Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành » Thế nào là quy y tam bảo

Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo, Pháp âm Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Bài giảng Thế nào là quy y tam bảo của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành

Thế nào là quy y tam bảo - Thích Minh Thành

Lần nghe: 5148Các pháp âm khác: Thích Minh Thành

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Giảng: Thích Minh Thành
11252

Bí mật bên kia cửa tử

Giảng: Thích Minh Thành
16826

Mẹ ơi con chỉ cần

Giảng: Thích Minh Thành
8546

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
9034

Phật học thường thức

Giảng: Thích Minh Thành
5048

Phật học Thường thức (Phần 2)

Giảng: Thích Minh Thành
2572

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Giảng: Thích Minh Thành
3137

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Giảng: Thích Minh Thành
2601

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Giảng: Thích Minh Thành
4852

Ngược dòng bến tục

Giảng: Thích Minh Thành
6846

Trái tim của Phật

Giảng: Thích Minh Thành
4726

Những bước chân sen

Giảng: Thích Minh Thành
3881

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Giảng: Thích Minh Thành
5248

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
5030

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
5536

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
4335

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3530

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
5813

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
3422

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
5687

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
3705

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
5255

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
9340

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
5499

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
4205

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
5894

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua