Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 5758Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5862

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6543

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4739

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
4710

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17626

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5217

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3467

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5455

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5171

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10144

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7493

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2785

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5128

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4437

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5028

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
22289

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5051

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11609

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5953

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4538

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5554

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7814

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2309

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7097

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7710

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7188

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2623

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4708

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2667

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2272

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4301

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2912

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1778

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15164

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2861

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7411

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3750

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7811

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6903

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2300

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4676

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2303

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3346

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2307

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6672

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3628

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3062

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3796

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1893

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
277

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7734

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8620

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
1987

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2868

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1829

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
817

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1194

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
989

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1949

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1287

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4893

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1270

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21412

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2045

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1101

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1573

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2725

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
923

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
846

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1549

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
774

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2171

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
2996

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1040

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1302

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3012

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2960

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3675

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1971

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1922

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
3992

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4142

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4231

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1877

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4705

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4857

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6606

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2399

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
6967

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua