Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Giá trị lòng chân thật

Bài giảng Giá trị lòng chân thật, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Giá trị lòng chân thật của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Giá trị lòng chân thật - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 49141Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10391

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10884

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8876

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
8058

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25543

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8881

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5979

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9576

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8758

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14227

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12362

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5111

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7728

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7305

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
8024

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30453

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7575

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16256

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9871

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8355

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7433

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
13013

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4035

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10860

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12356

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10086

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4456

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7169

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4362

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3984

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6202

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4730

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3000

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27658

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4760

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11522

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5406

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
12136

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11049

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3768

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6986

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3501

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5057

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3706

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9436

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5293

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4786

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5444

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3109

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10099

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8183

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11369

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4291

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6546

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4119

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2422

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3132

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2721

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4835

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3645

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10858

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2944

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
4061

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2835

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3371

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5985

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2510

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2377

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3472

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2029

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4947

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9832

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2946

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3154

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
7116

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6573

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8465

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4391

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4768

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9698

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8842

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9416

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4868

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
10114

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9980

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14485

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
6011

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14281

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua