Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Sạch bóng quân thù

Bài giảng Sạch bóng quân thù, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Sạch bóng quân thù của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Sạch bóng quân thù - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 2496Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3526

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3534

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2989

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4475

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
5992

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3001

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2974

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2461

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2408

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3419

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
3841

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua