Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nữ Hương Nhũ » Hoa Xương Rồng

Bài giảng Hoa Xương Rồng, Pháp âm Thích Nữ Hương Nhũ, Thượng tọa Thích Nữ Hương Nhũ, Thầy Thích Nữ Hương Nhũ. Bài giảng Hoa Xương Rồng của Thích Nữ Hương Nhũ, thuyết pháp Thích Nữ Hương Nhũ, nghe pháp Thích Nữ Hương Nhũ

Hoa Xương Rồng - Thích Nữ Hương Nhũ

Lần nghe: 19056Các pháp âm khác: Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp âm Nghe Download

Nắng ấm mùa xuân

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6344

Thắp sáng niềm tin 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5546

Thắp sáng niềm tin 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4450

Hương hoa đất việt

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3968

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4612

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
9581

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3966

Nhân quả trong đời sống

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5088

Tịnh độ là đây 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2474

Tịnh độ là đây 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
1678

Đạo phật và khoa học

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2908

Hoa vô ưu

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2739

Tam năng tam bất năng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2842

Tiếng ru thần tiên

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4555

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua