Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Sạch bóng quân thù

Bài giảng Sạch bóng quân thù, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Sạch bóng quân thù của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Sạch bóng quân thù - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 2034Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2958

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3029

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2532

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3865

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4848

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2259

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2334

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1950

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1836

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2664

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2937

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua