Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6705Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7980

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8559

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6784

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6216

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21411

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6697

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4481

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7330

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6923

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12161

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9554

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3650

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6206

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5655

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6299

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26107

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6146

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14070

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7545

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6224

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6289

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9808

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2980

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8850

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9936

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8594

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3349

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5780

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3345

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2930

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5090

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3682

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2176

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22682

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3651

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9738

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4438

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9639

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9547

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2867

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5658

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2675

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4003

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2755

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7910

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4298

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3690

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4461

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2248

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8703

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9830

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2989

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4364

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2692

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1403

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1971

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1619

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3138

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2152

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7356

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1763

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
36423

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2960

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1738

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2300

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4005

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1517

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1384

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2387

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1149

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3356

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4907

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1790

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1870

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4700

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4497

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5599

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3036

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3006

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6403

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6273

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6387

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3014

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7131

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7303

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10129

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3704

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10348

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua