Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8096Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7105

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7760

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5968

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
5655

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
19933

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6139

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4115

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
6590

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6252

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
11360

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
8695

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3361

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
5777

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5216

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
5840

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
24693

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
5732

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13254

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
6869

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5637

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6057

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9038

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2758

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8196

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9128

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3111

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5422

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3150

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2694

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
4814

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3416

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2036

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
19909

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3427

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8961

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4220

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
8977

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8399

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2674

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5307

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2532

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3792

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2579

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7476

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4090

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3466

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4233

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2106

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8377

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6353

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9413

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2598

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
3891

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2368

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1196

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1718

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1386

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
2721

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
1803

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
6283

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1556

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
29216

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2647

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1511

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2074

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3509

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1312

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1201

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2109

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1007

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
2984

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4168

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1499

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1647

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4087

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
3887

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
4780

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2673

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2592

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
5367

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
5449

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
5434

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2536

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
6129

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
6292

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
8618

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3081

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
8817

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua