Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7727Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9844

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10311

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8371

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7500

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24743

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8262

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5565

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9126

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8323

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13749

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11741

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4612

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7338

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6875

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7507

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29440

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7209

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15837

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9252

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7757

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7082

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12372

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10296

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11718

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9708

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4064

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6729

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3990

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3634

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5841

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4407

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2675

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26792

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4355

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11020

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5109

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11440

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10683

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3404

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6601

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3202

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4683

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3374

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8991

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4938

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4465

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5096

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2790

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9708

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10928

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3888

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5953

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3714

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2073

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2778

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2393

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4360

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3214

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10066

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2546

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
47320

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3732

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2462

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3021

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5370

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2137

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2049

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3151

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1713

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4462

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
8890

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2584

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2797

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6274

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6008

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7591

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3917

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4143

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8905

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8177

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8631

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4287

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9408

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9271

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13716

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5166

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13390

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua