Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 9699Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9838

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10304

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8366

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7493

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24732

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8253

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5560

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
9115

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8315

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13744

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11735

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4607

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7334

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6872

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7497

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
29427

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7206

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15831

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
9246

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7752

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7076

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
12359

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3627

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
10285

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11710

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4061

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6726

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3987

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3630

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5836

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4402

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2672

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26783

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4352

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11012

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5105

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11431

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10679

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3397

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6596

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3200

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4679

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3371

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8985

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4936

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4460

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5094

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2787

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9705

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7718

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10923

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3886

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5945

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3710

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
2068

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2775

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2391

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4354

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3211

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9995

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2542

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
47290

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3730

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2460

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
3019

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5365

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
2132

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
2045

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
3149

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1710

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4460

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
8858

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2579

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2795

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
6265

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
6003

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7581

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3913

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
4139

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8897

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
8169

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8623

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4284

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
9401

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
9264

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13706

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
5160

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
13379

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua