Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành » Niệm Phật viên thông

Bài giảng Niệm Phật viên thông, Pháp âm Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Bài giảng Niệm Phật viên thông của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành

Niệm Phật viên thông - Thích Minh Thành

Lần nghe: 5558Các pháp âm khác: Thích Minh Thành

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Giảng: Thích Minh Thành
11889

Bí mật bên kia cửa tử

Giảng: Thích Minh Thành
17735

Mẹ ơi con chỉ cần

Giảng: Thích Minh Thành
9156

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
9555

Phật học thường thức

Giảng: Thích Minh Thành
5468

Phật học Thường thức (Phần 2)

Giảng: Thích Minh Thành
2853

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Giảng: Thích Minh Thành
3405

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Giảng: Thích Minh Thành
2847

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Giảng: Thích Minh Thành
5146

Ngược dòng bến tục

Giảng: Thích Minh Thành
7284

Trái tim của Phật

Giảng: Thích Minh Thành
5134

Những bước chân sen

Giảng: Thích Minh Thành
4296

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Giảng: Thích Minh Thành
5531

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
5967

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
4776

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3848

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
6240

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
4031

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
6343

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
4180

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
5936

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
10438

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
6004

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
5730

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
4728

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
6528

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua