Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 26100Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7974

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8553

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6781

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6214

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21399

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6688

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4478

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7326

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6914

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12144

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9552

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3648

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6204

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5652

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6297

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6144

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14068

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7542

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6222

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6289

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9806

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2980

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8847

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9933

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8592

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3341

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5779

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3344

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2929

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5089

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3678

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2175

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22672

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3650

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9735

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4435

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9636

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9545

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2867

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5657

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2675

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4001

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2753

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7905

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4297

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3688

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4460

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2248

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8702

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6698

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9829

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2986

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4358

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2690

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1403

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1970

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1616

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3136

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2148

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7350

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1761

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
36394

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2957

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1738

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2299

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4004

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1516

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1383

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2386

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1148

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3355

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4898

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1787

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1869

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4697

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4494

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5594

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3031

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3004

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6402

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6270

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6384

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3014

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7130

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7298

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10106

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3701

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10339

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua