Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Huệ » Từ bi trong đạo Phật

Bài giảng Từ bi trong đạo Phật, Pháp âm Thích Pháp Huệ, Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Thầy Thích Pháp Huệ. Bài giảng Từ bi trong đạo Phật của Thích Pháp Huệ, thuyết pháp Thích Pháp Huệ, nghe pháp Thích Pháp Huệ

Từ bi trong đạo Phật - Thích Pháp Huệ

Lần nghe: 2642Các pháp âm khác: Thích Pháp Huệ

Pháp âm Nghe Download

Đối trị căng thẳng

Giảng: Thích Pháp Huệ
2607

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua