Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6784Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8202

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8731

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6957

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6367

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21797

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6818

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4562

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7507

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7058

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12379

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9758

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3755

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6300

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5813

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6403

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26537

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6289

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14295

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7745

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6351

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6364

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9990

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3028

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9003

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10153

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8708

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3406

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5858

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3397

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2987

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5145

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3722

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2211

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23192

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3693

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9874

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4492

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9792

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9675

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2914

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5721

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2706

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4067

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2799

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7991

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4360

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3749

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4510

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2299

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8777

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9922

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3083

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4482

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2767

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1466

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2042

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1679

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3239

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2236

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7641

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1825

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
38040

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3046

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1788

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2340

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4140

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1573

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1427

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2475

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1188

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3437

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5097

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1853

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1930

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4866

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4618

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5804

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3133

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3100

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6673

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6472

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6643

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3151

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7363

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7546

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10587

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3830

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10676

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua