Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 29427Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9838

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10304

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8366

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7493

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24732

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8253

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5560

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9115

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8315

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13744

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11735

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4607

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7334

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6872

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7497

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7206

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15831

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9246

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7752

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7076

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12359

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3627

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10285

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11710

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9698

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4061

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6726

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3987

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3630

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5836

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4402

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2672

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26783

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4352

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11012

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5105

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11431

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10679

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3397

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6596

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3200

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4679

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3371

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8985

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4936

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4460

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5094

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2787

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9705

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7718

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10923

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3886

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5945

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3710

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2068

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2775

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2391

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4354

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3211

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9995

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2542

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
47290

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3730

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2460

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3019

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5365

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2132

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2045

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3149

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1710

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4460

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
8858

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2579

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2795

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6265

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6003

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7581

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3913

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4139

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8897

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8169

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8623

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4284

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9401

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9264

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13706

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5160

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13379

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua