Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn » Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài giảng Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát, Pháp âm Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Bài giảng Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Giác Nhàn

Lần nghe: 5242Các pháp âm khác: Thích Giác Nhàn

Pháp âm Nghe Download

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9216

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4583

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7563

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2399

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2837

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
13292

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2805

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2089

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3796

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4610

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6638

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5591

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua