Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 12040Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
19272

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9543

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4055

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3741

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9846

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4113

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4360

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3042

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5752

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7241

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4300

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4795

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4404

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10682

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua