Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Sạch bóng quân thù

Bài giảng Sạch bóng quân thù, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Sạch bóng quân thù của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Sạch bóng quân thù - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 1712Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2569

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2638

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2201

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3379

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4072

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
1714

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
1791

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1585

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1407

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2059

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2217

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua