Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8868Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8514

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9004

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7213

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6534

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22339

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7052

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4672

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7748

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7222

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12589

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10034

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3853

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6443

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5985

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6541

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27037

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6459

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14551

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7935

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6570

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6444

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10272

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3107

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9184

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10443

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3482

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5973

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3476

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3061

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5249

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3813

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2264

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24001

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3774

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10071

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4575

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10015

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9862

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2976

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5859

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2771

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4143

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2862

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8127

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4447

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3831

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4564

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2359

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8890

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6927

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10046

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3189

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4656

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2870

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1536

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2130

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1801

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3375

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2340

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7996

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1897

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39979

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3128

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1870

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2418

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4357

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1645

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1493

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2577

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1237

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3567

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5354

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1937

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2029

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5057

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4786

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6094

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3224

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3236

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7069

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6756

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6954

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3284

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7697

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7860

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11096

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4017

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11134

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua