Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Sạch bóng quân thù

Bài giảng Sạch bóng quân thù, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Sạch bóng quân thù của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Sạch bóng quân thù - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 2172Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3147

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3186

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2689

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4083

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
5218

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2511

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2579

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2100

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2044

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2934

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
3267

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua