Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Giá trị lòng chân thật

Bài giảng Giá trị lòng chân thật, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Giá trị lòng chân thật của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Giá trị lòng chân thật - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 49598Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10498

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11001

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9018

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
8257

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25754

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9057

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6115

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9679

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8856

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14348

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12540

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5261

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7820

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7408

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
8191

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30700

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7653

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16345

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
10059

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8524

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7504

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
13238

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4150

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
11001

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12560

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10197

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4565

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7253

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4463

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4067

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6283

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4816

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3091

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27863

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4842

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11654

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5478

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
12316

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11163

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3842

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7083

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3576

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5150

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3794

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9538

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5395

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4902

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5532

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3198

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10174

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8353

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11475

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4372

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6707

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4218

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2501

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3216

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2817

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4947

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3751

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11038

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
3061

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
4142

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2935

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3454

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
6115

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2599

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2455

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3540

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2119

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
5076

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9965

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
3030

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3236

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
7330

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6689

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8678

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4475

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4942

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9922

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8978

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9605

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4982

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
10264

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
10130

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14668

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
6176

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14583

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua