Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 12229Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
19556

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9732

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4172

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3815

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
10067

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4269

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4483

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3174

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5937

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7441

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4482

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4953

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4539

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10926

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua