Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 26471Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8178

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8704

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6931

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6346

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21747

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6798

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4547

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7490

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7026

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12350

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9732

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3745

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6288

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5785

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6389

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6261

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14263

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7715

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6330

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6348

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9964

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3025

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8980

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10126

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8687

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3392

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5841

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3386

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2982

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5133

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3715

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2206

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23131

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3688

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9848

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4475

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9761

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9653

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2904

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5711

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2698

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4054

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2793

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7976

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4348

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3740

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4501

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2287

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8763

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6773

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9908

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3066

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4468

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2755

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1459

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2031

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1670

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3224

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2222

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7603

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1818

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
37831

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3030

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1776

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2330

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4121

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1566

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1421

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2465

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1183

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3423

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5066

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1846

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1918

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4839

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4595

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5766

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3112

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3082

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6635

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6443

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6597

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3130

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7318

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7506

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10517

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3810

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10616

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua