Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8489Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7764

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8397

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6603

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6072

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21063

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6551

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4385

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7142

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6771

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11946

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9331

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3580

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6109

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5534

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6182

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25652

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6038

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13891

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7366

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6067

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6237

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9597

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2946

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8672

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9740

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3286

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5701

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3294

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2867

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5023

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3614

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2151

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22103

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3608

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9550

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4382

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9478

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9324

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2827

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5552

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2636

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3953

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2697

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7808

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4251

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3631

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4396

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2215

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8624

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6590

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9730

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2890

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4235

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2607

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1348

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1908

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1563

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3043

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2076

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7087

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1704

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
34536

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2895

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1679

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2250

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3871

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1453

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1337

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2320

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1117

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3274

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4667

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1736

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1804

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4542

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4368

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5406

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2945

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2912

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6153

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6062

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6161

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2883

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6877

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7073

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9744

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3568

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10012

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua