Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sau khi chết đi về đâu

Bài giảng Sau khi chết đi về đâu, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sau khi chết đi về đâu của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sau khi chết đi về đâu - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 18722Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9207

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3864

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3568

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9534

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
11490

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3910

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4195

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2860

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5420

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6866

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4072

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4502

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4228

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10086

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua