Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Tiến » Ăn chay và ăn mặn 1

Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1, Pháp âm Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thầy Thích Phước Tiến. Bài giảng Ăn chay và ăn mặn 1 của Thích Phước Tiến, thuyết pháp Thích Phước Tiến, nghe pháp Thích Phước Tiến

Ăn chay và ăn mặn 1 - Thích Phước Tiến

Lần nghe: 8549Các pháp âm khác: Thích Phước Tiến

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
7873

Tham để được gì 1

Giảng: Thích Phước Tiến
8485

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6706

Phước đức xây chùa

Giảng: Thích Phước Tiến
6158

Nghiệp và định mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
21227

Thần thông trong đạo phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6634

Thiện ác 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4430

Đời con gì đâu em

Giảng: Thích Phước Tiến
7254

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6847

Niệm Phật - Những điều cần biết

Giảng: Thích Phước Tiến
12054

Vượt qua số phận

Giảng: Thích Phước Tiến
9455

Tham để được gì 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3619

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Giảng: Thích Phước Tiến
6168

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5610

Hóa giải mặc cảm

Giảng: Thích Phước Tiến
6247

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
25897

Gieo trồng hạt giống tốt

Giảng: Thích Phước Tiến
6090

Giá trị một đời người 1

Giảng: Thích Phước Tiến
13985

Đời là một giấc mộng

Giảng: Thích Phước Tiến
7468

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Giảng: Thích Phước Tiến
6155

Giá trị một đời người 2

Giảng: Thích Phước Tiến
6266

Nợ đời

Giảng: Thích Phước Tiến
9713

Thần thông trong đạo phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2968

Phá thai và nghiệp lực

Giảng: Thích Phước Tiến
8769

Có đức mặc sức mà ăn

Giảng: Thích Phước Tiến
9842

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3315

Ăn chay và ăn mặn 2

Giảng: Thích Phước Tiến
5754

Bông hồng dâng cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3320

Bông hồng dâng cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2897

Đặc tính của đạo Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
5057

Để trở thành phật tử 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3649

Để trở thành phật tử 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2163

Đối trị phiền não 1

Giảng: Thích Phước Tiến
22422

Đối trị phiền não 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3630

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9640

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Giảng: Thích Phước Tiến
4408

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
9568

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
9425

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2843

Nỗi lòng người cha 1

Giảng: Thích Phước Tiến
5608

Nỗi lòng người cha 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2650

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3979

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2719

Thiên đàng và địa ngục 1

Giảng: Thích Phước Tiến
7866

Thiện ác 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4277

Thiên đàng và địa ngục 2

Giảng: Thích Phước Tiến
3665

Thiên thần của con 1

Giảng: Thích Phước Tiến
4437

Thiên thần của con 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2236

Tu để được gì? 1

Giảng: Thích Phước Tiến
333

Tu để được gì? 2

Giảng: Thích Phước Tiến
290

Tu mau kẻo trễ

Giảng: Thích Phước Tiến
8671

Làm bạn với ma

Giảng: Thích Phước Tiến
6649

Xin Lỗi Chính Mình

Giảng: Thích Phước Tiến
9793

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Giảng: Thích Phước Tiến
2953

Quán Âm cứu khổ

Giảng: Thích Phước Tiến
4320

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Giảng: Thích Phước Tiến
2661

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Giảng: Thích Phước Tiến
1384

Trải rộng từ tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1941

Tuổi trẻ vào đời

Giảng: Thích Phước Tiến
1592

Lòng ganh tỵ 1

Giảng: Thích Phước Tiến
3079

Lòng ganh tỵ 2

Giảng: Thích Phước Tiến
2112

Nhìn lại chính mình

Giảng: Thích Phước Tiến
7240

Ai làm chủ vận mệnh

Giảng: Thích Phước Tiến
1736

Giá trị lòng chân thật

Giảng: Thích Phước Tiến
35512

Không ai muốn mình nghèo

Giảng: Thích Phước Tiến
2928

Hoa sen trong bùn

Giảng: Thích Phước Tiến
1710

Không gì là tuyệt đối

Giảng: Thích Phước Tiến
2274

Ở hiền gặp lành

Giảng: Thích Phước Tiến
3931

Về với Phật

Giảng: Thích Phước Tiến
1479

Tu học

Giảng: Thích Phước Tiến
1360

Buông tất cả sẽ được tất cả

Giảng: Thích Phước Tiến
2359

Phật bồ đề tâm

Giảng: Thích Phước Tiến
1132

Đời vay trả

Giảng: Thích Phước Tiến
3314

Tình yêu mù quáng

Giảng: Thích Phước Tiến
4786

Phật pháp tại thế gian

Giảng: Thích Phước Tiến
1756

Nghiệp người bạn đồng hành

Giảng: Thích Phước Tiến
1836

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Giảng: Thích Phước Tiến
4628

Tỉnh cơn mê

Giảng: Thích Phước Tiến
4443

Đổ nghiệp là gì

Giảng: Thích Phước Tiến
5525

Phá chấp mê lầm

Giảng: Thích Phước Tiến
2988

Tập làm chủ bát phong

Giảng: Thích Phước Tiến
2960

Tầm quan trọng của phước đức

Giảng: Thích Phước Tiến
6283

Hạnh phúc trong tầm tay

Giảng: Thích Phước Tiến
6191

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Giảng: Thích Phước Tiến
6277

Chánh báo và y báo

Giảng: Thích Phước Tiến
2970

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Giảng: Thích Phước Tiến
7043

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Giảng: Thích Phước Tiến
7212

Chuyển hóa phiền muộn

Giảng: Thích Phước Tiến
9928

Gia tài pháp bảo

Giảng: Thích Phước Tiến
3654

Bốn pháp nương tựa

Giảng: Thích Phước Tiến
10219

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua