Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền » Xây dựng tịnh độ

Bài giảng Xây dựng tịnh độ, Pháp âm Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Bài giảng Xây dựng tịnh độ của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền

Xây dựng tịnh độ - Thích Nguyên Hiền

Lần nghe: 1715Các pháp âm khác: Thích Nguyên Hiền

Pháp âm Nghe Download

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4422

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3092

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4146

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2301

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3338

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2508

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1896

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1866

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1774

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2102

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1891

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1610

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2204

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua