Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6436Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7292

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7934

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6150

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5785

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20204

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6269

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4201

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6760

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6409

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11538

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8876

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3426

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5873

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5324

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5954

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24931

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5855

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13425

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7009

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5753

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6110

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9221

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2822

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8320

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9277

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8216

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3180

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5512

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3208

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2755

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4884

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3472

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2064

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
20774

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3489

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9131

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4270

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9112

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8561

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2726

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5388

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2564

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3844

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2611

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7576

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4144

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3524

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4284

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2133

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8472

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9492

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2690

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3978

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2442

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1255

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1782

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1425

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2824

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1882

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6530

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1587

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
30393

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2739

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1576

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2132

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3616

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1357

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1250

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2172

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1034

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3069

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4297

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1587

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1698

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4222

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4039

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4958

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2755

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2689

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5603

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5639

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5649

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2629

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6329

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6514

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8939

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3238

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9151

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua