Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 1976Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5843

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6527

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4726

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
4693

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17577

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5209

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3459

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5447

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5166

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10127

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7481

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2781

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5124

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4427

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5022

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
22247

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5039

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11575

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5935

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4519

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5553

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7797

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2305

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7093

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7691

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7182

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2620

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4695

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2662

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2267

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4298

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2908

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1777

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15086

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2858

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7390

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3748

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7801

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6879

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2298

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4664

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2300

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3343

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2303

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6668

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3623

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3058

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3794

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1893

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
277

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7731

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5750

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8613

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2855

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1824

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
813

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1188

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
981

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1939

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1281

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4869

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1260

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21318

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2038

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1091

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1564

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2713

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
921

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
844

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1541

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
772

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2163

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
2980

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1037

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1300

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3006

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2950

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3664

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1966

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1916

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
3980

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4125

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4198

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1863

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4679

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4839

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6584

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2382

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
6939

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua