Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » Những điều người tu tịnh độ cần biết

Bài giảng Những điều người tu tịnh độ cần biết, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng Những điều người tu tịnh độ cần biết của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

Những điều người tu tịnh độ cần biết - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 4418Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4366

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3234

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4359

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3738

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5450

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8344

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4815

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3995

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3441

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3264

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
5238

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua