Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6380Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7162

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7815

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6033

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5690

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20001

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6185

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4145

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6638

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6299

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11411

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8736

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3379

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5811

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5252

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5871

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24773

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5767

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13317

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6905

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5672

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6075

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9092

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2784

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8232

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9182

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8136

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3136

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5464

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3174

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2718

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4842

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3435

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2043

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
20010

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3453

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9002

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4239

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9026

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8463

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2698

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5336

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2541

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3813

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2586

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7509

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4110

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3486

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4252

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2114

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8415

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9443

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2624

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3917

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2396

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1220

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1741

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1403

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2752

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1826

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6360

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1564

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
29665

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2679

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1534

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2093

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3538

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1328

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1220

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2133

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1012

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3017

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4210

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1525

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1654

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4119

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3937

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4827

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2696

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2622

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5417

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5505

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5471

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2563

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6187

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6347

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8695

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3115

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8897

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua