Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Huệ Thông » Niệm phật đi về đâu

Bài giảng Niệm phật đi về đâu, Pháp âm Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Huệ Thông, Thầy Thích Huệ Thông. Bài giảng Niệm phật đi về đâu của Thích Huệ Thông, thuyết pháp Thích Huệ Thông, nghe pháp Thích Huệ Thông

Niệm phật đi về đâu - Thích Huệ Thông

Lần nghe: 5644Các pháp âm khác: Thích Huệ Thông

Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ trong mùa báo hiếu

Giảng: Thích Huệ Thông
3156

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua