Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 26805Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8351

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8864

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7082

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6476

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22074

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6942

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4619

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7624

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7148

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12496

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9897

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3806

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6372

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5899

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6470

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6366

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14445

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7844

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6455

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6405

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10129

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3065

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9106

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10287

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8786

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3448

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5914

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3438

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3024

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5200

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3772

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2237

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23593

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3724

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9989

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4544

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9911

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9775

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2947

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5795

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2748

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4112

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2838

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8060

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4411

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3795

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4537

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2328

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8828

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6862

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9986

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3137

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4562

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2820

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1496

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2088

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1735

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3300

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2295

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7820

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1858

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39020

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3081

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1828

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2380

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4255

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1609

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1457

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2517

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1210

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3500

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5231

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1901

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1979

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4970

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4690

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5937

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3174

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3172

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6888

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6615

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6795

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3223

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7543

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7698

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10879

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3924

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10955

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua