Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 10012Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
10289

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10758

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8773

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7906

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
25362

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8727

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5869

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9486

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8649

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
14121

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
12215

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4971

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7633

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7216

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7887

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
30222

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7495

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
16175

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9700

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8213

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7352

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12847

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3940

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10728

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
12211

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4359

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7072

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4261

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3892

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
6105

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4649

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2914

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
27475

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4654

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11431

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5342

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11975

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10954

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3684

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6886

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3422

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4975

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3628

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9344

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5190

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4706

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5350

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3030

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
10001

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
8073

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
11259

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
4203

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
6406

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
4028

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2328

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
3047

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2636

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4723

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3550

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10714

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2838

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
48813

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3975

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2729

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3280

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5848

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2407

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2291

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3389

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1953

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4832

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
9675

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2851

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
3078

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6929

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6448

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
8291

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
4269

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4619

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
9528

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8706

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
9242

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4738

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9989

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9837

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
14312

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5770

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
14070

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua