Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Giá trị lòng chân thật

Bài giảng Giá trị lòng chân thật, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Giá trị lòng chân thật của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Giá trị lòng chân thật - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 49292Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10445

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10931

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8925

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
8146

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25639

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8949

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6035

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9615

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8793

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14276

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12432

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5184

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7764

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7349

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
8085

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30547

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7602

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16288

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9945

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8424

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7457

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
13090

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4086

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10912

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12420

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10118

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4512

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7198

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4412

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4010

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6226

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4756

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3036

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27725

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4787

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11567

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5429

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
12205

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11078

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3796

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7026

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3527

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5086

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3752

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9474

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5345

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4809

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5478

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3136

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10128

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8234

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11409

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4322

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6610

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4151

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2451

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3167

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2756

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4880

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3689

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10930

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2987

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
4088

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2871

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3401

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
6045

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2549

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2405

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3496

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2053

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4985

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9881

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2985

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3181

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
7203

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6623

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8553

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4419

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4827

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9778

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8892

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9489

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4906

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
10164

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
10036

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14550

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
6101

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14412

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua