Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành » Thế nào là quy y tam bảo

Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo, Pháp âm Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành

Thế nào là quy y tam bảo - Thích Minh Thành

Lần nghe: 4624Các pháp âm khác: Thích Minh Thành

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Giảng: Thích Minh Thành
10629

Bí mật bên kia cửa tử

Giảng: Thích Minh Thành
15763

Mẹ ơi con chỉ cần

Giảng: Thích Minh Thành
8050

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
8541

Phật học thường thức

Giảng: Thích Minh Thành
4655

Phật học Thường thức (Phần 2)

Giảng: Thích Minh Thành
2333

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Giảng: Thích Minh Thành
2909

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Giảng: Thích Minh Thành
2368

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Giảng: Thích Minh Thành
4616

Ngược dòng bến tục

Giảng: Thích Minh Thành
6417

Trái tim của Phật

Giảng: Thích Minh Thành
4384

Những bước chân sen

Giảng: Thích Minh Thành
3567

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Giảng: Thích Minh Thành
4862

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
4706

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
5175

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
4012

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3257

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
5495

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
3052

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
5151

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
3316

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
4748

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
8478

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
4978

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
3744

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
5379

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua