Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sau khi chết đi về đâu

Bài giảng Sau khi chết đi về đâu, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sau khi chết đi về đâu của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sau khi chết đi về đâu - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 16943Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8019

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3250

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3033

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
8155

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
9819

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3285

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3533

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2308

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
4385

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
5800

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3391

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
3115

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3522

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
8792

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua