Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền » Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Bài giảng Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư, Pháp âm Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Bài giảng Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư - Thích Nguyên Hiền

Lần nghe: 3110Các pháp âm khác: Thích Nguyên Hiền

Pháp âm Nghe Download

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4454

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4162

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2336

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3380

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1745

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2544

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1925

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1901

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1807

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2131

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1908

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1626

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2220

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua