Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 22234Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5838

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6521

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4724

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
4689

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17564

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5203

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3455

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5440

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5165

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10119

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7479

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2779

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5116

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4423

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5017

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5037

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11563

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5931

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4516

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5550

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7791

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2305

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7083

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7683

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7178

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2615

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4692

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2661

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2266

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4296

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2907

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1776

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15062

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2856

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7385

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3748

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7798

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6867

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2298

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4662

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2300

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3339

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2300

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6665

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3621

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3054

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3791

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1893

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
277

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7729

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5749

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8607

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
1970

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2842

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1821

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
813

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1186

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
981

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1938

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1281

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4865

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1260

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21283

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2035

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1090

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1556

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2709

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
921

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
843

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1541

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
771

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2157

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
2973

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1035

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1297

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3004

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2946

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3661

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1965

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1913

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
3972

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4119

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4188

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1860

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4667

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4830

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6577

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2379

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
6920

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua