Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 9539Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9568

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10092

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8156

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7307

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24346

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8044

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5375

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8865

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8104

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13572

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11405

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4484

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7199

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6730

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7335

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28995

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7091

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15615

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9003

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7570

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6952

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12051

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3526

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10102

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11508

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3964

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6576

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3911

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3544

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5723

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4317

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2600

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26362

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4249

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10859

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5006

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11203

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10544

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3313

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6447

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3126

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4599

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3280

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8834

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4865

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4308

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5001

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2719

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9548

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7570

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10741

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3766

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5747

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3531

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1999

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2673

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2274

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4181

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3041

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9677

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2408

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
46198

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2335

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2904

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5206

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2043

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1912

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3037

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1636

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4331

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
7134

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2430

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2611

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6019

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5773

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7314

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3802

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3998

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8592

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7939

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8328

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4110

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9108

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9040

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13384

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4888

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13054

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua