Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 22358Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5884

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6553

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4755

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
4734

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17675

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5238

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3476

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5474

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5197

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10168

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7517

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2792

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5141

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4464

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5042

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5057

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11639

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5967

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4560

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5560

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7837

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2314

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7129

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7756

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7216

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2629

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4721

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2672

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2274

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4309

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2914

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1782

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15320

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2877

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7462

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3759

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7837

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6931

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2306

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4687

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2305

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3353

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2308

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6682

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3637

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3067

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3800

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1895

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
278

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7745

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5777

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8633

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
1997

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2891

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1834

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
824

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1201

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
998

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1969

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1299

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4918

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1274

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21596

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2049

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1116

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1585

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2746

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
929

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
849

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1561

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
780

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2190

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3028

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1045

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1310

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3024

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2974

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3698

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1978

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1940

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4016

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4168

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4252

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1882

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4738

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4892

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6650

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2418

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
7016

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua