Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền » Niệm phật vấn đáp

Bài giảng Niệm phật vấn đáp, Pháp âm Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Bài giảng Niệm phật vấn đáp của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền

Niệm phật vấn đáp - Thích Nguyên Hiền

Lần nghe: 3338Các pháp âm khác: Thích Nguyên Hiền

Pháp âm Nghe Download

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4421

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3091

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4145

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2300

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1714

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2508

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1895

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1865

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1774

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2101

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1890

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1609

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2203

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua