Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Sạch bóng quân thù

Bài giảng Sạch bóng quân thù, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Sạch bóng quân thù của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Sạch bóng quân thù - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 3111Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4257

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4236

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3623

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5271

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8088

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4568

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3864

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3240

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3145

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4310

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
5031

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua