Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành » Nhân quả tịnh nghiệp

Bài giảng Nhân quả tịnh nghiệp, Pháp âm Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Bài giảng Nhân quả tịnh nghiệp của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành

Nhân quả tịnh nghiệp - Thích Minh Thành

Lần nghe: 5981Các pháp âm khác: Thích Minh Thành

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Giảng: Thích Minh Thành
11923

Bí mật bên kia cửa tử

Giảng: Thích Minh Thành
17804

Mẹ ơi con chỉ cần

Giảng: Thích Minh Thành
9199

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
9581

Phật học thường thức

Giảng: Thích Minh Thành
5490

Phật học Thường thức (Phần 2)

Giảng: Thích Minh Thành
2867

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Giảng: Thích Minh Thành
3422

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Giảng: Thích Minh Thành
2858

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Giảng: Thích Minh Thành
5165

Ngược dòng bến tục

Giảng: Thích Minh Thành
7309

Trái tim của Phật

Giảng: Thích Minh Thành
5160

Những bước chân sen

Giảng: Thích Minh Thành
4321

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Giảng: Thích Minh Thành
5540

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
5587

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
5995

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
4811

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3863

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
6271

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
4067

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
6384

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
4210

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
10495

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
6040

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
5758

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
4765

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
6570

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua