Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nữ Hương Nhũ » Hoa Xương Rồng

Bài giảng Hoa Xương Rồng, Pháp âm Thích Nữ Hương Nhũ, Thượng tọa Thích Nữ Hương Nhũ, Thầy Thích Nữ Hương Nhũ. Bài giảng Hoa Xương Rồng của Thích Nữ Hương Nhũ, thuyết pháp Thích Nữ Hương Nhũ, nghe pháp Thích Nữ Hương Nhũ

Hoa Xương Rồng - Thích Nữ Hương Nhũ

Lần nghe: 18164Các pháp âm khác: Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp âm Nghe Download

Nắng ấm mùa xuân

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5679

Thắp sáng niềm tin 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4909

Thắp sáng niềm tin 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3926

Hương hoa đất việt

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3600

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4102

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
8714

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3351

Nhân quả trong đời sống

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4218

Tịnh độ là đây 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
1943

Tịnh độ là đây 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
1306

Đạo phật và khoa học

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2387

Hoa vô ưu

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2286

Tam năng tam bất năng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2124

Tiếng ru thần tiên

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3793

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua