Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành » Lập chí tu học

Bài giảng Lập chí tu học, Pháp âm Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Bài giảng Lập chí tu học của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành

Lập chí tu học - Thích Minh Thành

Lần nghe: 4811Các pháp âm khác: Thích Minh Thành

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Giảng: Thích Minh Thành
11923

Bí mật bên kia cửa tử

Giảng: Thích Minh Thành
17804

Mẹ ơi con chỉ cần

Giảng: Thích Minh Thành
9199

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
9580

Phật học thường thức

Giảng: Thích Minh Thành
5490

Phật học Thường thức (Phần 2)

Giảng: Thích Minh Thành
2867

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Giảng: Thích Minh Thành
3422

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Giảng: Thích Minh Thành
2858

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Giảng: Thích Minh Thành
5165

Ngược dòng bến tục

Giảng: Thích Minh Thành
7309

Trái tim của Phật

Giảng: Thích Minh Thành
5160

Những bước chân sen

Giảng: Thích Minh Thành
4321

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Giảng: Thích Minh Thành
5540

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
5586

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
5994

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3863

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
6270

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
4066

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
6383

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
4210

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
5980

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
10494

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
6039

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
5757

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
4764

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
6569

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua