Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7749Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6618

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7304

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5491

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5260

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19029

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5719

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3813

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6157

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5718

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10930

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8217

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3106

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5504

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4923

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5511

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
23925

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5434

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12698

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6447

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5182

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5838

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8532

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2546

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7760

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8563

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2887

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5122

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2932

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2476

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4578

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3199

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1949

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
18281

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3114

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8474

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4011

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8487

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7807

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2468

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5010

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2446

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3575

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2472

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7152

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3880

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3262

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4019

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2021

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
332

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
289

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8084

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6097

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9044

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2332

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3569

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2121

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
984

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1500

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1247

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2398

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1565

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
5719

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1444

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
26462

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2375

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1306

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1832

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3128

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1106

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
999

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1863

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
930

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2611

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3690

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1270

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1516

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3650

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3522

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4357

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2369

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2305

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4784

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4949

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4954

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2262

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5615

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
5749

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
7911

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2762

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8168

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua