Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7187Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5857

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6540

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4732

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
4708

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
17603

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5214

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3465

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
5451

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5168

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
10139

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
7485

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2785

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5127

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4434

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5027

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
22273

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5042

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
11593

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
5941

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4529

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5554

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
7805

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2308

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
7094

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
7702

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2622

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4701

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2666

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2270

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4299

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2911

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1777

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15133

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2860

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7402

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3748

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
7807

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6891

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2298

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4671

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2303

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3345

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2305

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6670

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3626

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3061

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3795

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1893

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
328

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
277

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
7732

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
5754

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
8620

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
1983

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
2862

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
1827

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
815

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1191

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
985

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
1945

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1283

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
4888

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1266

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
21372

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2040

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1100

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1568

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
2721

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
923

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
846

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
1542

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
774

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2168

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
2987

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1040

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1302

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3009

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
2958

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
3672

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
1968

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
1918

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
3987

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
4130

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
4219

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
1874

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
4698

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
4848

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
6597

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2396

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
6953

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua