Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh » Sau khi chết đi về đâu

Bài giảng Sau khi chết đi về đâu, Pháp âm Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Bài giảng Sau khi chết đi về đâu của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh

Sau khi chết đi về đâu - Thích Giác Hạnh

Lần nghe: 19783Các pháp âm khác: Thích Giác Hạnh

Pháp âm Nghe Download

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9875

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4255

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3929

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
10193

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
12377

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4399

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4581

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3293

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
6051

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7575

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4604

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
5079

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4661

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
11138

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua