Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3772Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9576

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10100

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8162

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7313

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24356

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8052

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5380

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8872

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8111

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13574

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11412

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4486

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7202

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6735

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7338

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29005

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7093

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15618

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9011

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7573

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6956

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12063

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3529

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10105

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11512

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9541

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3967

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6580

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3913

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3546

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5726

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4319

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2601

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26376

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4251

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10864

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5009

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11209

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10548

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3315

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6451

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3128

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4601

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3282

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8836

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4868

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4312

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5003

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2721

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9554

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7573

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10748

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5751

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3536

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2000

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2675

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2277

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4186

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3047

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9682

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2417

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
46234

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3637

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2338

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2907

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5208

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2049

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1914

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3040

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1638

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4337

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
7161

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2434

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2615

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6021

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5779

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7321

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3804

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4004

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8605

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7945

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8333

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4114

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9117

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9046

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13395

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4891

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13064

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua