Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 9334Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9267

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9759

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7852

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7037

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23793

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7707

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5108

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8520

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7851

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13253

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10994

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4279

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6973

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6519

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7072

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28401

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6904

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15317

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8634

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7273

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6783

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11359

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3398

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9760

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11208

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3800

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6372

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3778

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3381

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5564

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4142

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2479

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25719

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4087

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10642

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4865

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10815

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10338

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3194

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6268

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3003

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4450

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3125

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8580

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4721

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4120

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4852

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2598

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9322

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7354

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10489

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3605

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5387

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3305

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1830

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2491

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2116

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3907

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2817

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9214

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2218

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44488

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3449

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2188

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2726

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4955

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1909

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1777

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2889

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1502

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4125

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6323

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2246

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2376

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5733

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5464

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6958

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3612

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3748

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8213

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7618

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7922

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3856

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8680

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8734

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12752

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4625

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12416

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua