Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3066Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8176

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8703

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6931

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6345

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21744

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6793

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4547

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7487

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7024

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12348

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9729

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3744

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6288

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5784

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6386

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26467

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6261

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14262

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7713

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6328

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6346

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9961

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3025

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8976

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10124

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8685

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3391

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5840

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3386

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2981

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5131

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3715

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2206

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23121

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3687

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9848

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4475

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9759

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9650

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2904

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5710

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2698

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4053

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2791

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7975

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4347

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3739

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4501

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2287

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8763

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6773

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9908

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4467

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2755

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1459

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2031

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1669

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3224

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2222

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7600

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1818

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
37818

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3027

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1776

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2330

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4121

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1566

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1421

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2464

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1183

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3423

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5060

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1845

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1916

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4838

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4593

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5764

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3112

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3082

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6631

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6442

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6595

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3129

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7316

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7505

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10514

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3810

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10614

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua