Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Xả bỏ

Bài giảng Xả bỏ, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Xả bỏ của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Xả bỏ - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 5451Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4366

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3235

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4360

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3739

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8345

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4816

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3996

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3441

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3265

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4418

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
5239

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua