Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7565Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9560

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10082

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8149

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7298

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24332

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8038

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5367

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8857

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8098

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13568

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11391

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4478

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7195

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6723

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7331

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28977

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7090

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15609

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8996

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7561

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6947

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12041

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3525

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10096

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11504

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9533

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3960

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6572

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3909

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3543

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5723

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4316

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2598

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26350

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4248

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10854

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5005

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11194

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10539

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3311

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6445

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3124

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4598

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3273

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8825

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4863

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4303

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5000

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2718

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9544

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10736

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3762

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5738

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3526

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1998

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2670

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2266

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4177

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3037

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9667

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2405

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
46154

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3627

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2331

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2900

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5202

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2039

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1909

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3030

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1635

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4326

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
7103

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2426

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2605

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6010

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5764

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7302

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3799

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3995

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8582

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7934

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8320

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4104

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9099

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9033

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13373

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4880

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13031

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua