Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền » Mông sơn thí thực 3

Bài giảng Mông sơn thí thực 3, Pháp âm Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Bài giảng Mông sơn thí thực 3 của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền

Mông sơn thí thực 3 - Thích Nguyên Hiền

Lần nghe: 1906Các pháp âm khác: Thích Nguyên Hiền

Pháp âm Nghe Download

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4458

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3111

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4166

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2341

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3390

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1750

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2549

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1929

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1812

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2137

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1911

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1628

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2222

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua