Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Bài giảng Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63 của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63 - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 4366Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3234

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4359

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3738

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5450

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8344

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4815

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3995

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3441

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3264

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4417

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
5238

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua