Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7994Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6963

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7600

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5816

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5504

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19677

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6002

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4026

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6464

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6121

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11213

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8553

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3277

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5695

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5137

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5725

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24482

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5633

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13087

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6746

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5518

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5989

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8863

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2695

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8076

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8977

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3050

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5330

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3071

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2614

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4747

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3349

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2005

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19501

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3348

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8828

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4160

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8848

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8194

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2619

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5221

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2507

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3737

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2552

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7395

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4027

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3408

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4171

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2079

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8298

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6277

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9335

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2504

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3807

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2282

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1133

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1649

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1335

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2614

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1727

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6141

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1525

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
28277

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2550

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1451

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2006

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3372

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1251

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1141

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2033

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
986

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2882

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4037

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1429

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1596

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3953

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3774

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4659

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2584

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2498

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5208

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5307

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5297

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2459

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5991

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6133

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8389

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2983

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8604

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua