Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 24783Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7174

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7824

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6039

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5702

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20025

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6191

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4150

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6653

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6311

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11425

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8748

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3383

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5815

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5259

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5879

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5780

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13324

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6914

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5681

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6079

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9105

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2790

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8241

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9194

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8140

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3144

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5473

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3179

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2721

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4847

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3440

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2043

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
20039

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3457

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9010

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4242

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9033

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8485

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2704

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5341

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2542

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3817

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2588

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7516

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4115

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3493

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4257

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2116

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8422

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6387

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9450

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2635

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3923

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2398

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1225

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1746

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1404

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2759

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1834

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6369

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1564

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
29744

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2687

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1537

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2098

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3548

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1335

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1221

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2138

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1013

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3023

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4226

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1532

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1657

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4137

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3952

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4840

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2700

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2629

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5426

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5515

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5486

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2566

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6201

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6364

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8715

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3129

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8914

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua