Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành » Thế nào là quy y tam bảo

Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo, Pháp âm Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành

Thế nào là quy y tam bảo - Thích Minh Thành

Lần nghe: 3788Các pháp âm khác: Thích Minh Thành

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Giảng: Thích Minh Thành
9384

Bí mật bên kia cửa tử

Giảng: Thích Minh Thành
14467

Mẹ ơi con chỉ cần

Giảng: Thích Minh Thành
7374

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
7760

Phật học thường thức

Giảng: Thích Minh Thành
4136

Phật học Thường thức (Phần 2)

Giảng: Thích Minh Thành
2025

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Giảng: Thích Minh Thành
2582

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Giảng: Thích Minh Thành
2048

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Giảng: Thích Minh Thành
4209

Ngược dòng bến tục

Giảng: Thích Minh Thành
5817

Trái tim của Phật

Giảng: Thích Minh Thành
3886

Những bước chân sen

Giảng: Thích Minh Thành
3149

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Giảng: Thích Minh Thành
4293

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
4185

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
4694

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
3560

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
2844

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
4994

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
2366

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
4236

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
2738

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
3945

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
7253

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
3937

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
2992

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
4413

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua