Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 9676Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9793

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10275

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8338

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7467

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24664

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8213

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5532

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9066

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8277

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13720

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11676

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4585

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7310

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6857

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7468

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29353

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7181

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15801

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9205

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7734

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7060

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12295

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3611

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10249

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11671

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4041

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6704

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3976

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3616

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5822

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4387

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2660

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26732

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4339

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10991

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5092

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11397

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10667

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3382

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6578

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3187

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4664

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3359

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8962

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4924

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4437

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5084

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2773

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9686

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7694

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10893

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3872

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5910

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3678

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2060

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2765

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2382

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4327

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3181

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9942

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2521

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
47144

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3716

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2439

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3002

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5334

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2122

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2026

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3136

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1698

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4449

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
8583

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2557

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2753

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6214

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5961

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7539

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3895

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4116

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8840

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8124

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8568

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4260

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9349

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9226

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13654

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5119

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13327

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua