Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Giá trị lòng chân thật

Bài giảng Giá trị lòng chân thật, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Giá trị lòng chân thật của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Giá trị lòng chân thật - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 49729Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10522

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11045

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9062

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
8302

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25810

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9091

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6155

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9714

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8874

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14379

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12597

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5297

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7847

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7426

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
8234

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30746

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7675

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16367

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
10102

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8563

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7523

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
13297

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4171

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
11043

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12606

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10233

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4585

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7289

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4496

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4097

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6316

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4848

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3124

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27916

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4867

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11677

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5497

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
12346

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11209

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3872

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7117

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3616

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5176

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3815

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9560

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5430

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4930

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5567

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3227

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10207

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8419

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11517

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4388

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6752

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4252

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2521

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3250

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2849

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4992

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3784

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11097

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
3103

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
4162

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2972

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3485

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
6155

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2632

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2489

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3560

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2156

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
5127

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
10004

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
3069

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3258

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
7363

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6728

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8732

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4504

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
5005

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9976

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
9015

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9645

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
5022

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
10304

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
10169

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14713

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
6216

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14636

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua