Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 8108Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
15372

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7203

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2730

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2546

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
6952

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
2781

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3053

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1909

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3605

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
4818

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
2791

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2631

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
2990

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
7472

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua