Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 9511Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9515

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10043

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8113

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7261

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24263

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8005

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5336

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8818

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8066

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13536

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11331

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4455

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7171

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6699

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7311

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28906

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7074

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15582

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8957

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7530

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6932

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11995

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3509

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10067

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11476

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3942

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6552

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3892

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3523

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5699

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4298

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2583

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26274

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4231

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10828

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4987

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11147

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10520

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3296

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6420

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3109

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4578

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3253

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8799

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4849

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4273

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4984

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2700

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9517

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7544

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10706

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3744

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5706

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3495

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1977

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2650

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2248

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4139

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3004

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9620

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2376

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45950

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3601

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2315

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2885

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5179

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2025

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1884

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3006

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1619

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4304

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6852

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2395

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2576

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5977

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5730

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7259

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3775

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3976

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8536

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7899

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8273

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4080

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9048

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9003

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13315

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4852

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12949

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua