Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 28993Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9565

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10091

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8155

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7307

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24344

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8041

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5371

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8862

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8103

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13572

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11401

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4484

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7199

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6729

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7334

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7091

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15615

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9002

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7569

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6952

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12048

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3526

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10098

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11507

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9538

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3963

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6576

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3910

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3544

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5723

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4317

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2600

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26362

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4249

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10858

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5006

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11202

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10542

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3313

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6447

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3126

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4599

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3279

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8833

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4865

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4307

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5001

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2719

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9548

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7570

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10740

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3766

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5746

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3530

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1999

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2673

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2273

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4179

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3041

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9675

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2408

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
46193

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3630

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2335

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2904

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5206

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2042

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1912

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3036

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1636

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4331

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
7132

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2430

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2609

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6019

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5769

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7310

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3802

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3998

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8589

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7939

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8324

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4109

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9108

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9039

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13382

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4887

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13053

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua