Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 2366Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6651

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7343

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5526

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5296

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19085

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5749

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3835

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6188

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5758

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10960

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8243

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3122

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5528

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4947

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5536

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
23995

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5456

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12740

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6477

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5223

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5854

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8563

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2562

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7789

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8606

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7769

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2908

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5144

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2948

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2496

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4597

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3214

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1956

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
18426

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3134

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8521

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4032

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8523

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7843

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2488

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5040

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2454

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3590

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2481

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7185

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3893

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3280

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4039

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2029

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
332

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
289

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8106

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6111

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9065

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3594

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2150

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1003

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1519

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1255

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2423

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1583

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
5772

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1451

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
26651

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2400

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1320

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1848

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3147

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1123

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1019

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1886

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
936

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2637

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3724

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1288

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1526

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3682

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3547

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4387

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2399

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2325

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4824

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4995

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4992

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2288

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5655

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
5810

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
7966

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2790

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8205

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua