Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Giá trị lòng chân thật

Bài giảng Giá trị lòng chân thật, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Giá trị lòng chân thật của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Giá trị lòng chân thật - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 49451Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10473

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10963

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8967

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
8203

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25699

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8999

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6072

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9644

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8822

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14309

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12488

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5225

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7791

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7378

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
8140

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30626

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7621

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16315

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
10001

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8467

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7480

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
13160

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4116

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10960

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12493

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10160

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4537

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7226

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4437

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4032

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6255

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4784

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3061

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27789

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4815

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11608

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5454

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
12254

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11112

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3818

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7053

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3552

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5118

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3771

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9505

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5366

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4878

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5497

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3172

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10153

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8298

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11440

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4351

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6653

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4182

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2479

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3189

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2799

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4912

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3722

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10978

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
3021

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
4112

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2908

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3427

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
6075

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2575

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2432

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3517

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2091

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
5021

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9924

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
3005

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3210

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
7268

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6652

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8606

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4446

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4886

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9850

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8936

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9544

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4953

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
10211

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
10082

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14607

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
6132

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14527

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua