Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 24470Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6955

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7593

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5811

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5496

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19653

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5997

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4025

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6460

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6116

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11208

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8548

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3276

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5692

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5135

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5719

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5625

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13076

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6740

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5507

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5987

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8859

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2692

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8073

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8973

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7987

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3044

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5325

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3068

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2614

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4744

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3346

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2004

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19482

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3343

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8821

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4157

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8844

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8188

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2614

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5216

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2507

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3735

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2551

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7392

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4022

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3403

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4168

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2077

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8292

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6274

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9328

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2499

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3803

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2279

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1129

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1647

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1333

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2609

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1723

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6136

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1523

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
28235

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2545

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1445

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2002

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3367

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1246

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1138

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2027

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
985

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2875

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4034

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1429

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1593

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3943

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3768

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4654

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2578

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2495

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5201

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5300

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5291

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2456

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5984

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6124

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8384

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2979

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8589

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua