Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3689Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9420

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9928

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8018

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7190

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24088

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7904

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5267

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8721

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7999

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13446

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11228

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4395

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7097

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6636

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7216

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28728

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7011

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15493

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8832

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7432

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6873

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11855

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3469

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9940

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11380

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9438

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3885

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6483

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3848

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3463

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5650

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4245

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2540

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26079

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4178

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10761

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4944

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11037

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10465

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3256

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6362

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3064

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4533

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3210

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8720

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4805

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4216

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4938

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2660

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9444

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7483

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10636

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5606

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3425

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1917

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2581

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2202

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4064

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2929

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9475

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2324

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45425

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3544

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2262

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2813

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5119

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1976

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1841

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2958

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1574

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4245

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6564

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2344

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2488

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5886

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5625

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7149

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3722

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3883

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8412

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7799

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8138

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4001

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8916

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8897

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13171

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4778

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12745

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua