Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Sạch bóng quân thù

Bài giảng Sạch bóng quân thù, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Sạch bóng quân thù của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Sạch bóng quân thù - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 2723Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3867

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3814

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3234

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4813

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
7052

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3629

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3404

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2754

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2725

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3832

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4392

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua