Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Buông tất cả sẽ được tất cả

Bài giảng Buông tất cả sẽ được tất cả, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Buông tất cả sẽ được tất cả của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Buông tất cả sẽ được tất cả - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 9575Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7883

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8492

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6722

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6167

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21248

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6649

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4437

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7264

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6856

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12067

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9468

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3625

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6171

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5618

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6253

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25922

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6098

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13996

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7471

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6165

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6268

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9719

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2968

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8784

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9845

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8556

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3320

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5756

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3321

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2902

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5061

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3651

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2165

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22467

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9648

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4411

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9443

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2845

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5613

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2652

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3980

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2726

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7873

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4278

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3667

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4438

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2237

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8675

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6652

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9795

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2958

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4327

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2665

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1385

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1942

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1597

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3085

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2115

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7254

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1736

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
35656

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2929

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1710

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2279

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3940

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1481

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1364

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2363

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1133

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3321

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4803

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1759

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1844

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4638

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4451

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5536

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2993

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2966

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6295

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6204

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6295

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2976

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7061

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7226

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9944

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3660

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10239

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua