Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 6574Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7733

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8371

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6568

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6060

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21021

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6523

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4378

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7118

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6744

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11920

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9306

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3571

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6092

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5523

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6166

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25588

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6026

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13868

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7346

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6045

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6230

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9575

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2936

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8654

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9716

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8471

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3281

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5690

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3288

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2857

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5014

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3605

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2143

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22005

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3602

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9528

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4378

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9454

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9299

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2821

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5526

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2629

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3946

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2694

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7790

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4247

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3626

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4391

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2211

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8614

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9714

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2875

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4216

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2588

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1342

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1896

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1555

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3029

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2069

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7058

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1699

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34252

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2886

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1666

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2245

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3844

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1444

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1333

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2314

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1111

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3264

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4627

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1731

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1799

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4526

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4337

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5379

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2935

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2901

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6115

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6025

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6133

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2852

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6833

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7042

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9690

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3550

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9961

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua