Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Sạch bóng quân thù

Bài giảng Sạch bóng quân thù, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Sạch bóng quân thù của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Sạch bóng quân thù - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 2131Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3101

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3145

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2662

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4038

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
5125

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2446

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2516

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2062

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1998

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2872

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
3202

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua