Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 28493Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9320

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9819

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7914

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7086

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23894

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7758

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5166

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8593

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7903

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13320

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11063

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4318

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7014

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6553

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7108

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6934

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15373

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8690

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7322

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6816

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11591

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3424

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9819

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11266

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9367

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3827

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6409

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3801

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3409

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5591

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4173

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2504

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25854

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4122

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10671

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4886

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10876

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10373

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3218

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6303

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3027

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4478

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3149

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8626

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4748

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4151

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4877

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2618

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9358

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7391

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10526

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3630

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5449

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3335

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1860

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2521

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2141

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3948

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2854

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9296

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2257

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44767

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3476

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2215

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2747

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5002

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1933

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1797

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2913

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1519

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4160

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6406

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2277

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2414

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5779

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5512

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7016

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3650

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3790

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8283

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7680

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7993

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3904

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8754

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8792

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12930

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4685

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12515

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua