Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sau khi chết đi về đâu

Bài giảng Sau khi chết đi về đâu, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sau khi chết đi về đâu của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sau khi chết đi về đâu - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 18200Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8882

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3674

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3412

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9092

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
10993

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3702

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4006

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2658

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5102

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6478

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3819

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4232

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4020

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
9671

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua