Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7244Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9098

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9542

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7708

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6904

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23527

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7562

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4999

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8369

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7718

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13098

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10781

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4171

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6843

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6390

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6954

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28086

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6806

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15151

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8459

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7105

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6688

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11087

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3315

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9592

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11040

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9227

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3706

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6278

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3695

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3307

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5491

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4063

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2424

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25382

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4006

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10512

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4799

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10629

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10227

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3134

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6173

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2942

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4388

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3056

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8458

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4639

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4046

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4763

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2537

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9210

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10367

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3491

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5186

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3210

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1738

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2402

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2048

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3780

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2703

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8964

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2111

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
43693

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3343

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2098

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2642

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4818

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1841

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1699

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2805

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1432

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3999

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6087

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2155

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2273

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5552

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5304

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6771

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3521

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3619

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7964

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7430

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7679

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3725

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8495

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8539

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12274

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4459

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12099

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua