Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 29353Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9793

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10275

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8338

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7467

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24664

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8213

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5532

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9066

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8277

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13720

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11676

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4585

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7310

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6857

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7468

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7181

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15801

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9205

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7734

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7060

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12295

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3611

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10249

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11671

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9675

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4041

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6704

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3976

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3616

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5822

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4387

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2660

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26732

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4339

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10991

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5092

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11397

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10667

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3382

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6578

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3187

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4664

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3359

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8962

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4924

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4437

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5084

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2773

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9686

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7694

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10893

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3872

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5910

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3678

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2060

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2765

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2382

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4327

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3181

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9942

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2521

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
47144

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3716

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2439

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3002

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5334

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2122

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2026

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3136

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1698

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4449

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
8583

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2557

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2753

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6214

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5961

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7539

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3895

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4116

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8840

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8124

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8568

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4260

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9349

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9226

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13654

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5119

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13327

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua