Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Giá trị lòng chân thật

Bài giảng Giá trị lòng chân thật, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Giá trị lòng chân thật của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Giá trị lòng chân thật - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 48814Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10289

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10758

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8773

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7906

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25362

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8727

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5869

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9486

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8649

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14121

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12215

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4971

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7633

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7216

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7887

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30222

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7495

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16175

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9700

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8213

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7352

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12847

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3940

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10728

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12211

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10012

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4359

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7072

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4261

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3892

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6105

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4649

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2914

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27475

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4654

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11431

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5342

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11975

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10954

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3684

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6886

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3422

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4975

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3628

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9344

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5190

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4706

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5350

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3030

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10001

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8073

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11259

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4203

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6406

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4028

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2328

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3047

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2636

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4723

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3550

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10714

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2838

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3975

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2729

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3280

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5848

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2407

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2291

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3389

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1953

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4832

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9675

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2851

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3078

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6929

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6448

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8291

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4269

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4619

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9528

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8706

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9242

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4738

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9989

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9837

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14312

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5770

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14070

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua