Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Giá trị lòng chân thật

Bài giảng Giá trị lòng chân thật, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Giá trị lòng chân thật của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Giá trị lòng chân thật - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 48520Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10205

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10642

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8674

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7793

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25201

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8600

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5787

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9405

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8567

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14028

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12102

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4872

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7561

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7118

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7764

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30029

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7433

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16105

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9570

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8101

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7283

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12716

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3862

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10627

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12084

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9937

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4287

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6983

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4179

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3815

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6026

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4581

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2843

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27294

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4569

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11323

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5279

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11815

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10880

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3607

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6799

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3353

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4911

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3559

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9247

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5115

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4647

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5274

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2964

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9925

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7993

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11148

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4129

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6281

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3958

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2265

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2971

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2562

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4634

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3471

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10538

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2748

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3908

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2656

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3204

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5716

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2327

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2225

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3332

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1875

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4726

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9521

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2770

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3011

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6697

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6325

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8082

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4158

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4450

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9345

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8573

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9071

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4612

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9844

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9689

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14162

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5620

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13882

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua