Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành » Thế nào là quy y tam bảo

Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo, Pháp âm Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành

Thế nào là quy y tam bảo - Thích Minh Thành

Lần nghe: 2893Các pháp âm khác: Thích Minh Thành

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Giảng: Thích Minh Thành
8181

Bí mật bên kia cửa tử

Giảng: Thích Minh Thành
13029

Mẹ ơi con chỉ cần

Giảng: Thích Minh Thành
6677

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
6751

Phật học thường thức

Giảng: Thích Minh Thành
3575

Phật học Thường thức (Phần 2)

Giảng: Thích Minh Thành
1786

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Giảng: Thích Minh Thành
2175

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Giảng: Thích Minh Thành
1675

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Giảng: Thích Minh Thành
3695

Ngược dòng bến tục

Giảng: Thích Minh Thành
5163

Trái tim của Phật

Giảng: Thích Minh Thành
3337

Những bước chân sen

Giảng: Thích Minh Thành
2692

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Giảng: Thích Minh Thành
3748

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
3562

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
4125

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
3025

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
2387

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
4434

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
1662

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
3159

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
2047

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
2901

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
4932

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
2709

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
2174

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
3268

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua