Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 9222Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9090

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9532

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7702

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6896

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23511

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7552

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4994

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8360

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7712

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13092

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10763

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4168

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6834

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6384

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6950

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28069

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6803

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15141

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8449

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7099

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6684

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11079

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3313

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9586

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11030

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3703

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6275

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3691

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3301

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5489

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4060

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2422

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25363

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4002

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10507

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4795

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10618

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10222

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3131

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6170

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2939

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4382

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3051

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8452

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4637

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4043

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4760

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2534

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9206

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7240

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10361

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3487

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5177

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3206

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1732

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2395

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2045

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3775

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2698

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8953

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2104

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
43641

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3339

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2096

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2634

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4812

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1838

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1695

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2801

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1428

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3985

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6076

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2150

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2270

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5544

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5294

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6762

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3516

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3611

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7950

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7418

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7667

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3714

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8479

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8526

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12248

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4452

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12080

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua