Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 29116Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9661

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10163

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8216

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7361

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24465

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8106

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5435

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8944

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8165

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13639

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11495

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4519

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7237

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6778

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7380

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7117

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15686

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9074

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7628

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6999

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12159

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3553

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10155

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11560

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9591

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3997

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6625

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3932

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3572

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5766

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4341

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2625

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26519

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4276

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10905

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5043

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11274

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10593

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3340

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6492

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3147

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4623

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3309

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8878

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4885

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4362

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5032

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2743

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9609

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7615

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10793

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3807

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5814

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3599

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2024

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2707

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2312

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4234

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3101

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9768

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2459

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
46620

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3667

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2372

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2945

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5247

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2081

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1968

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3079

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1659

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4377

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
7606

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2488

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2665

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6082

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5842

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7396

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3837

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4039

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8686

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8002

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8399

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4163

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9183

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9099

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13488

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4967

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13177

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua