Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7216Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5884

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6552

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4755

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
4734

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17673

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5236

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3476

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5474

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5196

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10165

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7516

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2792

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5137

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4464

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5042

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
22353

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5056

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11637

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5967

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4559

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5560

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7836

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2314

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7128

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7753

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2629

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4721

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2672

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2273

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4309

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2913

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1780

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15305

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2874

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7453

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3759

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7833

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6930

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2302

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4687

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2305

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3353

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2308

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6681

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3636

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3066

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3800

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1894

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
278

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7743

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5777

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8631

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
1996

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2890

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1834

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
824

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1201

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
996

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1969

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1299

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4915

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1274

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21588

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2046

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1115

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1585

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2744

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
929

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
849

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1561

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
779

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2190

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3022

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1044

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1309

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3024

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2972

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3698

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1978

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1938

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4016

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4165

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4246

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1882

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4738

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4891

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6644

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2414

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
7013

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua