Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7769Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6647

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7342

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5525

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5295

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19081

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5745

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3834

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6185

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5756

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10960

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8241

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3121

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5527

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4946

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5535

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
23991

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5456

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
12737

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6474

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5222

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5854

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8562

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2562

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7788

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8605

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2908

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5144

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2947

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2495

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4597

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3214

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1955

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
18415

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3133

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8519

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4032

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8522

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7842

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2487

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5038

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2453

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3589

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2480

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7183

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3893

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3279

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4039

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2029

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
332

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
289

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8105

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6110

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9064

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2364

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3593

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2146

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1002

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1517

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1255

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2422

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1580

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
5768

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1450

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
26643

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2399

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1318

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1846

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3145

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1120

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1016

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1884

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
935

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2635

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
3722

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1286

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1525

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3680

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3546

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4385

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2398

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2323

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
4820

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4991

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4989

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2285

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5652

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
5808

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
7962

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2789

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8202

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua