Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Làm bạn với ma

Bài giảng Làm bạn với ma, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Làm bạn với ma của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Làm bạn với ma - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7518Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9469

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9990

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8063

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7220

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24187

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7956

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5299

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8772

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8035

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13496

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11283

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4427

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7137

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6668

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7253

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28829

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7049

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15541

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8897

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7488

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6904

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11924

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3484

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10002

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11430

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9470

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3917

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6520

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3868

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3498

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5675

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4268

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2561

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26173

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4208

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10797

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4964

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11100

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10496

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3274

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6394

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3088

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4555

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3229

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8756

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4827

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4242

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4960

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2682

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9486

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10672

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3718

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5660

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3461

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1944

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2616

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2225

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4110

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2967

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9558

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2354

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45723

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3569

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2291

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2851

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5147

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2002

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1862

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2983

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1598

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4276

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6655

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2372

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2530

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5936

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5682

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7195

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3745

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3931

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8482

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7853

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8220

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4044

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8984

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8952

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13254

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4815

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12842

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua