Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành » Thế nào là quy y tam bảo

Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo, Pháp âm Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành

Thế nào là quy y tam bảo - Thích Minh Thành

Lần nghe: 4204Các pháp âm khác: Thích Minh Thành

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Giảng: Thích Minh Thành
10041

Bí mật bên kia cửa tử

Giảng: Thích Minh Thành
15131

Mẹ ơi con chỉ cần

Giảng: Thích Minh Thành
7711

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
8193

Phật học thường thức

Giảng: Thích Minh Thành
4368

Phật học Thường thức (Phần 2)

Giảng: Thích Minh Thành
2182

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Giảng: Thích Minh Thành
2758

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Giảng: Thích Minh Thành
2224

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Giảng: Thích Minh Thành
4435

Ngược dòng bến tục

Giảng: Thích Minh Thành
6150

Trái tim của Phật

Giảng: Thích Minh Thành
4154

Những bước chân sen

Giảng: Thích Minh Thành
3363

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Giảng: Thích Minh Thành
4568

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
4445

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
4957

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
3766

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3041

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
5264

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
2734

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
4751

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
3038

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
4398

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
8021

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
4519

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
3412

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
4957

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua