Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Hóa giải nghiệp tiền kiếp của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 28077Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9092

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9538

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7704

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6898

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23522

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7556

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4996

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8366

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7714

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13095

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10772

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4169

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6838

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6387

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6952

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6804

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15146

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8454

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7102

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6688

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11080

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3314

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9588

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11037

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9225

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3706

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6277

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3694

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3305

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5491

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4062

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2424

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25369

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4004

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10509

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4797

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10621

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10226

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3133

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6172

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2942

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4386

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3056

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8454

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4639

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4046

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4762

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2537

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9208

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7241

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10365

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3490

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5179

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3209

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1734

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2399

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2046

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3777

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2699

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8959

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2107

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
43663

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3341

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2098

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2639

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4816

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1840

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1697

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2804

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1430

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3992

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6081

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2152

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2273

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5549

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5300

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6766

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3520

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3619

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7955

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7426

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7672

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3719

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8493

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8534

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12260

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4457

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12090

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua