Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Giá trị lòng chân thật

Bài giảng Giá trị lòng chân thật, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Giá trị lòng chân thật của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Giá trị lòng chân thật - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 48307Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10134

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10548

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8592

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7702

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25088

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8513

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5732

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9346

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8507

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13944

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12020

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4796

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7484

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7035

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7699

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29881

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7379

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16052

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9505

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8014

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7232

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12609

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3797

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10538

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11994

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9881

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4229

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6918

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4124

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3766

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5980

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4526

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2791

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27189

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4516

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11234

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5232

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11721

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10820

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3549

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6746

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3305

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4855

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3510

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9170

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5066

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4603

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5225

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2914

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9870

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7922

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11095

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4059

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6197

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3886

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2212

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2921

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2510

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4555

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3414

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10419

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2685

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3856

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2609

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3154

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5626

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2270

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2171

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3282

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1830

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4645

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9391

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2714

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2960

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6591

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6249

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7973

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4092

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4378

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9239

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8470

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8963

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4523

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9751

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9598

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14070

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5511

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13766

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua