Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhiên » Phật pháp vi diệu

Bài giảng Phật pháp vi diệu, Pháp âm Thích Giác Nhiên, Thượng tọa Thích Giác Nhiên, Thầy Thích Giác Nhiên. Bài giảng Phật pháp vi diệu của Thích Giác Nhiên, thuyết pháp Thích Giác Nhiên, nghe pháp Thích Giác Nhiên

Phật pháp vi diệu - Thích Giác Nhiên

Lần nghe: 3224Các pháp âm khác: Thích Giác Nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp phật vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
6341

Pháp tứ điệu đế

Giảng: Thích Giác Nhiên
5060

Sám hối

Giảng: Thích Giác Nhiên
5389

Tứ thú tái sanh đàm

Giảng: Thích Giác Nhiên
3181

Tu phước báo

Giảng: Thích Giác Nhiên
5798

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua