Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Giá trị lòng chân thật

Bài giảng Giá trị lòng chân thật, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Giá trị lòng chân thật của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Giá trị lòng chân thật - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 47809Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10000

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10396

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8487

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7597

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24883

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8373

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5651

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9246

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8417

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13841

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11870

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4681

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7402

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6934

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7584

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29636

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7288

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15943

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9373

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7855

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7147

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12486

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3697

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10400

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11876

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9795

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4135

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6807

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4054

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3695

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5903

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4462

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2728

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26966

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4428

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11098

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5165

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11589

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10742

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3470

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6666

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3250

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4749

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3435

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9059

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4997

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4530

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5151

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2843

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9774

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7808

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11013

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3953

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6051

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3780

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2122

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2858

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2439

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4446

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3292

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10211

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2601

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3778

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2535

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3078

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5489

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2185

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2104

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3202

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1764

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4526

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9166

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2638

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2872

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6395

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6115

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7729

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3984

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4237

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9059

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8292

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8770

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4382

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9565

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9411

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13873

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5311

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13539

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua