Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành » Thế nào là quy y tam bảo

Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo, Pháp âm Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành

Thế nào là quy y tam bảo - Thích Minh Thành

Lần nghe: 3324Các pháp âm khác: Thích Minh Thành

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Giảng: Thích Minh Thành
8795

Bí mật bên kia cửa tử

Giảng: Thích Minh Thành
13679

Mẹ ơi con chỉ cần

Giảng: Thích Minh Thành
7062

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
7267

Phật học thường thức

Giảng: Thích Minh Thành
3929

Phật học Thường thức (Phần 2)

Giảng: Thích Minh Thành
1893

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Giảng: Thích Minh Thành
2429

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Giảng: Thích Minh Thành
1883

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Giảng: Thích Minh Thành
4018

Ngược dòng bến tục

Giảng: Thích Minh Thành
5550

Trái tim của Phật

Giảng: Thích Minh Thành
3620

Những bước chân sen

Giảng: Thích Minh Thành
2957

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Giảng: Thích Minh Thành
4022

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
3869

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
4424

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
3304

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
2649

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
4735

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
2000

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
3693

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
2404

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
3335

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
5983

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
3302

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
2578

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
3826

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua