Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 28916Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9519

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10050

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8115

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7268

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24273

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8011

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5338

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8821

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8069

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13544

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11339

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4459

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7176

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6702

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7314

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7076

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15586

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8959

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7532

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6935

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12003

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3510

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10068

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11476

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9515

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3945

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6555

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3893

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3524

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5704

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4299

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2584

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26280

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4234

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10833

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4989

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11154

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10523

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3298

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6424

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3110

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4583

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3255

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8801

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4851

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4277

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4984

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2701

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9520

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7544

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10709

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3747

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5711

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3497

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1980

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2651

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2250

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4144

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3008

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9621

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2379

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45972

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3602

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2318

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2886

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5180

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2026

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1887

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3009

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1620

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4306

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6873

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2399

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2579

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5983

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5732

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7264

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3779

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3977

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8538

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7901

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8282

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4082

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9055

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9006

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13323

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4853

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12953

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua