Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7413Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9334

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9832

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7930

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7100

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23933

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7777

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5184

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8610

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7927

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13339

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11091

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4333

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7032

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6572

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7129

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28530

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6952

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15394

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8712

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7345

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6828

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11654

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3430

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9836

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11279

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9386

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3840

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6428

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3809

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3424

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5609

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4187

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2506

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25887

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4138

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10689

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4897

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10898

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10391

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3221

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6308

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3033

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4492

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3167

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8646

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4759

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4164

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4888

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2623

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9374

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10548

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3647

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5475

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3356

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1870

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2527

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2158

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3969

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2873

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9327

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2268

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44822

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3494

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2220

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2758

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5027

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1944

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1807

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2918

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1533

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4181

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6434

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2290

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2426

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5802

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5529

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7040

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3659

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3806

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8309

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7703

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8009

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3926

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8780

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8802

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12963

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4694

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12541

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua