Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8333Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7489

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8146

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6364

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5917

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
20636

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6399

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4296

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6934

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6579

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11732

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9073

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3497

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5988

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5416

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6062

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25289

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5939

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13667

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7182

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5918

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6170

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9405

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2883

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8491

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9488

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3231

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5614

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3245

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2812

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4936

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3536

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2104

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
21531

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3541

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9370

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4325

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9286

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9030

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2778

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5460

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2597

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3885

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2650

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7677

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4199

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3576

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4333

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2178

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8541

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6503

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9589

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2762

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4082

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2508

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1301

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1831

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1482

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2922

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1940

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6768

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1635

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
32416

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2824

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1627

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2187

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3732

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1399

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1287

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2238

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1072

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3164

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4489

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1658

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1753

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4374

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4199

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5159

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2842

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2795

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5872

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5837

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5891

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2732

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6553

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6740

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9295

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3379

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
9512

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua