Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 10899Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
18097

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8829

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3639

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3379

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9004

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3657

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3966

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2624

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5046

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6391

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3775

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4181

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3971

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
9610

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua