Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 25912Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7881

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8488

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6713

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6160

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21240

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6643

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4435

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7260

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6853

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12061

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9465

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3623

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6170

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5615

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6251

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6094

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13988

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7469

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6160

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6267

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9715

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2968

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8776

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9843

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8550

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3319

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5755

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3321

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2899

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5058

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3651

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2164

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22442

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9645

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4410

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9573

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9440

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2845

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5609

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2652

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3980

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2725

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7870

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4278

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3667

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4438

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2236

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8675

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6652

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9794

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2956

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4322

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2663

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1385

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1941

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1595

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3082

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2114

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7244

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1736

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
35595

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2929

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1710

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2276

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3938

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1481

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1363

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2359

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1133

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3318

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4794

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1759

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1842

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4631

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4448

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5530

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2992

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2964

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6287

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6196

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6289

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2972

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7053

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7222

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9935

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3657

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10229

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua