Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7448Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9375

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9879

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7976

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7151

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24014

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7831

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5218

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8672

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7972

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13399

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11166

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4367

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7069

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6608

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7181

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28636

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6979

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15450

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8777

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7390

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6850

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11798

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3451

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9889

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11325

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9416

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3860

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6456

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3829

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3444

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5629

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4222

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2524

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25990

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4160

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10736

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4921

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10963

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10438

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3239

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6338

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3052

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4514

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3188

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8686

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4779

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4186

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4913

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2644

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9409

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10596

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3669

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5530

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3389

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1891

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2553

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2180

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4014

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2901

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9421

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2299

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45089

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3521

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2241

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2780

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5081

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1963

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1820

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2936

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1553

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4215

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6508

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2314

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2450

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5846

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5578

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7093

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3692

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3840

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8361

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7747

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8062

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3962

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8844

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8846

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13067

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4739

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12644

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua