Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 2764Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7497

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8152

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6370

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5920

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20640

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6402

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4297

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6938

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6580

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11738

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9076

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3498

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5991

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5416

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6065

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25293

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5941

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13674

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7185

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5922

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6172

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9408

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2883

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8493

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9493

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8333

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3232

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5615

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3245

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2813

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4937

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3539

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2108

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
21545

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3542

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9371

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4325

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9292

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9045

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2778

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5462

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2598

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3886

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2650

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7680

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4199

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3578

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4334

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2180

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8542

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6504

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9595

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4082

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2509

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1301

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1833

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1483

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2923

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1941

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6773

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1637

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
32442

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2826

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1628

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2191

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3734

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1399

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1287

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2240

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1073

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3167

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4493

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1660

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1754

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4377

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4201

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5163

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2842

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2799

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5879

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5839

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5895

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2736

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6557

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6751

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9304

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3385

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9519

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua