Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 3631Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9323

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9820

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7914

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7088

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23900

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7758

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5167

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8593

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7905

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13321

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11068

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4322

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7015

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6555

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7109

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28496

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6934

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15374

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8694

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7326

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6817

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11604

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3425

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9824

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11267

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9369

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3828

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6409

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3802

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3409

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5592

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4173

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2505

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25856

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4122

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10673

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4887

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10878

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10374

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3218

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6304

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3027

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4479

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3150

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8627

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4748

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4153

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4878

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2620

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9358

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7392

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10527

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5450

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3337

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1861

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2521

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2142

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3949

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2854

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9296

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2257

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44772

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3476

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2216

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2748

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5002

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1933

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1798

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2914

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1520

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4160

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6407

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2278

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2414

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5779

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5513

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7016

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3652

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3791

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8284

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7680

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7994

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3905

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8755

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8793

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12932

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4685

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12517

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua