Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 7977Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6930

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7579

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5791

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5477

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19593

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5974

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4007

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6440

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6101

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11191

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8529

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3267

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5683

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5126

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5708

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24433

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5614

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13051

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6721

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5486

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5978

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
8837

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2682

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8046

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
8953

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3035

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5313

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3060

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2606

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4734

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3334

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2000

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19392

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3332

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8795

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4146

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8822

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8159

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2606

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5205

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2504

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3725

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2545

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7378

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4017

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3394

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4155

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2074

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8281

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6262

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9317

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2491

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3787

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2271

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1121

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1640

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1328

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2595

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1716

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6101

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1520

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
28111

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2531

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1437

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
1992

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3350

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1235

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1130

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2015

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
984

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2847

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4020

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1423

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1590

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
3928

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3752

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4634

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2564

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2481

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5177

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5281

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5271

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2445

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
5961

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6109

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8345

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
2970

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8546

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua