Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành » Ý nghĩa lương hoàng sám

Bài giảng Ý nghĩa lương hoàng sám, Pháp âm Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Bài giảng Ý nghĩa lương hoàng sám của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành

Ý nghĩa lương hoàng sám - Thích Minh Thành

Lần nghe: 6384Các pháp âm khác: Thích Minh Thành

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Giảng: Thích Minh Thành
11923

Bí mật bên kia cửa tử

Giảng: Thích Minh Thành
17804

Mẹ ơi con chỉ cần

Giảng: Thích Minh Thành
9199

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
9580

Phật học thường thức

Giảng: Thích Minh Thành
5490

Phật học Thường thức (Phần 2)

Giảng: Thích Minh Thành
2867

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Giảng: Thích Minh Thành
3422

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Giảng: Thích Minh Thành
2858

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Giảng: Thích Minh Thành
5165

Ngược dòng bến tục

Giảng: Thích Minh Thành
7309

Trái tim của Phật

Giảng: Thích Minh Thành
5160

Những bước chân sen

Giảng: Thích Minh Thành
4321

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Giảng: Thích Minh Thành
5540

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
5587

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
5995

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
4811

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3863

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
6271

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
4067

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
4210

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
5980

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
10495

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
6040

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
5758

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
4764

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
6570

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua