Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 2883Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7772

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8385

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6595

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6077

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21078

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6532

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4380

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7135

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6767

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11929

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9334

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3588

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6098

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5535

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6169

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25652

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6031

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13899

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7373

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6062

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6226

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9590

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2934

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8671

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9730

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8463

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3279

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5698

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3286

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2857

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5006

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3606

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2141

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22078

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3615

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9543

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4383

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9471

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9308

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2820

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5532

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2625

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3927

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2698

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7812

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4249

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3622

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4390

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2205

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8610

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6591

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9708

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4240

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2593

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1351

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1899

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1563

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3028

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2095

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7086

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1696

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34514

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2905

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1658

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2251

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3864

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1444

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1329

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2330

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1106

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3271

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4630

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1721

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1798

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4527

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4347

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5395

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2938

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2908

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6135

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6057

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6149

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2861

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6858

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7059

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9730

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3555

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10014

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua