Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 28732Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9423

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9930

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8020

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7195

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24097

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7907

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5270

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8725

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8001

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13448

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11233

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4398

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7099

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6637

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7218

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7014

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15496

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8836

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7436

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6874

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11858

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3471

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9942

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11384

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9440

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3887

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6485

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3851

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3466

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5650

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4247

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2541

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26083

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4179

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10762

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4947

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11045

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10469

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3257

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6364

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3065

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4534

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3212

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8723

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4807

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4219

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4940

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2662

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9446

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7485

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10642

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3691

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5609

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3429

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1919

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2584

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2204

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4069

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2932

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9480

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2326

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45446

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3546

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2264

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2816

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5121

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1978

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1843

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2959

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1577

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4247

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6567

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2346

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2490

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5889

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5629

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7153

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3725

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3885

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8415

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7800

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8142

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4003

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8919

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8902

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13178

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4779

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12749

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua