Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 27036Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8513

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9003

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7212

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6534

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22338

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7051

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4671

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7745

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7222

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12589

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10034

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3853

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6443

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5985

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6541

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6459

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14551

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7934

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6570

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6444

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10272

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3107

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9184

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10443

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8867

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3482

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5973

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3476

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3061

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5249

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3813

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2264

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24000

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3774

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10071

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4575

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10015

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9862

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2976

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5858

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2771

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4143

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2862

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8127

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4447

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3831

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4564

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2359

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8890

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6927

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10046

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3189

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4656

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2870

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1536

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2130

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1801

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3375

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2340

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7996

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1897

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39975

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3128

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1870

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2418

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4357

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1645

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1493

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2577

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1237

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3567

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5351

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1937

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2029

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5057

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4786

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6094

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3224

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3236

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7069

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6756

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6954

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3284

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7697

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7860

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11096

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4017

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11134

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua