Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6925Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8501

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8978

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7203

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6530

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22313

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7040

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4667

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7741

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7220

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12585

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10025

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3845

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6440

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5981

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6537

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27014

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6454

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14542

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7929

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6560

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6443

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10263

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3101

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9180

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10432

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8862

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3481

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5968

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3475

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3059

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5243

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3811

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2263

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23973

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3771

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10065

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4573

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10010

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9853

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2974

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5855

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2768

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4142

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2860

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8124

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4443

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3829

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4562

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2356

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8887

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10042

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3184

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4648

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2869

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1535

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2128

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1800

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3369

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2333

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7987

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1895

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39936

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3125

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1866

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2415

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4350

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1644

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1489

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2575

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1235

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3562

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5344

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1935

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2026

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5052

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4779

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6082

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3221

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3235

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7062

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6744

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6944

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3284

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7689

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7849

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11082

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4014

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11125

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua