Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 25679Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7796

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8398

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6618

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6085

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21103

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6536

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4394

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7151

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6781

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11942

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9350

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3597

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6110

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5545

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6175

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6046

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13919

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7384

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6075

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6229

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9599

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2936

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8683

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9743

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8476

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3281

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5702

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3290

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2860

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5010

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3612

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2142

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22141

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3621

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9566

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4388

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9491

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9319

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2822

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5539

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2626

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3933

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2701

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7821

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4250

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3626

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4393

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2206

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8614

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6599

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9711

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2889

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4265

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2606

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1353

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1907

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1567

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3036

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2109

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7102

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1701

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34672

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2910

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1660

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2253

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3879

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1448

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1330

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2347

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1108

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3275

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4643

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1726

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1801

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4543

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4357

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5407

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2946

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2912

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6153

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6078

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6167

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2873

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6884

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7087

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9758

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3563

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10033

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua