Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 9372Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9323

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9822

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7919

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7088

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
23912

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7760

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5169

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8598

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7911

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13322

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11073

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4322

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7017

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6556

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7111

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28506

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6936

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15378

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8695

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7329

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6818

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11621

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3426

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9830

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11272

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3829

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6410

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3805

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3409

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5593

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4175

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2505

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
25864

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4124

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10673

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4888

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10879

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10374

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3219

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6304

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3029

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4480

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3150

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8629

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4750

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4154

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4878

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2621

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9362

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7396

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10531

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3632

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5455

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3337

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1862

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2523

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2144

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3952

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2858

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9305

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2263

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
44788

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3477

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2217

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2748

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5007

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1935

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1798

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2916

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1522

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4163

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6411

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2279

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2415

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5782

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5517

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7022

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3653

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3794

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8287

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7685

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8000

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3908

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8760

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8797

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
12940

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4689

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12525

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua