Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6644Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7859

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8473

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6693

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6144

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21206

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6623

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4424

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7234

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6835

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12034

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9447

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3616

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6161

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5604

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6238

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25859

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6084

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13972

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7458

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6142

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6263

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9682

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2966

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8756

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9829

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8542

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3313

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5748

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3316

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2890

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5049

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3646

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2162

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22371

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3627

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9619

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4405

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9550

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9413

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2842

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5604

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2649

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3975

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2716

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7854

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4273

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3658

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4433

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2232

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8658

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9786

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2949

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4306

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2656

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1378

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1936

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1584

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3077

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2108

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7230

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1733

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
35388

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2924

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1707

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2272

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3925

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1476

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1358

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2351

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1131

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3307

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4767

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1754

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1834

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4617

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4435

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5515

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2985

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2956

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6265

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6182

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6265

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2951

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7034

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7200

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9907

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3648

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10194

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua