Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 23960Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6636

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7324

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5509

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5278

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19061

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5733

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3823

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6174

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5743

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10949

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8229

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3115

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5520

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4935

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5523

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5445

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12721

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6464

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5204

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5847

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8548

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2553

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7776

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8585

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7759

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2897

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5136

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2940

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2486

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4588

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3207

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1954

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
18349

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3128

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8497

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4024

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8508

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7828

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2479

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5026

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2448

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3581

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2477

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7173

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3887

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3270

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4029

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2026

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
332

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
289

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8098

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6105

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9054

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2352

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3580

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2136

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
997

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1510

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1251

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2412

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1572

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
5745

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1447

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
26572

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2391

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1314

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1840

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3138

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1115

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1008

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1876

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
933

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2622

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3707

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1278

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1520

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3671

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3534

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4374

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2386

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2319

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4800

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4967

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4968

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2274

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5638

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
5782

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
7946

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2777

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8185

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua