Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành » Thế nào là quy y tam bảo

Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo, Pháp âm Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành

Thế nào là quy y tam bảo - Thích Minh Thành

Lần nghe: 3543Các pháp âm khác: Thích Minh Thành

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Giảng: Thích Minh Thành
9061

Bí mật bên kia cửa tử

Giảng: Thích Minh Thành
14086

Mẹ ơi con chỉ cần

Giảng: Thích Minh Thành
7214

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
7490

Phật học thường thức

Giảng: Thích Minh Thành
4039

Phật học Thường thức (Phần 2)

Giảng: Thích Minh Thành
1948

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Giảng: Thích Minh Thành
2500

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Giảng: Thích Minh Thành
1948

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Giảng: Thích Minh Thành
4103

Ngược dòng bến tục

Giảng: Thích Minh Thành
5683

Trái tim của Phật

Giảng: Thích Minh Thành
3716

Những bước chân sen

Giảng: Thích Minh Thành
3032

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Giảng: Thích Minh Thành
4132

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
4027

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
4532

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
3418

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
2732

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
4864

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
2178

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
3987

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
2560

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
3633

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
6724

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
3586

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
2761

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
4108

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua