Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8788Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8355

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8866

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7085

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6478

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
22086

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6944

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4620

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7625

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7152

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12501

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9900

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3806

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6373

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5901

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6471

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
26813

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6367

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
14446

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7847

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6459

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6405

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
10136

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3065

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9108

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
10294

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3450

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5915

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3438

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3024

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5202

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3773

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2238

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
23603

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3724

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9990

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4544

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9912

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9777

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2947

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5795

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2748

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4112

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2838

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8061

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4413

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3795

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4537

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2328

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8828

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6862

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9987

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3138

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4564

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2821

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1497

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2089

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1739

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3302

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2295

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7827

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1860

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
39046

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3083

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1828

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2381

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
4258

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1610

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1459

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2518

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1212

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3501

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
5234

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1902

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1981

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4972

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4692

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5941

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3177

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3178

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6896

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6619

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6806

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
3224

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7547

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7702

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
10882

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3925

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10959

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua