Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 28417Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9277

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9771

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7864

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7046

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23813

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7717

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5125

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8529

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7860

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13266

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11007

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4285

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6977

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6528

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7079

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6909

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15328

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8644

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7281

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6790

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11386

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3404

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9775

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11224

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9341

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3809

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6379

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3783

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3387

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5571

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4149

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2484

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25754

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4095

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10648

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4869

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10827

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10342

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3199

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6274

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3008

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4454

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3130

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8594

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4726

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4126

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4859

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2602

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9328

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7361

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10497

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3608

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5398

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3307

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1835

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2498

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2120

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3911

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2825

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9229

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2225

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44529

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3452

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2195

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2730

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4960

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1914

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1780

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2892

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1503

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4129

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6333

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2249

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2391

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5741

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5474

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6972

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3618

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3758

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8225

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7626

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7938

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3864

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8695

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8747

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12783

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4632

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12441

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua