Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 2953Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7872

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8482

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6703

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6152

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21220

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6630

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4427

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7249

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6842

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12047

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9449

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3618

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6166

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5608

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6243

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25884

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6088

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13982

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7465

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6153

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6264

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9691

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2968

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8767

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9837

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8547

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3314

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5752

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3318

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2896

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5056

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3648

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2163

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22406

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3629

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9629

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4408

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9565

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9421

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2843

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5607

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2650

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3978

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2719

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7862

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4275

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3662

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4436

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2235

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8663

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6647

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9791

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4318

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2660

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1384

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1939

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1590

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3078

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2112

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7236

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1736

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
35474

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2927

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1708

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2273

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3929

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1478

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1360

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2358

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1132

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3312

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4780

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1755

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1835

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4623

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4441

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5521

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2987

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2960

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6280

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6188

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6273

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2967

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7041

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7210

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9920

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3652

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10217

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua