Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sau khi chết đi về đâu

Bài giảng Sau khi chết đi về đâu, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sau khi chết đi về đâu của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sau khi chết đi về đâu - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 14969Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7013

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2602

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2388

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
6641

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
7704

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
2658

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
2936

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1818

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3425

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
4590

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
2704

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2525

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
2830

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
7170

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua