Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6607Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7807

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8404

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6634

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6087

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21123

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6545

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4401

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7152

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6794

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11949

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9356

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3608

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6116

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5547

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6185

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25693

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6051

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13928

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7397

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6089

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6233

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9605

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2942

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8693

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9752

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8478

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3287

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5707

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3293

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2865

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5015

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3617

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2147

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22164

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3625

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9573

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4394

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9498

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9325

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2825

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5544

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2631

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3936

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2707

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7825

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4253

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3632

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4399

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2211

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8623

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9715

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2895

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4280

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2613

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1357

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1910

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1571

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3041

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2117

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7113

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1706

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34734

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2913

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1666

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2255

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3885

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1453

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1337

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2356

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1113

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3280

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4649

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1730

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1808

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4550

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4362

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5414

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2951

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2919

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6161

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6094

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6181

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2884

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6893

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7101

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9779

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3572

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10048

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua