Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Phước trần phước vét

Bài giảng Phước trần phước vét, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Phước trần phước vét của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Phước trần phước vét - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 5286Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4384

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3260

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4386

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3762

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5499

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8389

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4899

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
4026

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3476

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3293

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4435

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua