Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 7700Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
14967

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7013

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2600

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2386

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
6638

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
2658

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
2936

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1817

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3423

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
4589

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
2704

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2524

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
2830

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
7166

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua