Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8479Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7807

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8404

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6634

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6087

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21123

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6545

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4401

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7152

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6795

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11950

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9356

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3609

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6117

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5547

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6185

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25693

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6051

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13928

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7398

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6089

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6233

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9605

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2942

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8693

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9752

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3287

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5707

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3293

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2865

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5015

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3617

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2147

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22164

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3625

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9573

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4394

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9499

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9325

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2825

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5544

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2631

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3936

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2708

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7827

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4253

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3632

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4400

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2211

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8623

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6608

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9715

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2895

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4280

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2613

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1358

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1910

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1571

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3041

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2117

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7113

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1707

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34738

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2914

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1666

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2255

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3885

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1453

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1337

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2356

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1113

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3280

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4649

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1730

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1808

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4550

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4362

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5415

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2951

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2920

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6161

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6094

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6181

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2884

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6894

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7101

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9779

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3573

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10048

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua