Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6230Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6850

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7524

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5728

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5443

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19480

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5918

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3971

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6381

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6012

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11142

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8447

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3227

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5642

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5089

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5669

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24327

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5581

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12972

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6676

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5417

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5942

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8780

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2653

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7994

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8851

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7926

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3007

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5270

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3036

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2577

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4704

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3309

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1995

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19127

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3292

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8729

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4118

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8769

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8077

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2575

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5170

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2494

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3694

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2527

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7335

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3981

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3367

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4127

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2065

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8242

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9282

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2461

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3748

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2243

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1093

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1614

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1313

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2560

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1689

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6025

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1503

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
27715

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2505

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1412

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1963

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3296

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1204

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1103

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1980

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
975

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2779

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3952

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1390

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1575

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3845

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3703

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4580

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2521

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2438

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5118

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5210

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5207

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2415

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5898

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6050

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8251

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2921

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8448

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua