Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 12136Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
19413

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9626

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4109

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3769

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9969

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4180

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4415

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3105

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5843

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7331

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4385

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4879

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4463

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10787

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua