Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Buông tất cả sẽ được tất cả

Bài giảng Buông tất cả sẽ được tất cả, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Buông tất cả sẽ được tất cả của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Buông tất cả sẽ được tất cả - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 10884Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9324

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9827

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7923

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7093

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23920

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7766

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5174

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8606

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7917

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13330

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11077

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4327

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7023

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6562

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7118

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28515

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6940

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15383

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8701

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7333

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6823

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11631

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3427

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9834

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11276

Ăn chay và ăn mặn 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9378

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3833

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6417

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3807

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3414

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5600

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4180

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2505

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25874

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4129

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10678

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4891

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10380

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3220

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6306

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3032

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4484

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3156

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8634

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4754

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4158

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4882

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2621

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9368

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7403

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10538

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3639

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5464

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3343

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1866

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2526

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2148

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3958

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2864

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9315

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2266

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44803

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3483

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2219

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2752

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5016

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1941

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1803

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2918

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1529

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4172

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6422

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2284

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2422

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5789

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5524

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7030

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3656

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3800

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8297

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7692

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8003

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3915

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8767

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8801

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12950

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4692

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12532

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua