Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền » Mông sơn thí thực 1

Bài giảng Mông sơn thí thực 1, Pháp âm Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Bài giảng Mông sơn thí thực 1 của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền

Mông sơn thí thực 1 - Thích Nguyên Hiền

Lần nghe: 2550Các pháp âm khác: Thích Nguyên Hiền

Pháp âm Nghe Download

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4458

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3111

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4166

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2342

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3390

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1750

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1930

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1906

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1812

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2137

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1911

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1629

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2223

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua