Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Giá trị lòng chân thật

Bài giảng Giá trị lòng chân thật, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Giá trị lòng chân thật của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Giá trị lòng chân thật - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 48059Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10050

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10464

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8526

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7631

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24977

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8431

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5686

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9288

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8456

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13886

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11930

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4727

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7434

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6970

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7632

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29757

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7327

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15996

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9430

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7915

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7182

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12532

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3742

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10456

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11916

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9830

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4171

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6854

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4083

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3730

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5934

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4495

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2759

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27085

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4466

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11155

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5194

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11644

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10773

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3503

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6699

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3272

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4801

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3463

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9099

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5031

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4562

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5185

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2873

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9810

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7854

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11048

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3996

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6112

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3822

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2167

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2887

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2474

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4494

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3337

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10306

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2635

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3818

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2568

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3112

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5542

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2219

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2132

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3236

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1791

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4575

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9274

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2669

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2914

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6475

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6181

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7834

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4028

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4299

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9133

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8372

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8857

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4437

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9647

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9494

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13958

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5410

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13641

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua