Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8931Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8620

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9105

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7294

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6599

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22568

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7163

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4719

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7879

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7306

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12676

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
10156

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3899

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6508

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6048

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6610

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
27192

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6514

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14660

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8001

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6673

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6486

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10424

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3139

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9258

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10562

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3520

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6022

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3509

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3102

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5289

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3850

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2286

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
24295

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3808

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10146

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4600

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
10108

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9930

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3003

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5916

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2796

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4178

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2893

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8198

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4476

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3874

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4590

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2385

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8947

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6982

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10097

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3236

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4741

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2929

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1569

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2171

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1847

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3448

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2402

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8197

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1938

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
40883

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3166

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1902

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2449

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4440

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1676

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1522

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2606

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1269

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3633

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5487

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1964

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2067

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5143

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4892

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
6214

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3279

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3304

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
7199

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6884

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
7091

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3356

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7838

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7970

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
11309

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4102

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
11293

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua