Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sau khi chết đi về đâu

Bài giảng Sau khi chết đi về đâu, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sau khi chết đi về đâu của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sau khi chết đi về đâu - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 14167Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
6580

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2334

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2113

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
5855

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
6630

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
2353

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
2653

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1580

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3031

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
4126

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
2417

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2230

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
2541

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
6455

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua