Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7755Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9921

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10353

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8426

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7544

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24819

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8312

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5603

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9188

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8370

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13788

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11802

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4637

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7359

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6897

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7542

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29526

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7242

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15872

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9311

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7787

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7107

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12420

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3660

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10340

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11815

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9736

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4088

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6756

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4008

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3659

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5863

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4426

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2690

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26881

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4384

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11055

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5132

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11520

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10703

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3428

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6631

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3219

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4710

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3394

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9015

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4955

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4493

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5114

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2807

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9732

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10964

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3918

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5991

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3743

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2083

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2819

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2409

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4396

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3247

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10136

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2571

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
47530

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3745

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2491

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3039

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5422

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2149

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2071

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3170

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1733

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4480

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
8994

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2608

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2830

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6315

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6061

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7647

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3943

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4175

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8976

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8224

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8692

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4330

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9488

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9343

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13787

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5215

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13448

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua