Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8706Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8201

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8729

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6954

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6363

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21793

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6815

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4560

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7505

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7056

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12378

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9757

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3755

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6299

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5808

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6402

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26532

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6285

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14290

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7743

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6348

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6364

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9988

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3028

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9002

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10151

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3406

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5858

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3396

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2987

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5144

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3722

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2211

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23187

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3692

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9871

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4489

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9787

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9672

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2913

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5720

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2706

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4065

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2799

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7987

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4360

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3748

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4510

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2298

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8776

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6781

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9921

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3080

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4482

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2766

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1465

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2042

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1676

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3238

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2236

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7637

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1825

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
38011

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3045

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1786

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2339

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4139

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1571

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1426

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2474

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1188

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3437

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5094

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1853

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1929

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4859

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4618

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5799

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3133

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3100

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6670

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6470

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6639

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3150

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7361

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7539

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10570

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3825

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10669

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua