Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành » Thế nào là quy y tam bảo

Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo, Pháp âm Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành

Thế nào là quy y tam bảo - Thích Minh Thành

Lần nghe: 4521Các pháp âm khác: Thích Minh Thành

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Giảng: Thích Minh Thành
10493

Bí mật bên kia cửa tử

Giảng: Thích Minh Thành
15609

Mẹ ơi con chỉ cần

Giảng: Thích Minh Thành
7970

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
8451

Phật học thường thức

Giảng: Thích Minh Thành
4584

Phật học Thường thức (Phần 2)

Giảng: Thích Minh Thành
2295

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Giảng: Thích Minh Thành
2882

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Giảng: Thích Minh Thành
2337

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Giảng: Thích Minh Thành
4576

Ngược dòng bến tục

Giảng: Thích Minh Thành
6358

Trái tim của Phật

Giảng: Thích Minh Thành
4326

Những bước chân sen

Giảng: Thích Minh Thành
3524

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Giảng: Thích Minh Thành
4788

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
4647

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
5133

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
3951

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3210

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
5443

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
2989

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
5051

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
3252

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
4671

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
8360

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
4845

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
3680

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
5303

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua