Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6108Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6642

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7333

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5515

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5282

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19066

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5735

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3825

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6179

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5747

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10951

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8232

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3117

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5523

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4941

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5525

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
23978

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5448

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12727

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6466

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5210

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5849

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8552

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2556

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7780

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8591

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7761

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2904

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5141

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2942

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2488

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4591

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3208

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1954

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
18384

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3130

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8505

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4027

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8513

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7831

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2481

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5032

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2448

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3582

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2478

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7177

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3888

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3273

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4034

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2026

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
332

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
289

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8100

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9057

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2357

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3582

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2141

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
999

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1513

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1253

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2419

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1576

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
5756

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1449

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
26596

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2395

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1315

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1843

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3139

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1118

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1013

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1880

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
935

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2628

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3715

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1280

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1522

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3674

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3538

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4378

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2389

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2320

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4806

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4971

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4979

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2279

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5642

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
5796

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
7952

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2780

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8196

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua