Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 28640Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9375

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9883

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7977

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7153

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24020

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7832

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5222

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8673

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7973

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13401

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11167

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4367

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7069

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6609

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7183

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6980

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15455

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8779

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7398

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6852

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11802

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3451

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9893

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11328

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9416

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3861

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6457

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3830

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3445

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5631

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4226

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2524

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25994

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4161

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10737

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4921

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10968

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10440

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3240

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6338

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3052

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4514

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3189

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8686

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4783

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4187

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4914

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2644

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9411

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7450

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10599

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3669

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5534

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3390

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1891

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2553

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2180

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4018

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2903

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9423

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2300

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45104

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3522

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2241

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2781

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5082

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1963

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1821

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2938

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1554

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4218

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6510

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2315

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2453

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5850

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5581

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7094

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3694

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3842

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8363

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7750

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8064

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3965

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8854

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8847

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13075

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4739

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12650

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua