Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Giá trị lòng chân thật

Bài giảng Giá trị lòng chân thật, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Giá trị lòng chân thật của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Giá trị lòng chân thật - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 49013Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10349

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10840

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8835

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7992

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25470

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8822

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5937

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9534

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8703

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14183

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12298

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5057

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7689

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7270

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7963

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30358

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7544

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16228

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9794

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8294

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7402

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12940

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3998

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10804

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12291

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10056

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4413

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7135

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4325

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3951

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6155

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4702

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2969

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27589

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4718

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11483

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5380

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
12062

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11011

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3740

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6944

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3463

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5022

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3667

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9393

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5260

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4752

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5414

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3082

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10061

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8137

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11326

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4256

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6485

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4086

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2382

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3097

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2685

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4787

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3611

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10817

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2906

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
4026

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2791

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3339

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5926

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2473

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2342

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3431

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2005

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4901

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9783

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2918

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3127

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
7044

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6525

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8406

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4342

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4720

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9641

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8792

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9354

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4817

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
10063

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9929

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14406

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5881

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14210

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua