Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn » Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài giảng Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát, Pháp âm Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Bài giảng Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Giác Nhàn

Lần nghe: 4778Các pháp âm khác: Thích Giác Nhàn

Pháp âm Nghe Download

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8703

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4158

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
6921

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2168

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2592

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
12065

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2554

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1829

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3421

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4245

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6135

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5123

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua