Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7362Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9279

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9772

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7865

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7047

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23814

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7718

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5126

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8532

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7861

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13268

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11008

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4286

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6977

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6529

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7081

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28419

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6909

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15329

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8646

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7282

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6790

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11388

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3404

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9775

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11225

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9341

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3809

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6379

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3784

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3387

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5571

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4151

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2484

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25760

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4095

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10648

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4870

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10828

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10342

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3199

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6274

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3008

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4454

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3130

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8594

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4727

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4127

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4859

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2602

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9328

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10497

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3609

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5399

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3308

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1837

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2500

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2120

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3914

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2826

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9232

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2227

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44536

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3454

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2195

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2731

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4961

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1915

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1782

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2893

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1504

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4131

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6335

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2250

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2392

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5742

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5477

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6975

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3621

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3760

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8229

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7629

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7941

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3867

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8697

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8749

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12787

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4635

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12444

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua