Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 9838Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
16954

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8023

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3254

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3035

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
8165

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3288

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3536

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2311

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
4390

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
5808

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3398

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
3119

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3528

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
8800

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua