

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6916

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10039

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4644

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2866

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1532

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2127

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1796

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3363

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2330

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7977

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1893

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39883

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3121

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1864

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2413

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4345

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1642

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1486

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2567

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1234

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3558

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5338

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1933

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2025

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5048

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4774

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6074

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3217

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3230

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7051

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6727

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6927

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3279

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7674

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7843

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11070

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4010

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11111

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua