Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6497Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7468

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8130

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6337

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5911

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20604

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6389

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4287

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6923

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6571

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11719

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9056

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3493

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5980

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5408

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6047

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25274

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5933

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13649

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7172

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5900

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6165

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9389

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2880

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8486

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9465

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8321

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3229

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5607

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3244

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2804

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4935

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3529

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2101

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
21500

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3540

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9349

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4320

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9269

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9007

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2775

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5456

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2595

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3879

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2645

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7668

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4195

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3573

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4332

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2177

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8535

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9581

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2755

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4076

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2507

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1301

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1829

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1481

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2912

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1936

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6757

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1633

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
32298

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2813

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1625

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2183

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3724

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1395

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1286

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2234

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1070

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3154

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4474

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1655

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1751

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4363

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4187

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5142

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2836

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2786

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5852

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5821

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5876

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2723

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6536

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6729

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9285

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3364

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9492

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua