Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 9439Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
9420

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9928

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
8018

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
7190

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
24088

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7904

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5267

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
8722

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7999

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
13446

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
11228

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4395

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
7097

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6636

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
7216

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
28728

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
7011

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
15493

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
8833

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7432

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6873

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
11855

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3469

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
9940

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
11381

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3885

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6483

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3848

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3463

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5650

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4245

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2540

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
26079

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4178

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10761

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4944

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
11038

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
10465

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3256

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6362

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3064

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4533

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3210

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8721

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4805

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4216

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4938

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2660

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
9444

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
7483

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
10636

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
3689

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
5606

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
3425

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1917

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
2581

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
2202

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4064

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2929

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9475

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
2324

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
45426

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
3544

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
2262

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2813

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
5119

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1976

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1841

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2958

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1574

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
4245

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
6564

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
2344

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
2488

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
5886

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
5625

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
7149

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
3722

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
3883

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
8412

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
7799

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
8138

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
4001

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
8916

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
8898

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
13171

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
4778

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
12745

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua