Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6983Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8624

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9109

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7295

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6600

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22572

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7167

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4721

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7880

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7308

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12680

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10160

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3901

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6510

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6049

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6612

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27200

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6515

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14664

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8001

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6673

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6487

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10425

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3140

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9259

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10565

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8933

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3521

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6022

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3509

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3102

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5291

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3850

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2286

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24305

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3808

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10147

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4600

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10108

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9930

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3003

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5919

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2796

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4180

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2894

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8202

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4478

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3876

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4593

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2386

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8951

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10098

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3238

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4744

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2930

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1569

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2172

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1848

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3449

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2404

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8204

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1938

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
40900

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3166

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1903

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2449

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4442

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1677

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1523

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2607

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1270

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3633

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5490

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1965

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2067

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5149

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4897

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6219

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3280

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3307

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7203

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6886

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7099

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3357

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7846

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7976

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11317

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4105

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11302

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua