Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 8069Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
15307

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7197

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2717

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2533

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
6902

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
2767

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3029

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1923

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3592

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
4779

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
2782

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2614

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
2962

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
7429

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua