Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Sạch bóng quân thù

Bài giảng Sạch bóng quân thù, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Sạch bóng quân thù của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Sạch bóng quân thù - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 2944Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4123

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4059

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3476

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5066

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
7772

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4197

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3682

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3010

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2965

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4159

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4776

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua