Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 27210Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8626

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9117

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7301

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6602

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22585

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7173

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4726

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7886

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7312

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12689

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10168

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3903

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6513

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6053

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6615

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6519

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14677

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8004

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6684

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6491

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10434

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3142

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9262

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10576

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8936

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3522

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6026

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3514

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3104

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5291

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3852

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2290

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24321

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3811

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10151

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4602

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10116

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9934

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3005

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5923

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2798

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4181

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2895

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8210

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4481

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3880

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4595

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2388

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8954

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6987

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10102

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3249

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4749

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2936

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1571

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2175

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1849

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3455

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2409

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8215

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1940

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
40935

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3168

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1905

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2452

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4445

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1678

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1525

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2611

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1272

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3638

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5501

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1966

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2069

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5152

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4906

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6223

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3285

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3309

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7211

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6892

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7105

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3367

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7851

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7981

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11329

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4110

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11307

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua