Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7542Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9508

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10041

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8109

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7258

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24251

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7999

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5334

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8812

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8065

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13533

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11326

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4454

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7167

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6695

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7310

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28896

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7071

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15574

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8949

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7525

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6930

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11990

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3504

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10059

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11470

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9506

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3940

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6548

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3890

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3519

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5696

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4292

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2580

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26267

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4228

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10826

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4982

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11140

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10518

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3295

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6419

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3107

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4575

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3250

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8790

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4845

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4271

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4980

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2697

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9513

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10704

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3739

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5701

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3491

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1973

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2643

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2245

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4135

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3001

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9615

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2372

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45918

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3597

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2313

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2880

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5174

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2022

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1883

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3004

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1618

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4300

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6815

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2394

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2572

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5971

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5725

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7250

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3770

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3970

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8527

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7891

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8268

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4073

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9038

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8999

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13303

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4846

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12938

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua