Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7480Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9415

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9921

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8010

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7185

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24080

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7888

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5260

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8715

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7996

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13439

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11214

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4392

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7095

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6633

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7209

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28716

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7008

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15491

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8821

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7427

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6869

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11844

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3469

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9932

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11374

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9434

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3882

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6482

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3846

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3460

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5649

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4244

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2539

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26068

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4177

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10756

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4941

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11025

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10463

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3254

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6360

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3062

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4531

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3209

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8716

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4803

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4210

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4935

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2658

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9438

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10632

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3685

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5593

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3421

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1914

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2577

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2200

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4055

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2927

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9470

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2320

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45371

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3543

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2258

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2807

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5113

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1973

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1839

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2956

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1572

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4241

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6553

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2342

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2484

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5883

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5618

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7145

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3717

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3876

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8409

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7794

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8129

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3996

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8912

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8890

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13161

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4772

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12723

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua