Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 9591Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9661

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10163

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8216

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7361

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24465

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8106

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5435

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8944

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8165

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13639

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11495

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4519

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7237

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6778

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7380

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29115

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7117

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15686

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9074

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7628

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6999

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12159

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3553

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10155

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11560

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3997

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6625

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3932

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3572

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5766

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4341

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2625

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26519

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4276

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10905

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5043

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11274

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10593

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3340

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6492

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3147

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4623

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3309

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8878

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4885

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4362

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5032

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2743

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9609

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7615

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10793

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3807

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5814

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3599

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2024

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2707

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2312

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4234

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3101

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9768

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2459

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
46620

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3667

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2372

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2945

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5247

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2081

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1968

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3079

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1659

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4377

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
7606

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2488

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2665

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6082

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5842

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7396

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3837

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4039

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8686

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8002

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8399

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4163

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9183

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9099

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13488

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4967

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13177

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua