Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 9794Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9999

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10395

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8487

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7593

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24883

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8372

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5651

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9245

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8416

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13840

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11868

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4681

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7402

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6934

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7583

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29635

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7288

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15943

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9373

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7854

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7145

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12486

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3696

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10398

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11873

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4135

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6807

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4053

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3694

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5899

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4461

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2728

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26964

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4428

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11097

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5163

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11586

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10740

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3468

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6666

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3249

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4748

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3434

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9057

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4996

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4529

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5149

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2842

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9774

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7807

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11012

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3952

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6051

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3780

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2122

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2857

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2439

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4445

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3292

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10210

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2600

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
47800

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3778

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2535

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3077

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5488

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2185

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2104

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3202

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1764

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4526

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9163

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2637

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2872

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6393

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6115

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7728

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3984

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4236

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9057

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8292

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8769

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4380

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9565

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9410

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13873

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5309

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13538

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua