Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Tùy duyên niệm Phật

Bài giảng Tùy duyên niệm Phật, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Tùy duyên niệm Phật của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Tùy duyên niệm Phật - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 8390Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4384

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3260

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4386

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3762

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5499

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4899

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
4026

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3476

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3294

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4435

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
5286

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua