Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 2601Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7121

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7772

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5988

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5661

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19948

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6152

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4123

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6608

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6265

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11380

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8702

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3363

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5786

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5228

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5848

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24705

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5741

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13269

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6877

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5646

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6063

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9052

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2766

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8208

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9139

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8104

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3116

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5435

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3155

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2702

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4820

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3419

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2037

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19937

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3432

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8969

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4223

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8998

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8419

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2678

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5315

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2534

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3798

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2580

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7484

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4097

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3473

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4237

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2110

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8385

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6361

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9422

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3900

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2374

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1202

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1725

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1391

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2727

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1808

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6308

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1556

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
29322

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2655

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1516

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2078

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3516

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1315

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1204

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2121

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1007

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2991

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4175

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1506

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1651

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4097

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3905

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4797

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2680

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2599

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5378

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5462

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5442

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2539

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6152

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6314

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8636

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3088

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8836

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua