Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7990Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10201

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10637

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8671

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7787

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25194

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8594

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5783

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9401

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8564

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14025

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12096

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4868

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7556

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7114

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7760

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30019

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7430

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16102

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9565

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8097

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7281

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12712

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3857

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10626

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12079

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9934

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4283

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6980

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4175

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3810

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6024

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4578

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2841

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27287

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4566

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11317

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5277

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11807

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10876

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3604

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6795

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3351

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4908

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3557

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9244

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5113

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4645

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5272

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2963

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9923

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11146

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4127

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6273

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3954

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2259

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2968

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2559

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4631

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3467

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10529

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2745

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
48506

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3907

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2655

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3203

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5711

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2324

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2222

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3328

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1873

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4719

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9506

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2767

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3010

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6690

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6319

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8076

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4153

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4446

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9339

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8564

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9063

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4608

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9838

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9684

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14159

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5611

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13877

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua